intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 3: Các phương pháp xác định chi phí

Chia sẻ: You Can | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:57

188
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng chương 3 trình bày các phương pháp xác định chi phí. Trong chương này người học sẽ tập trung tìm hiểu hai phương pháp xác định chi phí, đó là phương pháp xác định chi phí theo quá trình sản xuất và phương pháp xác định chi phí theo công việc. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 3: Các phương pháp xác định chi phí

 1. CHƯƠNG 3 CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ
 2. Các phương pháp xác định chi phí theo quá Theo trình SX công việc  Các Cácsản sảnphẩm phẩm (công (công viêc) viêc)khác khácnhau nhaucảcảvề về đặc đặc điểm điểm và vàchi chiphi. phi.  Hầu Hầuhết hếtcác cácchi chiphí phícó có thể thểxác xácđịnh địnhtrực trựctiếp tiếpcho cho từng từngsản sảnphẩm phẩm (công (công việc). việc).
 3. Quick Check  Công Công tyty nào nào dưới dưới đây đây có có thể thể áp áp dụng dụng phương phương pháppháp xác xác định định chi chi phí phí theo theo công công việc việc ?? a. a. Công Công ty ty Watersilk Watersilk chuyên chuyên sản sản xuất xuất khăn khăn giấy. giấy. b. b. Công Công ty ty Tư Tư vấn vấn thiết thiết kế kế Ngôi Ngôi nhà nhà xinh. xinh. c. c. Công Công ty ty Đồ Đồ hộp hộp Hạ Hạ Long. Long. d. d. Công Công ty ty tổ tổ chức chức tiệc tiệc cưới cưới Omeliza. Omeliza. e. e. Công Công ty ty Đóng Đóng tàu tàu Bạch Bạch Đằng. Đằng.
 4. Phương pháp xác định chi phí theo công việc CP CPsản sảnxuất xuấtchung chung Phân Phân bổ bổ cho cho từng từngcông côngviệc việc NVL NVL Xác đ trực ịnh trựctiếp tiếpcho trực từn tiếp g cô ng v iệ c Công Công việc việc tiếp (ĐĐH) (ĐĐH) trực c ịn h việ c đ ô ng Xá g c Nhân công Nhân công o từ n trực tiếp c h trực tiếp
 5. Trình tự luân chuyển chứng từ Nhận NhậnĐĐH ĐĐHtừ từ Phiếu Phiếutheo theodõi dõiCP CP khách kháchhàng hàng theo theo công côngviệc việc ••Phiếu Phiếuxuất xuấtkho kho NVL NVL Lập Lậplịch lịch sản sản ••Phiếu Phiếutheo theodõi dõithời thời xuất xuất gian gianlao lao động động ••Mức Mứcphân phânbổ bổ CPSX CPSX chung chung5
 6. Phiếu theo dõi chi phí theo công việc Phiếu theo dõi chi phí theo công việc Mã số công việc A - 143 Ngày bắt đầu 10-3-2015 Ngày hoàn thành Phân xưởng B3 Số lượng sp hoàn thành Tên sp Thuyền gỗ NVL TT Nhân công TT SX chung C.từ TT C.từ Số giờ TT Số gìơ Tỷ lệ TT Tổng hợp chi phí Số lượng sp bàn giao NVLtrực tiếp Ngày SL Tồn Nhân công trực tiếp Sản xuất chung Tổng chi phí CP đơn vị sản phẩm
 7. Trình tự hạch toán TK 621DDH 01 TK 154DDH 01 TK 155 TK 622DDH 01 TK 627 TK 154DDH 02 TK 621DDH 02 TK 622DDH 02
 8. Phân Phân bổ bổ chi chi phí phí sản sản xuất xuất chung chung
 9. Phương pháp chi phí thực tế & phương pháp chi phí thông thường PP chi phí thực tế Giá Giáthành thành CP nhân công TT thực tế đvsp đvsp CP NVL TT CP SX thực tế chung thực tế
 10. Phương pháp chi phí thực tế & phương pháp chi phí thông thường PP CP thông thường CP nhân công TT thực tế Giá Giáthành thành đvsp đvsp CP NVL TT thực tế Mức độ sử dụng cho công việc X Tỷ lệ phân bổ ước tính
