Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 2 - GV. Đặng Văn Cường

Chia sẻ: Trần Thanh Thiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

165
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 Kế toán nguồn kinh phí hoạt động thuộc bài giảng kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp, trong chương này mời các bạn cùng đi vào tìm hiểu nội dung kiến thức sau: Nguồn hình thành, tiếp nhận, tình hình sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 2 - GV. Đặng Văn Cường

 1. Chương 2 KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG KT NGUỒN KINH PHÍ NGUỒN QUYẾT TOÁN TIẾP NHẬN TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÌNH THÀNH NGUỒN KINH PHÍ 1
 2. I. NGUỒN KINH PHÍ TRONG ĐƠN VỊ HCSN: 1. Nguồn kinh phí: Ngân sách TK46121 cấp Phí, lệ phí TK511 TK46121 Thu hđộng, TK421 TK531 dvụ TK46121 2
 3. Nguồn viện trợ: TK521 Phi dự án TK461 Viện trợ dự án TK462 3
 4. I. NGUỒN KINH PHÍ TRONG ĐƠN VỊ HCSN: 2. Nội dung và nguyên tắc hạch toán: - Nguồn kinh phí hoạt động được theo dõi chi tiết theo nguồn hình thành - Phải theo dõi trên sổ chi tiết nguồn kinh phí hoạt động theo chương, loại, khoản, nhóm, mục, tiểu mục qui định trong mục lục ngân sách để theo dõi việc tiếp nhận và sử dụng theo nguồn hình thành - Không được ghi tăng nguồn kinh phí hoạt động trong các trường hợp sau: + Các khoản thu phí, lệ phí được để lại sử dụng cho hoạt động đơn vị nhưng chưa có chứng từ ghi thu ghi chi + Các khoản viện trợ phí dự án đã nhận nhưng chưa có chứng từ ghi thu ghi chi 4
 5. 2. Nội dung và nguyên tắc hạch toán: (tt) - Cuối kỳ, đơn vị phải làm thủ tục quyết toán tình hình tiếp nhận và sử dụng nguồn kinh phí hoạt động với cơ quan chủ quản và cơ quan tài chính theo chế độ tài chính qui định. - Đến 31/12 kế toán tiến hành chuyển nguồn kinh phí hoạt động năm nay sang nguồn kinh phí hoạt động năm trước 5
 6. III. Kế toán tiếp nhận, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí: 1. Hạch toán chi tiết: - Sổ chi tiết: - Chứng từ gốc: + Sổ theo dõi dự toán + Dự toán năm được duyệt + Sổ theo dõi nguồn kinh + Giấy rút dự toán ngân phí sách kiêm lĩnh tiền mặt + Sổ tổng hợp sử dung + Giấy rút dự toán ngân nguồn kinh phí sách kiêm chuyển + Sổ theo dõi tạm ứng kinh khoản phí của Kho bạc + Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng 6
 7. 2. Hạch toán tổng hợp: 2.1 Tài khoản sử dụng: TK461 “Nguồn kinh phí hoạt động” • Bên nợ: - Số kinh phí hoạt động nộp lại NSNN hoặc nộp cho cấp trên - Kết chuyển số chi hoạt động đã được phê duyệt quyết toán - Kết chuyển số kinh phí hoạt động đã cấp trong kỳ cho các đơn vị cấp dưới - Kết chuyển số kinh phí hoạt động thường xuyên cón lại sang tk421 7
 8. 2.1 Tài khoản sử dụng: Bên có: - Nhận kinh phí từ ngân sách cấp - Kết chuyển kinh phí đã nhận tạm ứng thành nguồn kinh phí hoạt động - Số kinh phí nhận được do hội viên nộp hội phí, đóng góp… • Số dư bên có: - Số kinh phí được cấp trước cho năm sau - Nguồn kinh phí hoạt động hiện còn hoặc đã chi nhưng chưa quyết toán 8
