intTypePromotion=1

Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
24
lượt xem
4
download

Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại - Bài 1: tìm hiểu đối tượng, nhiệm vụ của kế toán ngân hàng thương mại; đặc điểm của kế toán ngân hàng thương mại; tài khoản kế toán trong các ngân hàng thương mại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp

 1. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI I. Mục tiêu: Sau khi kết thúc môn học, sinh viên sẽ: a. Về kiến thức • Trình bày được đối tượng của kế toán ngân hàng thương mại và đặc điểm của đối tượng kế toán ngân hàng thương mại. • Phân biệt được kế toán ngân hàng thương mại và kế toán doanh nghiệp. • Phân biệt được các loại tài khoản được sử dụng trong kế toán ngân hàng thương mại. • Hiểu được nội dung kế toán – bao gồm: nguyên tắc kế toán, tài khoản sử dụng, quy trình hạch toán kế toán – của 4 nghiệp vụ cơ bản: nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá, thanh toán, cho vay và kinh doanh ngoại tệ. • Bình luận những khác biệt giữa quy trình kế toán trên lý thuyết với quy trình kế toán trên thực tế. b. Về kỹ năng • Kỹ năng tính toán khi hạch toán các bút toán phát sinh. • Kỹ năng xử lý các vấn đề phát sinh trong các nghiệp vụ. v1.0015108226 1
 2. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI II. Nội dung nghiên cứu: Bài 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng thương mại Bài 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá Bài 3: Kế toán thanh toán qua ngân hàng thương mại Bài 4: Kế toán nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại v1.0015108226 2
 3. BÀI 1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân v1.0015108226 3
 4. TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Kế toán ngân hàng và kế toán doanh nghiệp có hạch toán ngược về nhau không? Nguyễn Khánh Chi, sinh viên khóa 53 của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, tốt nghiệp chuyên ngành ngân hàng, đang nộp hồ sơ xin việc làm. Và để có nhiều cơ hội, Chi đã nộp đơn xin việc vào vị trí kế toán của một số công ty. Trong đó có Công ty Cổ phần Thiết bị Vận tải gọi điện mời Chi đến phỏng vấn. Câu hỏi đầu tiên mà ban phỏng vấn đưa ra là: Tại sao em học chuyên ngành ngân hàng mà lại ứng cử vào vị trí kế toán của doanh nghiệp? Theo em, kế toán của doanh nghiệp và kế toán của ngân hàng có hạch toán ngược nhau hay không? Để trả lời được câu hỏi này, bắt buộc Chi phải giải quyết mấy vấn đề sau: 1. Kế toán ngân hàng thương mại là gì? 2. Sự giống và khác nhau giữa kế toán ngân hàng với kế toán doanh nghiệp? v1.0015108226 4
 5. MỤC TIÊU • Nắm được đối tượng, nhiệm vụ và đặc điểm của kế toán ngân hàng thương mại. • Hiểu được sự khác nhau cơ bản giữa kế toán ngân hàng với kế toán doanh nghiệp. • Hiểu được những đặc điểm cơ bản của tài khoản và chứng từ trong kế toán ngân hàng thương mại. v1.0015108226 5
 6. NỘI DUNG Đối tượng, nhiệm vụ của kế toán ngân hàng thương mại Đặc điểm của kế toán ngân hàng thương mại Tài khoản kế toán trong các ngân hàng thương mại Chứng từ kế toán trong các ngân hàng thương mại Tổ chức bộ máy kế toán trong các ngân hàng thương mại v1.0015108226 6
 7. 1. ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Đối tượng của kế toán ngân hàng thương mại 1.2. Nhiệm vụ của kế toán ngân hàng thương mại v1.0015108226 7
 8. 1.1. ĐỐI TƯỢNG CỦA KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI • Nguồn vốn và tài sản trong quá trình vận động. • Cấu trúc Nguồn vốn và Tài sản của ngân hàng thương mại. Tài sản Nguồn vốn Vốn khả dụng và các khoản đầu tư. Nợ phải trả. Tín dụng. Vốn chủ sở hữu. Tài sản cố định và tài sản Có khác. v1.0015108226 8
 9. ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI • T – T’: Tiền tệ vừa là thước đo giá trị, vừa là đối tượng kinh doanh. • Đối tượng kế toán ngân hàng vận động theo sự dịch chuyển về sở hữu và sử dụng giữa các chủ thể phức tạp trong nền kinh tế. • Đối tượng kế toán ngân hàng phong phú và đa dạng  phân tổ khó khăn, sử dụng nhiều tiêu chí, lồng ghép nhiều tầng nấc. v1.0015108226 9
 10. 1.2. NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI • Phản ánh các nghiệp vụ kịp thời, chính xác, trung thực, khách quan, toàn diện… theo các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán. • Phân tích và cung cấp thông tin cho quản lý:  Thông tin chi tiết;  Thông tin khái quát, tổng hợp. • Giám sát mọi mặt nghiệp vụ của ngân hàng, đảm bảo an toàn tài sản cho ngân hàng và khách hàng. v1.0015108226 10
 11. 2. ĐẶC ĐIỂM CỦA KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1. Tính tổng hợp (xã hội) cao 2.2. Xử lý nghiệp vụ theo quy trình công nghệ nghiêm ngặt, chặt chẽ 2.3. Tính kịp thời và chính xác cao độ 2.4. Khối lượng chứng từ lớn và phức tạp 2.5. Tập trung và thống nhất cao độ v1.0015108226 11
 12. 2.1. TÍNH TỔNG HỢP (XÃ HỘI) CAO • Không chỉ phản ánh toàn bộ các mặt hoạt động của bản thân ngân hàng. • Mà còn phản ánh phần lớn hoạt động kinh tế, tài chính của nền kinh tế thông qua các quan hệ:  Tiền tệ;  Tín dụng;  Thanh toán. • Giữa các ngân hàng với:  Doanh nghiệp;  Tổ chức kinh tế;  Cá nhân. v1.0015108226 12
 13. 2.1. TÍNH TỔNG HỢP (XÃ HỘI) CAO  Thông tin kế toán ngân hàng là những chỉ tiêu quan trọng giúp cho việc chỉ đạo, điều hành hoạt động ngân hàng và quản lý nền kinh tế.  Từ đặc điểm xã hội hoá cao, đòi hỏi việc xây dựng chế độ kế toán cho ngân hàng phải đảm bảo:  Vừa phản ánh đầy đủ hoạt động của ngân hàng;  Vừa phản ánh được hoạt động kinh tế, tài chính của nền kinh tế. v1.0015108226 13
 14. 2.2. XỬ LÝ NGHIỆP VỤ THEO QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ NGHIÊM NGẶT, CHẶT CHẼ • Tiến hành đồng thời:  Kiểm soát, xử lý nghiệp vụ;  Ghi sổ kế toán. • Số lượng nghiệp vụ rất lớn. • Yêu cầu thời gian giao dịch ngắn nhất.  Chuẩn hóa quy trình giao dịch.  Kế toán ngân hàng thương mại mang tính giao dịch rất cao. v1.0015108226 14
 15. 2.3. TÍNH KỊP THỜI VÀ CHÍNH XÁC CAO ĐỘ • Đối tượng kế toán ngân hàng thương mại liên quan mật thiết đến đối tượng kế toán của các doanh nghiệp, cá nhân trong nền kinh tế. • Ngân hàng thương mại tập trung khối lượng vốn tiền tệ rất lớn của xã hội. • Từ đặc điểm giao dịch  yêu cầu xử lý tức thời nghiệp vụ (giao dịch phát sinh). v1.0015108226 15
 16. 2.4. KHỐI LƯỢNG CHỨNG TỪ LỚN VÀ PHỨC TẠP • Nghiệp vụ đa dạng. • Số lượng giao dịch lớn.  Khối lượng chứng từ lớn, chủng loại phức tạp, tổ chức luân chuyển qua nhiều khâu, đòi hỏi việc thiết kế chứng từ và quy trình luân chuyển khoa học, nhịp nhàng. v1.0015108226 16
 17. 2.5. TẬP TRUNG VÀ THỐNG NHẤT CAO ĐỘ • Tập trung tùy theo điều kiện công nghệ. • Thống nhất trong toàn hệ thống. v1.0015108226 17
 18. 3. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3.1. Những vấn đề chung về tài khoản kế toán ngân hàng thương mại 3.2. Hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng thương mại v1.0015108226 18
 19. 3.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI KHOẢN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI • Khái niệm:  Nơi ghi chép;  Nghiệp vụ phát sinh;  Liên quan đến một nội dung vật chất nhất định. • Thực chất:  Chỉ tiêu hạch toán;  Quan hệ chặt chẽ với các chỉ tiêu hạch toán còn lại trong hệ thống. • Phân loại tài khoản kế toán:  Theo bản chất kinh tế;  Theo mức độ tổng hợp;  Theo mối quan hệ với bảng cân đối kế toán. v1.0015108226 19
 20. 3.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI KHOẢN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (tiếp theo) • Phân loại theo bản chất kinh tế  Tài khoản tài sản:  Phản ánh tài sản;  Dư Nợ.  Tài khoản nguồn vốn:  Phản ánh nguồn vốn;  Dư Có.  Tài khoản tài sản – nguồn vốn:  Lúc phản ánh tài sản, lúc phản ánh nguồn vốn;  Khi phản ánh tài sản: Dư Nợ, khi phản ánh nguồn vốn: Dư Có. • Phân loại theo mức độ tổng hợp:  Tài khoản tổng hợp;  Tài khoản chi tiết/tiểu khoản/tài khoản phân tích. v1.0015108226 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2