intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Kho bạc nhà nước

Xem 1-20 trên 1116 kết quả Kho bạc nhà nước
 • Chuyển đổi số là từ khóa được nhắc đến nhiều nhất trong những năm gần đây. Thế giới đang đứng trước tác động của cuộc CMCN 4.0 với nền tảng là công nghệ số, đang chuyển hóa toàn bộ thế giới thực thành thế giới số, và đối với ngành kho bạc Nhà nước cũng vậy, toàn ngành đang trong tiến trình đi tới kho bạc số vào năm 2030, hệ thống KBNN đã từng bước thực hiện các mục tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030. Vậy, những công nghệ nào có thể đáp ứng các yêu cầu trong việc thúc đẩy Kho bạc Nhà nước vươn lên từ Kho bạc điện tử tiến tới trở thành Kho bạc số.

  pdf4p zizaybay1101 09-05-2024 3 2   Download

 • Bài viết của tác giả chỉ ra một số nội dung cơ bản của Phật giáo vùng Tây Bắc thực hiện hoạt động phật sự góp phần vào việc đảm bảo an sinh xã hội đối với dân tộc thiểu số, đóng góp vào chủ trương xã hội hóa hoạt động an sinh xã hội do Đảng và Nhà nước Việt Nam phát động, nêu ra một số thách thức, khó khăn và đưa ra một số gợi ý nhằm phát huy vai trò của Phật giáo trong hoạt động phật sự vùng Tây Bắc.

  pdf15p viellison 06-05-2024 3 1   Download

 • Bài giảng Quản lý thu ngân sách nhà nước: Chương 1 Tổng quan về quản lý thu ngân sách nhà nước, cung cấp cho người học những kiến thức như khái niệm và phân loại thu ngân sách nhà nước; quản lý thu ngân sách nhà nước; nội dung quản lý thu ngân sách nhà nước; chức năng, nhiệm vụ và bộ máy của cơ quan thu và kho bạc nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p khanhchi2530 06-05-2024 2 1   Download

 • Luận văn "Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách thành phố tại Kho bạc nhà nước tỉnh Hải Dương" được hoàn thành với mục tiêu nhằm phân tích thực trạng kiểm soát chi thường xuyên ngân sách thành phố Hải Dương tại Kho bạc nhà nước tỉnh Hải Dương, qua đó làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân trong công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách thành phố Hải Dương tại Kho bạc nhà nước tỉnh Hải Dương; đề xuất giải pháp và kiến nghị hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên ngân sách thành phố Hải Dương tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Hải Dương.

  pdf106p khanhchi2510 19-04-2024 4 2   Download

 • Luận văn "Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc nhà nước Cao Lãnh" được hoàn thành với mục tiêu nhằm lý luận và thực tiễn liên quan, đề tài tập trung đánh giá thực trạng, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN tại Kho bạc nhà nước tại Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp thời gian qua; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN tại KBNN tại Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp thời gian tới.

  pdf117p khanhchi0912 12-04-2024 2 1   Download

 • Luận văn "Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước thông qua Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp" được hoàn thành với mục tiêu nhằm phân tích thực trạng kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước Đồng Tháp, từ đó xác định các ưu, nhược điểm trong quá trình kiểm soát chi làm cơ sở để đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm tăng cường kiểm soát chi đầu tư XDCB từ ngân sách Nhà nước qua KBNN Đồng Tháp.

  pdf141p khanhchi0912 12-04-2024 3 1   Download

 • Bài viết Hệ thống kho bạc nhà nước góp phần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trình bày nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ; Kho bạc Nhà nước địa phương rốt ráo đẩy nhanh tiến độ giải ngân; Dịch vụ công trực tuyến góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

  pdf3p visergey 02-04-2024 2 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Phát triển thị trường giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ" trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận về phát triển thị trường giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ; Thực trạng thị trường giao dịch mua bán lại TPCP tại Việt Nam; Giải pháp phát triển thị trường giao dịch mua bán lại TPCP Việt Nam.