 9. 2.1 Tài khoản sử dụng: TK461 có 3 tk cấp 2: - Tk4611 năm trước - Tk4612 năm nay - Tk4613 năm sau • Đến ngày 31/12 kinh phí sử dụng trong năm chưa được quyết toán, kế toán tiến hành chuyển nguồn kinh phí từ tk cấp 2 “tk4612 năm nay” sang “tk4611 năm trước” để chờ quyết toán • Nếu trong kỳ nhận được kinh phí cấp trước cho năm sau thì sang 1/1 kế toán chuyển từ “tk4613 năm sau” sang “tk4612 năm nay” 9
 10. 2.1 Tài khoản sử dụng: b. tk661 “Chi hoạt động” – phản ánh tình hình sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí hoạt động Bên nợ: - Chi hoạt động thực tế phát sinh -Tổng hợp chi hoạt động của các đơn vị cấp dưới - Trích lập quỹ cơ quan từ chênh lệch thu > chi Bên có: - Kết chuyển chi hoạt động vào nguồn kinh phí khi có báo cáo quyết toán được duyệt - Các khoản được phép ghi giảm chi hoặc chi sai không được phê duyệt quyết toán 10
 11. 2.2 Các trường hợp hạch toán: a. Tình hình tiếp nhận nguồn kinh phí: 1. Khi nhận được quyết định của cơ quan có thẩm quyền giao dự toán chi hoạt động: Nợ tk008 - Khi rút dự toán ra sử dụng, căn cứ vào giấy rút dự toán ghi: Có tk008 - Đồng thời ghi Nợ tk111, 112, 152, 153, 211, 213, 241, 531, 661 Có tk461 11
 12. 2. Trường hợp dự toán chi chưa được duyệt, Khi đơn vị được kho bạc tạm ứng, ghi: Nợ tk111, 152, 153, 331, 661 Có tk336 - Khi nhận được quyết định giao dự toán, ghi: Nợ tk008 - Thanh toán tạm ứng với kho bạc: Nợ tk336 Có tk461 12
 13. 461 111, 112 (1) 336 111, 112 (3) (2) Diễn giải: (1) Rút DTNS bằng tiền hoặc hiện vật (bút toán đồng thời 008) (2) Rút tạm ứng kinh phí (DTNS chưa được duyệt) (3) Chuyển tạm ứng sang thanh toán khoản tạm ứng (DNNS được duyệt) 13
 14. 3. Các khoản thu bổ sung nguồn kinh phí hoạt động: Nợ tk511 Có tk461 4. Bổ sung từ chênh lệch thu > chi: Nợ tk421 Có tk461 14
 15. b. Hạch toán tình hình sử dụng nguồn kinh phí: 1. Xuất nguyên vật liệu, CCDC cho chi hoạt động, ghi: Nợ tk661 Có tk152, 153 2. Tiền lương phải trả cho công nhân viên: Nợ tk661 Có tk334 3. Các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ tính vào chi hoạt động Nợ tk661 Có tk332 15
 16. b. Hạch toán tình hình sử dụng nguồn kinh phí: 4. Các khoản chi dịch vụ mua ngoài: Nợ tk661 Có tk111, 112, 331… 5. Chi mua TSCĐ: Nợ tk661 Có tk466 Đồng thời ghi: Nợ tk211 Có tk461, 111, 112… 16
 17. b. Hạch toán tình hình sử dụng nguồn kinh phí: 6. Chi trực tiếp bằng nguồn kinh phí: Nợ tk661 Có tk461 Đồng thời ghi có tk008 7. Phân bổ chi phí trả trước vào chi hoạt động Nợ tk661 Có tk643 17
 18. Sơ đồ hạch toán: 152,153 661 334 Lưu ý: Thuế GTGT đầu vào liên quan 332 đến chi phí phục vụ cho hoạt động hành chính -> có hạch toán riêng? 111,112 643 18
 19. c. Hạch toán tình hình quyết toán nguồn kinh phí: 461 661 Nguồn Tổng kinh phí số kinh của phí đơn đơn vị vị đã phát sử sinh dụng trong trong năm năm Số chi thực tế được duyệt 19
 20. c. Hạch toán tình hình quyết toán nguồn kinh phí: - Đến ngày 31/12 kinh phí sử dụng trong năm chưa được quyết toán, kế toán tiến hành chuyển nguồn kinh phí từ tk cấp 2 “tk4612 năm nay” sang “tk4611 năm trước” để chờ quyết toán - Nếu trong kỳ nhận được kinh phí cấp trước cho năm sau thì sang 1/1 kế toán chuyển từ “tk4613 năm sau” sang “tk4612 năm nay” 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2