Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 - Lý Nguyễn Thu Ngọc (2016)

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
17
lượt xem
2
download

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 - Lý Nguyễn Thu Ngọc (2016)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kế toán quản trị - Chương 2: Chi phí và phân tích các loại chi phí" cung cấp các kiến thức giúp cho người học có thể: Giải thích được ảnh hưởng của chi phí đến hoạt động của doanh nghiệp, trình bày ảnh hưởng của các cách phân loại chi phí khác nhau tác động đến quyết định,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 - Lý Nguyễn Thu Ngọc (2016)

Mục tiêu<br /> <br /> Chi phí<br /> và phân<br /> loại chi<br /> phí<br /> <br /> • Sau khi học xong chương này, người học<br /> có thể:<br /> – Giải thích được ảnh hưởng của chi phí đến<br /> hoạt động của doanh nghiệp<br /> – Trình bày ảnh hưởng của các cách phân loại<br /> chi phí khác nhau tác động đến quyết định.<br /> – Phân biệt được các loại chi phí khác nhau<br /> đứng dưới những góc nhìn khác nhau; đặc<br /> biệt là theo cách thức ứng xử của chi phí.<br /> 2<br /> <br /> Nội dung<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> 3<br /> <br /> Tổng quan về chi phí<br /> • Chi phí là nguồn lực được bỏ ra trong quá<br /> trình hoạt động nhằm đạt được mục tiêu<br /> tiêu.<br /> • Chi phí bao hàm khái niệm đánh đổi<br /> • Quản trị chi phí là một nội dung quan<br /> trọng trong hoạt động quản lý tổ chức<br /> • Tuy nhiên quản trị chi phí không phải là<br /> nhiên,<br /> điều dễ dàng<br /> <br /> Tổng quan về chi phí<br /> Chi phí sản xuất và chi phí ngoài sản xuất<br /> hí ả<br /> ấ à hi hí<br /> ài ả<br /> ấ<br /> Chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp<br /> Chi phí liên quan đến việc ra quyết định<br /> Biến phí và định phí<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1<br /> <br /> Thảo luận<br /> <br /> Chi phí SX/ngoài SX<br /> • Xác định chi phí<br /> một giờ đến lớp của<br /> bạn?<br /> <br /> CP nguyên vật liệu trực tiếp<br /> CP nhân công trực tiếp<br /> <br /> Chi phí sản<br /> xuất<br /> <br /> CP sản xuất chung<br /> CP bán hàng<br /> CP quản lý doanh nghiệp<br /> 5<br /> <br /> Chi phí<br /> ngoài sản<br /> xuất<br /> <br /> 6<br /> <br /> Chi phí SX/ngoài SX<br /> <br /> Chi phí SX/ngoài SX<br /> <br /> • Hãy kể và phân<br /> loại các chi phí tại<br /> công ty Unilever<br /> Vietnam:<br /> <br /> • Tại sao phải phân biệt chi phí sản xuất và<br /> chi phí ngoài sản xuất?<br /> <br /> – CP sản xuất<br /> – CP ngoài sản xuất<br /> <br /> 7<br /> <br /> 8<br /> <br /> 2<br /> <br /> Suy nghĩ<br /> <br /> Chi phí trực tiếp/gián tiếp<br /> <br /> • Hãng tư vấn Boston tính ra tỷ lệ chi phí<br /> bán hàng và quản lý của 1000 công ty lớn<br /> nhất nước Mỹ đã có mức tăng trưởng<br /> bình quân hàng năm là 10% trong giai<br /> đoạn 1997-2000 (so với mức 1,7% giai<br /> đoạn 1986-1996)<br /> • Kết luận: Chi phí tăng vọt trong thời kỳ<br /> kinh tế bùng nổ sẽ gây khó khăn khi kinh<br /> tế suy thoái.<br /> 9<br /> <br /> Lương của nhân viên bảo vệ<br /> được tính vào sản phẩm nào<br /> của Unilever?<br /> 10<br /> <br /> Chi phí trực tiếp/gián tiếp<br /> <br /> Chi phí trực tiếp/gián tiếp<br /> <br /> • CP trực tiếp = Chi phí có thể xác định<br /> trực tiếp cho đối tượng chịu chi phí.<br /> phí<br /> • Chi phí gián tiếp = Chi phí liên quan đến<br /> nhiều đối tượng chịu chi phí và nó được<br /> phân bổ cho các đối tượng chịu chi phí<br /> theo những tiêu thứcthích hợp<br /> g<br /> p<br /> <br /> 11<br /> <br /> • Phân loại các chi<br /> phí phát sinh tại<br /> Unilever:<br /> – Chi phí trực tiếp<br /> – Chi phí gián tiếp<br /> <br /> 12<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chi phí trực tiếp/gián tiếp<br /> <br /> Chi phí liên quan đến ra quyết định<br /> <br /> • Tại sao phải phân biệt chi phí trực tiếp và<br /> chi phí gián tiếp?<br /> <br /> • Nhắc lại chương 1:<br /> Hoạch định<br /> <br /> Lựa chọn giữa<br /> những cách làm<br /> khác nhau<br /> <br /> Ra quyết định<br /> <br /> Kiểm soát<br /> 13<br /> <br /> 14<br /> <br /> Chi phí liên quan đến ra quyết định<br /> • Chi phí chênh lệch là chi phí có ở phương<br /> án này nhưng không có hoặc chỉ có một<br /> phần trong phương án khác.<br /> • Chi phí cơ hội là thu nhập tiềm năng bị<br /> mất đi khi bỏ phương án này để chọn<br /> phương án khác<br /> • Chi phí chìm là chi phí đã phát sinh trong<br /> quá khứ và do đó, không chịu ảnh hưởng<br /> bởi việc ra quyết định<br /> 15<br /> <br /> Chi phí liên quan đến ra quyết định<br /> • Đi xe buýt hay xe gắn máy<br /> <br /> Why not?<br /> <br /> 16<br /> <br /> 4<br /> <br /> Biến phí/Định phí<br /> <br /> Biến phí<br /> <br /> • Sự phân loại này gọi là phân loại theo<br /> cách ứng xử của chi phí đối với mức độ<br /> hoạt động:<br /> <br /> • Chi phí thay đổi khi mức độ hoạt động<br /> thay đổi (sản lượng sản xuất; sản lượng<br /> tiêu thụ…)<br /> • Tuy nhiên, biến phí đơn vị lại không thay<br /> đổi theo mức độ hoạt động<br /> <br /> – Biến phí (chi phí biến đổi/khả biến)<br /> – Định phí (chi phí cố định/bất biến)<br /> – Chi phí hỗn hợp<br /> <br /> 17<br /> <br /> 18<br /> <br /> Biến phí tuyến tính<br /> Chi phí<br /> <br /> Biến phí cấp bậc<br /> Chi phí<br /> <br /> • Phương trình<br /> biểu diễn:<br /> • y = ax<br /> <br /> P<br /> N<br /> M<br /> a<br /> <br /> 19<br /> <br /> Mức độ hoạt động<br /> <br /> 20<br /> <br /> b<br /> <br /> • Chi phí sẽ<br /> không thay đổi<br /> liên tục theo<br /> mức độ sử<br /> dụng mà biến<br /> thiên khi mức<br /> độ hoạt động<br /> ộ ạ ộ g<br /> thay đổi đến<br /> một mức nhất<br /> định.<br /> <br /> Mức độ hoạt động<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản