Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp - Chương 3: Kế toán thi, chi và kết quả hoạt động trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

13
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp - Chương 3: Kế toán thi, chi và kết quả hoạt động trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Chương này có nội dung trình bày về: kế toán thu, chi hoạt động hành chính sự nghiệp; kế toán doanh thu, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính; kế toán doanh thu, chi phí hoạt động khác; kế toán kết quả các hoạt động;... Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp - Chương 3: Kế toán thi, chi và kết quả hoạt động trong đơn vị hành chính sự nghiệp

  1. 07/05/2018 CHƯƠNG 3 Quy định về thu hoạt động hành chính sự nghiệp KẾ TOÁN THU, CHI VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Thu hoạt động do NSNN cấp Các khoản thu hoạt động Thu viện trợ, vay nợ nước ngoài 3.1. Kế toán thu, chi hoạt động hành chính sự nghiệp HCSN Thu phí được khấu trừ để lại 3.2. Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động sản xuất - Phải phản ánh vào báo cáo toàn bộ các khoản thu và kinh doanh, dịch vụ doanh thu tương ứng với số chi phí phát sinh tại đơn vị trên cơ 3.3. Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính sở dồn tích; Số thu hoạt động do NSNN cấp, thu viện trợ, vay nợ nước ngoài phải được báo cáo quyết toán ngân sách năm 3.4. Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động khác trên cơ sở số thực thu, thực chi, chi tiết theo Mục lục ngân sách Nhà nước 3.5. Kế toán kết quả các hoạt động - Phải mở sổ chi tiết các khoản thu cho phù hợp với yêu cầu quản lý từng khoản thu, từng hoạt động 3.1. Kế toán thu, chi hoạt động hành chính sự nghiệp Phương pháp kế toán thu hoạt động do NSNN cấp Chứng từ kế toán 3.1.1. Kế toán thu hoạt động hành chính sự nghiệp - Quyết định giao dự toán Tài khoản kế toán - Lệnh chi tiền - TK chủ yếu: TK 511 Quy định về thu hoạt động hành chính sự nghiệp - Phiếu thu - TK liên quan: TK 008, 012, - Giấy rút dự toán Phương pháp kế toán 013, 018, 337, 111, 112, 331, 332, 334, ... 3.1.2. Kế toán chi hoạt động hành chính sự nghiệp Sổ kế toán Quy định về chi hoạt động hành chính sự nghiệp -Sổ kế toán tổng hợp Phương pháp kế toán - Sổ kế toán chi tiết: + Sổ chi tiết khoản tạm thu + Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NS trong nước + Sổ theo dõi KP NS cấp bằng Lệnh chi tiền 18
  2. 07/05/2018 Tài khoản kế toán sử dụng Phương pháp kế toán thu viện trợ, vay nợ nước ngoài TK 511 Chứng từ kế toán Tài khoản kế toán -Phiếu thu, giấy báo có - TK chủ yếu: TK 512 - Số thu hoạt động khi bị cơ Số thu hoạt động do NSNN cấp -Lệnh ghi thu, ghi chi - TK liên quan: TK 004, 337, quan có thẩm quyền xuất đơn vị đã sử dụng trong năm -... 111, 112, 612, 331, 334, ... toán phải nộp lại NSNN - Kết chuyển thu hoạt động do NSNN cấp sang TK 911 Sổ kế toán -Sổ kế toán tổng hợp -Sổ kế toán chi tiết: + Sổ chi tiết khoản tạm thu + Sổ theo dõi nguồn viện trợ + Sổ theo dõi nguồn vốn vay nợ nước ngoài Sơ đồ kế toán tổng hợp Sơ đồ kế toán tổng hợp TK 911 TK 511 TK 337 TK 111, 112 TK 911 TK 512 TK 3372 TK 112 TK 612 (6) (2) (1) (1) (5) (2a) (2b) TK 008 Được giao (3) Rút dự (4) dự toán toán TK 3662 TK 012 TK 331,332,334 TK 611 (4) NSNN cấp Nếu chi bằng (3b) (3a) TK 004 KP bằng Lệnh chi tiền lệnh chi tiền thực chi thực chi Số đã được Số đã làm thủ TK 366 ghi thu – ghi tục thanh toán TK 013 (5) tạm ứng (hoàn) tạm hoặc ghi thu ứng và số đã NSNN cấp Nếu chi bằng – ghi chi ghi thu – ghi KP bằng lệnh chi tiền chi Lệnh chi tiền tạm ứng tạm ứng Bộ môn Kế toán quản trị - Trường Đại học Thương Mại 19
  3. 07/05/2018 Sơ đồ kế toán tổng hợp Kế toán các trường hợp khác TK 3373, TK 911 TK 514 TK 3332 1383 TK 111,112 TK 614 - Mua NVL,CCDC,TSCĐ từ nguồn viện trợ, vay nợ (9) (2) (1) (3a) nước ngoài (3b) TK 152,153,211 - Nhận viện trợ bằng TSCĐ (4a) (5) - Xuất NVL,CCDC sử dụng cho hoạt động dự án viện 3663 trợ, vay nợ nước ngoài (4b) TK 014 - Tính hao mòn TSCĐ (7) 214 Số phí Chi từ số - .... được phí được khấu trừ, khấu trừ, (6) để lại để lại (8) Bộ môn Kế toán quản trị - Trường Đại học Thương Mại 3.1.2. Kế toán chi hoạt động hành chính sự nghiệp Phương pháp kế toán thu phí, lệ phí được khấu trừ, để lại Các khoản Chi phí hoạt động Chứng từ kế toán -Biên lai thu phí, lệ phí chi hoạt động Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài Tài khoản kế toán HCSN -Phiếu thu, giấy báo có Chi phí hoạt động thu phí - TK chủ yếu: TK 514 - Vé phí đường bộ, vé - TK liên quan: 014, phà,... 337, 111, 112, 614, ... - Đảm bảo sự thống nhất giữa hạch toán tổng hợp với hạch toán chi tiết. - Cuối kỳ, kết chuyển tất cả các khoản chi phí trong kỳ Sổ kế toán để xác định kết quả. -Sổ kế toán tổng hợp - Mở sổ kế toán chi tiết các khoản chi cho phù hợp với -Sổ kế toán chi tiết: Sổ theo dõi nguồn phí được yêu cầu quản lý từng khoản chi, từng hoạt động khấu trừ để lại 20
  4. 07/05/2018 Phương pháp kế toán chi phí hoạt động Sơ đồ kế toán tổng hợp TK 611 Chứng từ kế toán TK 111,112,141, 511,514 TK 111, 112, 1388 - Giấy rút dự toán (1) - Bảng thanh toán lương Tài khoản kế toán (4) - Giấy thanh toán tạm - TK chủ yếu: TK 611 TK 152,153 ứng - TK liên quan: TK 008, TK 911 - Phiếu chi (2) 012, 013, 018, 137, (5) - Phiếu xuất kho 511, 111, 112, 331, TK 331,334,332 - Bảng tính và phân bổ 332, 334, ... (3) hao mòn TSCĐ - ... TK 008 TK 012 TK 014 TK 018 Sổ kế toán Chi từ Nếu chi Chi từ số -Sổ kế toán tổng hợp Rút dự bằng lệnh phí được số thu toán khác -Sổ kế toán chi tiết: Sổ chi tiết chi phí chi tiền khấu trừ, được để thực chi để lại lại Tài khoản sử dụng Phương pháp kế toán chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài TK 611 Chứng từ kế toán - Các khoản được phép ghi - Phiếu chi, giấy báo Nợ Tài khoản kế toán - Các khoản chi phí hoạt - TK chủ yếu: TK 612 giảm CP hoạt động trong - Phiếu xuất kho động phát sinh ở đơn vị - Bảng thanh toán tiền lương - TK liên quan: TK 004, 512, năm - Lệnh ghi thu-ghi chi - Kết chuyển số CP hoạt 337, 111, 112, 331, 332, 334, ... - ... động vào TK 911 Sổ kế toán -Sổ kế toán tổng hợp -Sổ kế toán chi tiết: bSổ chi tiết chi phí 21
  5. 07/05/2018 Sơ đồ kế toán tổng hợp TK 111,112,141 Sơ đồ kế toán tổng hợp 152,153 TK 612 TK 911 TK 111,112,141 (1a) 152,153 TK 614 TK 911 (4) (1a) TK 111,112 TK 331, 334, 332 (4) (2b) (2a) TK 111,112 TK 331, 334, 332 (2b) (2a) TK 512 TK 004 TK 014 (3) Số đã được Số đã làm thủ TK 214 Số phí Chi từ số ghi thu – ghi tục thanh toán (3) được phí được tạm ứng (hoàn) tạm khấu trừ, khấu trừ, TK 3372 để lại để lại hoặc ghi thu ứng và số đã (1b) – ghi chi ghi thu – ghi chi 3.2. Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động sản xuất Phương pháp kế toán chi phí hoạt động thu phí kinh doanh, dịch vụ Tài khoản kế toán Quy định kế toán doanh thu, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh Chứng từ kế toán - TK chủ yếu: TK 614 - Khi bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, đơn vị phải - Phiếu chi, giấy báo nợ + Nội dung - Phiếu xuất kho + Kết cấu sử dụng hóa đơn, chứng từ theo đúng chế độ hiện hành - Bảng thanh toán tiền lương - Bảng tính và phân bổ khấu - TK liên quan: TK 014, 514, - Phải mở sổ chi tiết để theo dõi từng hoạt động sản xuất kinh hao 111, 112, 214, 331, 332, 334, ... doanh - Tất cả các khoản doanh thu, chi phí hoạt động SXKD, dịch Sổ kế toán vụ phát sinh trong đơn vị phải được phản ánh đầy đủ và kịp thời. -Sổ kế toán tổng hợp - Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ doanh thu, chi phí HĐ SXKD, -Sổ kế toán chi tiết: Sổ chi tiết chi phí dịch vụ sang TK 911 để xác định kết quả. 22
  6. 07/05/2018 Phương pháp kế toán chi phí hoạt động SXKD, dịch vụ Sơ đồ kế toán tổng hợp TK 111,112 TK 642 TK 111,112,138 (1) Chứng từ kế toán Tài khoản kế toán - Phiếu chi, - TK chủ yếu: TK 632, 642 133 (6) - Phiếu xuất kho - TK liên quan: 331, 332, - Bảng thanh toán tiền lương 334, 152, 153, 155, 156, 911 - Bảng tính và phân bổ khấu hao 652,…. TK 152,153 (7) -.... (2) TK 331, 333, 332, 334 (3) Sổ kế toán -Sổ kế toán tổng hợp TK 214 -Sổ kế toán chi tiết: (4) Sổ chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh, dịch vụ TK 652 (5) Sơ đồ kế toán tổng hợp Phương pháp kế toán doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ TK 155, 156 TK632 TK 155, 156 (1) (2) Tài khoản kế toán Chứng từ kế toán - TK chủ yếu: TK 531 TK 911 - Hóa đơn GTGT, + Nội dung TK 138, 152, - Phiếu thu + Kết cấu 153 -.... - TK liên quan: 111, 131, (3) (4) 333, …. Sổ kế toán -Sổ kế toán tổng hợp -Sổ kế toán chi tiết: Sổ chi tiết doanh thu sản xuất kinh doanh, dịch vụ 23
  7. 07/05/2018 Sơ đồ kế toán tổng hợp Phương pháp kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính TK 111, 112, 131 TK 531 TK 111, 112,131 Chứng từ kế toán Tài khoản kế toán (2) (1) - Phiếu thu, - TK chủ yếu: TK 615,515 TK 333 TK 333 - Phiếu chi, + Nội dung - Hợp đồng góp vốn liên + Kết cấu doanh, liên kết - TK liên quan: 111, 138, -… 338, 121, 911,… TK 112 TK 154, 642 TK 911 (4) (3a) (3b) Sổ kế toán - Sổ kế toán tổng hợp - Sổ kế toán chi tiết Bộ môn Kế toán quản trị - Trường Đại học Thương Mại 3.3. Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính Sơ đồ kế toán tổng hợp TK 911 TK 515 TK 1382 TK 111, 112 Quy định kế toán (4) (1a) (1b) - Phản ánh đầy đủ các khoản CP tài chính phát sinh tại đơn vị như: Phí chuyển tiền, rút tiền (trừ số phí đã được tính vào Chi HĐ; Lỗ HĐ đầu tư tài chính, Lỗ chuyển nhượng vốn kinh (2) doanh, Lỗ tỷ giá, CP góp vốn liên doanh, CP đi vay, CP giao dịch bán chứng khoán, Chiết khấu thanh toán cho người mua,.. TK111,152,211,.. TK 121 - Phản ánh các khoản doanh thu của HĐ tài chính như: (3) Lãi, cổ tức, LN được chia,.. - Phản ánh chi tiết cho từng nội dung chi phí, doanh thu hoạt động tài chính Bộ môn Kế toán quản trị - Trường Đại học Thương Mại 24
  8. 07/05/2018 Sơ đồ kế toán tổng hợp Phương pháp kế toán doanh thu, chi phí hoạt động khác TK 111,112, 131 TK 615 TK 111,112 Chứng từ kế toán Tài khoản kế toán (1) - Phiếu thu - TK chủ yếu: 811, 711 (4) - Phiếu chi + Nội dung TK 121 - Biên bản thanh lý + Kết cấu (2) TK 911 TSCĐ - TK liên quan: 111, - …. 152,211, 331,… (5) Vận dụng tài khoản TK 3388 - Chi phí hoạt động khác Sổ kế toán (3) - Doanh thu hoạt động - Sổ kế toán tổng hợp khác - Sổ kế toán chi tiết - Cuối kỳ, kết chuyển doannh thu, chi phí 3.4. Kế toán thu, chi hoạt động khác 3.5. Kế toán kết quả các hoạt động Quy định kế toán Chứng từ kế toán Tài khoản kế toán - Phản ánh các khoản thu, chi hoạt động khác đầy - Phiếu thu, Phiếu chi - TK chủ yếu: TK 911 đủ, kịp thời khi phát sinh, cuối kỳ kết chuyển toàn bộ - Biên bản thanh lý + Nội dung sang TK 911 TSCĐ + Kết cấu - Phiếu kế toán - TK liên quan: TK 511, - Theo dõi chi tiết theo từng khoản thu phục vụ - …. 611,512, 612, … yêu cầu quản lý Sổ kế toán - Sổ kế toán tổng hợp - Sổ kế toán chi tiết 25
  9. 07/05/2018 Sơ đồ kế toán tổng hợp TK 911 TK 611,612,614 TK 511,512,514 4.1. Kế toán thặng dư (thâm hụt) (2) (1) của các hoạt động TK 615,632,642 TK 515,531 (4) (3) 4.1.1. Quy định kế toán thặng dư (thâm hụt) của các hoạt động TK 811 4.1.2. Phương pháp kế toán thặng dư (thâm hụt) (6) TK 711 của các hoạt động TK 821 (5) (7) TK 421 TK 431,353 TK 421 (8a) (9) (8b) Bộ môn Kế toán quản trị - Trường Đại học Thương Mại 103 Chương 4: Kế toán nguồn vốn và các quỹ 4.1.1. Quy định kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp 1. Hạch toán chi tiết thặng dư (thâm hụt) của từng hoạt động 4.1 Kế toán thặng dư (thâm hụt) của các hoạt 2. Cuối kỳ, trước khi xử lý kết quả thặng dư (thâm hụt) của động các hoạt động: - Kết chuyển sang TK 468 nguồn cải cách tiền lương đã tính 4.2 Kế toán nguồn vốn kinh doanh trong năm - Kết chuyển vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp các khoản : 4.3 Kế toán nguồn cải cách tiền lương + Số khấu hao tài sản hình thành từ nguồn NSNN hoặc có nguồn gốc NSNN trong năm + Chi phí mua sắm TSCĐ được kết cấu trong giá dịch vụ 4.4 Kế toán các quỹ cơ quan + Chênh lệch thanh lý tài sản hình thành từ nguồn NSNN hoặc hình thành từ các quỹ 102 Bộ môn Kế toán quản trị - Trường Đại học Thương Mại 104 Bộ môn Kế toán quản trị - Trường Đại học Thương Mại 26
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2