intTypePromotion=1

Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế - Mục tiêu và động lực để Việt Nam phát triển: Chuyên đề 3 - TS. Phạm Văn Chắt

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

0
100
lượt xem
9
download

Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế - Mục tiêu và động lực để Việt Nam phát triển: Chuyên đề 3 - TS. Phạm Văn Chắt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế - Mục tiêu và động lực để Việt Nam phát triển: Chuyên đề 3 của TS. Phạm Văn Chắt trình bày về thời cơ, thách thức và tác động từ các FTA thế hệ mới, AEC đối với Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế - Mục tiêu và động lực để Việt Nam phát triển: Chuyên đề 3 - TS. Phạm Văn Chắt

HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ MỤC TIÊU VÀ ĐỘNG LỰC ĐỂ VIỆT<br /> NAM PHÁT TRIỂN<br /> Biên soạn<br /> Ts Luật GVCC<br /> <br /> PHẠM VĂN CHẮT<br /> TRỌNG TÀI VIÊN TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM<br /> (VIAC)<br /> BÁO CÁO VIÊN BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ<br /> <br /> Chuyên đề 3<br /> <br /> THỜI CƠ, THÁCH THỨC VÀ TÁC ĐỘNG TỪ<br /> CÁC FTA THẾ HỆ MỚI, AEC ĐỐI VỚI VIỆT<br /> NAM<br /> <br /> 11/16/2016<br /> <br /> 2<br /> <br /> I. THỜI CƠ<br /> Trong Thông điệp về phép biện chứng của tiến<br /> trình phát triển và hội nhập quốc tế của Thủ<br /> tướng Chính phủ, ngày 15/2/2016 Thủ tướng<br /> nêu:<br /> “Những cam kết trong các Hiệp định là những<br /> khung khổ, chuẩn mực để góp phần hoàn thiện<br /> thể chế kinh tế thị trường hiện đại và thúc đẩy<br /> tiến trình tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng<br /> trưởng”.<br /> <br /> “Đặc biệt, cần nhận thức sâu sắc rằng cơ hội<br /> thuận lợi tự nó không chuyển thành sức mạnh<br /> kinh tế, lợi ích và khả năng cạnh tranh trên thị<br /> trường, mà phải thông qua sự nỗ lực và hiệu quả<br /> hoạt động hướng đích của các chủ thể – Nhà<br /> nước, người dân và doanh nghiệp”.<br /> <br /> - Sức ép buộc VN phải tiếp tục ban hành hệ<br /> thống luật, chính sách phù hợp cam kết FTA và<br /> trên tiêu chí:<br /> + phù hợp;<br /> + Rõ ràng,<br /> + Khả thi,<br /> + đồng bộ.<br /> Thực hiện được như vậy giúp DN dễ nắm, dự báo,<br /> thực thi và tạo thống nhất giữa các cơ quan, cán<br /> bộ quản lý và doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho<br /> hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. ( Chủ<br /> tịch QH, Chủ tịch nước và Thủ tướng đang rất<br /> quyết tâm).<br /> .<br /> <br /> 11/16/2016<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2