 11. Phương pháp chi phí thông thường Xác định tỷ lệ phân bổ CPSX chung ước tính Vào đầu năm tài chính:  Ước tính tổng CPSX chung cho cả kỳ.  Chọn tiêu thức phân bổ phù hợp, và ước tính mức độ phát sinh của tiêu thức đó.  Tính tỷ lệ phân bổ CPSX chung ước tính (POHR).
 12. Phương pháp chi phí thông thường Tổng CPSX chung ước tính POHR = Tổng mức độ phát sinh ước tính của tiêu thức phân bổ
 13. Phương pháp chi phí thông thường Dựa Dựatrên trêncơ cơsởsởước ước tính, tính,và vàxác xácđịnh địnhngay ngaytừ từ đầu đầukỳ. kỳ. CPSX chung phân bổ = POHR × Mức độ HĐ thực tế mức mứcđộ độthực thựctế tếcủa của tiêu tiêuthức thức phân phânbổ, bổ,thí thídụ: dụ:SLSP SLSPsản sảnxuất, xuất, số sốgiờ giờlao laođộng độngtrực trựctiếp, tiếp,số sốgiờ giờ máy máysửsửdụng dụngtrong trongkỳ.kỳ.
 14. Ví dụ  Công ty du lịch HP tourist …có tổng chi phí chung dự kiến phát sinh trong năm 2015 là 5 tỷ đồng. Tổng số thời gian lao động trực tiếp dự kiến là 50.000 giờ. Tour 3204 Hải Phòng - Huế từ ngày 28/4/2015 đến ngày 2/5/2015 đã sử dụng hết 100 giờ lao động trực tiếp.  Chi phí chung phân bổ cho Tour 3204 là bao nhiêu ?
 15. Phương pháp chi phí thông thường Làm thế nào nếu CPSX chung thực tế và CPSX chung đã phân bổ chênh lệch nhau ?
 16. CPSX chung phân bổ thừa (thiếu) 16 Nếu chênh lệch nhiều Nếu Chênh lệch ít CPSX chung CPSX chung phân bổ thừa (thiếu) phân bổ thừa (thiếu) hoặc CPSXKD Thành dở dang phẩm Giá vốn Giá vốn Hàng bán hàng bán
 17. Ví dụ  Tổng chi phí chung đã phân bổ cho tất cả các tour tại HP tourist trong năm 2015 là 5,2 tỷ đồng.  Tổng chi phí chung thực tế phát sinh trong năm 2015 là 5,5 tỷ đồng.  Số dư ngày 31/12/2015 (trước khi thực hiện các bút toán kết chuyển) các tài khoản 154 là 0,5 tỷ và 632 là 49,5 tỷ.  Hãy xác định và xử lý phần chi phí chung phân bổ thừa (thiếu) trong năm.
 18. Các phương pháp xác định chi phí Xác định CP Xác định CP theo quá theo công trình SX việc Sản Sảnxuất xuấthàng hàngloạt, loạt,các cácsản sảnphẩm phẩm đồng đồng chất, chất, quá quátrình trình sản sản xuất xuấtliên liên tục. tục. Đặc Đặcđiểm điểm các cácsản sảnphẩm phẩmkhông khôngcó có sự sựkhác khác biệt. biệt. Chi Chiphí phí để để sản sản xuất xuấtcác các sản sản phẩm phẩm giống giốngnhau. nhau.
 19. Xăng Dầu #1  Gas Chưng cất Dầu #2  Dầu thô Nhiên liệu máy bay Quá trình sảản xu Quá trình s n xuấất các s t các sảản  n  Dầu Diesel  phẩẩm d ph m dầầu khí u khí
 20. Xác định CP theo công việc & Xác định CP theo quá trình SX Xác Xác định định CP CP theo theo công công việc việc Xác Xác định định CP CP theo theo quá quá trình trình SX SX  Nhiều Nhiều công công việcviệc được được  Một Một loại loại sản sản phẩm phẩm được được thực thực hiện hiện trong trong một một kỳ. kỳ. SX SX trong trong một một thời thời kỳ kỳ dài. dài.  CP CP được được tổng tổng hợp hợp lại lại cho cho CP từng  CP được được tổng tổng hợp hợp theo theo từng công công việc. việc. phân phân xưởng. xưởng.  Tài Tài liệu liệu cơ cơ bảnbản là là Phiếu Phiếu Chi  Tài Tài liệu liệu cơ cơ bản bản là là Báo Báo cáo cáo Chi phí phí công công việc. việc. CP CP theo theo phân phân xưởng. xưởng.  CP CP đơn đơn vịvị tính tính theo theo công công việc. việc.  CP CP đơn đơn vị vị tính tính theo theo phân phân xưởng. xưởng.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2