  pdf237p viplato 02-01-2024 7 4   Download

 • Bài giảng Kế toán công: Chuyên đề 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: khái quát hệ thống kế toán công; khái quát kế toán ngân sách nhà nước; khái quát kế toán kho bạc nhà nước; khái quát kế toán ngân sách, tài chính xã; khái quát kế toán ở cơ quan thu; khái quát kế toán ở các đơn vị đặc thù; khái quát kế toán hành chính sự nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p hoahogxanh05 24-11-2023 7 6   Download

 • Bài giảng Kế toán công: Chuyên đề 3 Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Nghiệp vụ quản lý kho bạc nhà nước; tổ chức công tác kế toán ngân sách nhà nước và kho bạc nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf35p hoahogxanh05 24-11-2023 10 6   Download

 • Bài viết với mục tiêu nghiên cứu cơ sở lý luận về KBNN số bao gồm các nội dung trọng yếu về kiến trúc tổng thể mô hình KBNN số, các điều kiện hình thành KBNN số, những kết quả ban đầu chuyển đổi số của KBNN Việt Nam và một số khuyến nghị để phát triển KBNN số.

  pdf6p vispacex 16-11-2023 10 6   Download

 • Bài viết đánh giá tổng quan thực trạng phát triển của thị trường trái phiếu chính phủ trong năm qua, đề xuất một số giải pháp phát triển thị trường trái phiếu chính phủ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

  pdf4p visharma 20-10-2023 9 4   Download

 • Hơn 33 năm qua kể từ khi tái thành lập (01/4/1990), hệ thống Kho bạc Nhà nước luôn khẳng định vị thế, vai trò của một đơn vị được giữ trọng trách quản lý ngân quỹ của quốc gia.

  pdf5p visharma 20-10-2023 7 4   Download

 • Bài viết Hiện đại hóa công tác huy động vốn qua phát hành trái phiếu chính phủ trình bày kết quả đổi mới công tác huy động vốn trái phiếu chính phủ thời gian qua; Tiếp tục hiện đại hóa theo định hướng Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước và Chiến lược nợ công đến năm 2030.

  pdf4p visharma 20-10-2023 5 3   Download

 • Bài viết Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hình thành kho bạc số trình bày kết quả bước đầu trong tiến trình hướng đến kho bạc số; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số lĩnh vực kho bạc.

  pdf4p visharma 20-10-2023 7 4   Download

 • Bài viết Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính bước chuyển lớn trong cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực kho bạc; Định hướng cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực kho bạc nhà nước trong thời gian tới.

  pdf3p visharma 20-10-2023 8 4   Download

 • Hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số là một nhân tố quan trọng, quyết định sự thành công của thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước. Hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cũng là xu thế tất yếu, khách quan trong quá trình phát triển, là yêu cầu bắt buộc, cấp thiết, tác động tới tất cả cá nhân, tổ chức, trong đó có hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát Kho bạc Nhà nước.

  pdf3p visharma 20-10-2023 6 4   Download

 • Bài viết Hợp tác quốc tế của kho bạc Nhà nước trong bối cảnh mới trình bày điểm nhấn trong hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của Kho bạc Nhà nước; Định hướng hợp tác quốc tế của Kho bạc Nhà nước thời gian tới.

  pdf4p visharma 20-10-2023 5 3   Download

 • Luận văn "Quản lý công tác lập hồ sơ của cơ quan Kho bạc Nhà nước" được hoàn thành với mục tiêu nhằm đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện, đảm bảo chất lượng, hiệu quả quản lý công tác lập hồ sơ tại cơ quan KBNN trong giai đoạn hiện nay theo hướng khoa học, hiện đại.

  pdf102p hoahogxanh11 12-09-2023 16 8   Download

 • Luận văn "Quản lý chi ngân sách nhà nước tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk" được hoàn thành với mục tiêu nhằm hoàn thiện công tác lập dự toán, đổi mới công tác quản lý chi ngân sách, chú trọng đến chất lượng công tác quyết toán và phát huy công tác thanh tra tài chính và kiểm soát chi kho bạc, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính.

  pdf26p hoahogxanh11 12-09-2023 10 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2