intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
21
lượt xem
2
download

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kế toán doanh nghiệp - Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính và hệ thống kế toán Việt Nam" cung cấp kiến thức giúp người học có thể trình bày vai trò của thông tin kế toán tài chính trong việc đưa ra quyết định; giới thiệu những nội dung cơ bản của hệ thống kế toán Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

Chương 1<br /> <br /> 7/12/2015<br /> <br /> Chương 1<br /> <br /> Tổng quan về kế toán tài chính<br /> và hệ thống kế toán Việt Nam<br /> <br /> KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM<br /> 1<br /> <br /> Mục tiêu<br /> • Sau khi nghiên cứu xong nội dung này, người học có thể:<br /> – Trình bày vai trò của thông tin kế toán tài chính trong<br /> việc đưa ra quyết định.<br /> – Giới thiệu những nội dung cơ bản của hệ thống kế toán<br /> Việt Nam.<br /> – Giải thích những nguyên tắc cơ bản trong việc trình bày<br /> báo cáo tài chính.<br /> – Vận dụng hệ thống tài khoản kế toán một các tổng quát<br /> vào các phần hành kế toán của một số loại hình doanh<br /> nghiệp.<br /> 2<br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chương 1<br /> <br /> 7/12/2015<br /> <br /> Nội dung<br /> • Tổng quan về kế toán tài chính<br /> • Hệ thống tài khoản kế toán VN và ứng dụng vào<br /> một số hoạt động<br /> <br /> 3<br /> 3<br /> <br /> Nội dung 1<br /> • Tổng quan về kế toán tài chính<br /> <br /> 4<br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> Chương 1<br /> <br /> 7/12/2015<br /> <br /> Kế toán và việc ra quyết định<br /> Hoạt động của tổ<br /> chức<br /> <br /> Ra quyết định<br /> <br /> Đối tượng<br /> sử dụng<br /> <br /> Dữ liệu<br /> <br /> Hệ thống kế<br /> toán<br /> <br /> Thông tin<br /> <br /> 5<br /> 5<br /> <br /> Kế toán tài chính<br /> • Cung cấp thông tin cho các đối tượng ở<br /> bên ngoài (nhà đầu tư, chủ nợ), thông qua<br /> các báo cáo tài chính.<br /> <br /> 6<br /> 6<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chương 1<br /> <br /> 7/12/2015<br /> <br /> Thông tin cần thiết<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Tình hình tài chính<br /> Tình hình kinh doanh<br /> Tình hình lưu chuyển tiền tệ<br /> Các thông tin bổ sung<br /> <br /> 7<br /> 7<br /> <br /> Tình hình tài chính<br /> • Các nguồn lực kinh tế mà DN kiểm soát<br /> • Các nguồn tài trợ cho tài sản<br /> • Khả năng trả các món nợ tới hạn<br /> <br /> 8<br /> 8<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chương 1<br /> <br /> 7/12/2015<br /> <br /> Tình hình tài chính<br /> Nguồn lực<br /> kinh tế<br /> <br /> Tài sản<br /> <br /> Tài sản<br /> ngắn<br /> hạn<br /> <br /> 9<br /> <br /> Nguồn tài trợ<br /> <br /> =<br /> <br /> Tài sản<br /> dài hạn<br /> <br /> Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu<br /> <br /> Nợ<br /> ngắn<br /> hạn<br /> <br /> Nợ dài<br /> hạn<br /> <br /> Khả năng thanh toán<br /> 9<br /> <br /> Tình hình kinh doanh<br /> Lãi/lỗ<br /> tài chính<br /> <br /> Doanh thu thuần<br /> GVHB<br /> <br /> Lãi/lỗ khác<br /> <br /> Lợi nhuận gộp<br /> CPBH CPQL<br /> <br /> LNKD<br /> Lợi nhuận kế toán trước thuế<br /> CP thuế<br /> <br /> Lợi nhuận sau thuế<br /> <br /> 10<br /> 10<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản