Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 5 - ĐH Kinh tế TP. HCM

Chia sẻ: Bautroibinhyen15 Bautroibinhyen15 | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:48

0
72
lượt xem
14
download

Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 5 - ĐH Kinh tế TP. HCM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 5: Kế toán bất động sản đầu tư" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán BĐS đầu tư, thông tin trình bày trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 5 - ĐH Kinh tế TP. HCM

 1. CHƯƠNG 5 KẾ TOÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ (INVESTMENT PROPERTY) 1
 2. MỤC TIÊU Sau khi nghiên cứu chương này người học có thể: Ø Xác định đối tượng kế toán để ghi nhận là bất động sản đầu tư, phân biệt với bất động sản chủ sở hữu, hàng hóa bất động sản và thành phẩm bất động sản Ø Hiểu được đặc điểm và yêu cầu quản lý đối với bất động sản đầu tư Ø Nắm được nguyên tắc kế toán bất động sản đầu tư Ø Biết cách xác định nguyên giá và gia trị hao mòn của bất động sản đầu tư Ø Xử lý được kế toán các trường hợp liên quan đến việc hình thành, chuyển đổi, khấu hao, nhượng bán, thanh lý và cho thuê bất động sản đầu tư 2
 3. TÀI LIỆU HỌC TẬP Ø Chuẩn mực 05 Ø Thông tư 200/2014/TT/BTC Ø Giáo trình Kế toán tài chính (tái bản lần 4) – Quyển 2 3
 4. NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Những vấn đề chung 5.2 Kế toán BĐS đầu tư 5.3 Thông tin trình bày trên BCTC 4
 5. 5
 6. 6
 7. 5.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG KHÁI NIỆM BĐS đầu tư (Investment Property) BĐS chủ sở hữu (Property) BĐS Hàng hóa BĐS (Inventory) Thành phẩm BĐS (Inventory) 7
 8. 5.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG KHÁI NIỆM Gồm quyền sử dụng đất; nhà, hoặc một phần của nhà; hoặc cả nhà và đất; cơ sở BĐS đầu tư hạ tầng do người chủ sở hữu hoặc người đi thuê tài sản theo HĐ thuê tài chính Mục đích - Thu lợi từ việc cho thuê - Chờ tăng giá Mục đích - Sử dụng cho sx, cung cấp hàng hóa, dịch vụ, hoặc sử dụng cho mục đích quản lý - Bán trong kỳ hoạt động kinh doanh thông 8 thường
 9. 5.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG KHÁI NIỆM Là những BĐS do người chủ sở hữu hoặc đi thuê tài sản theo HĐ thuê tài BĐS chủ sở hữu chính nắm giữ Mục đích - Sử dụng trong sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc sử dụng cho các mục đích quản lý. 9
 10. 5.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG KHÁI NIỆM Gồm quyền sử dụng đất; nhà; hoặc nhà và quyền sử dụng đất; cơ sở hạ Hàng hóa BĐS tầng mua - Bán trong kỳ hoạt động kinh Mục đích doanh bình thường - BĐS đầu tư chuyển thành hàng tồn kho khi chủ sở hữu bắt đầu triển khai cho mục đính bán 10
 11. 5.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG KHÁI NIỆM Gồm quyền sử dụng đất; nhà; hoặc nhà và quyền sử dụng đất; cơ sở hạ Thành phẩm BĐS tầng đầu tư xây dựng Mục đích - Bán trong kỳ hoạt động kinh doanh bình thường 11
 12. 5.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VD 5.1: Phân loại BĐS trong các trường hợp sau: BẤT ĐỘNG SẢN Phân loại 1. Mua đất nắm giữ thời gian dài để chờ tăng giá BDS đầu tư 2. Nhận đất do nhà nước cấp để góp vốn kinh BĐS CSH doanh 3. Mua đất mà chưa xác định rõ mục đích sử dụng BĐS đầu tư tương lai 4. Thuê tài chính một tòa nhà để triển khai cho thuê BĐS đầu tư hoạt động 5. Mua nhà làm văn phòng chi nhánh công ty BĐS CSH 6. Xây nhà để bán trong kỳ hợp động kinh doanh Thành thông thường phẩm BĐS 12
 13. 5.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG LƯU Ý 1: BĐS sử dụng cho 2 mục đích - Bất động sản mà doanh nghiệp nắm giữ: ü một phần nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoạt động hoặc chờ tăng giá, và ü một phần sử dụng cho sản xuất, cung cấp hàng hoá, dịch vụ hoặc cho quản lý Cho thuê Văn phòng và cửa hàng 13
 14. 5.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG LƯU Ý 1: BĐS sử dụng cho 2 mục đích: + TH xác định bán riêng rẽ/ cho thuê riêng rẽ Dùng sản xuất, Dùng cho thuê/ Cho thuê quản lý chờ tăng giá TSCĐ BĐS đầu tư Văn phòng 14 và cửa hàng
 15. 5.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG LƯU Ý 1: BĐS sử dụng nhiều mục đích: Ước tính giá trị hợp lý từng bộ phận Cho thuê Ghi nhận phù hợp với mục đích sử dụng Văn phòng 15 và cửa hàng
 16. 5.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG LƯU Ý 2: BĐS có dịch vụ cung cấp kèm theo - Trường hợp DN cung cấp các dịch vụ liên quan cho những người sử dụng BĐS do DN sở hữu là phần tương đối nhỏ trong toàn bộ thỏa thuận –> DN ghi nhận là BĐS đầu tư 16
 17. 5.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG ĐIỀU KIỆN GHI NHẬN: BĐS được ghi nhận là TS khi thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện: § Chắc chắn thu được LIKT trong tương lai. § Nguyên giá xác định một cách đáng tin cậy 17
 18. 5.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ: § Phải ghi sổ ban đầu theo NGUYÊN GIÁ § Nguyên giá là toàn bộ các chi phí bằng tiền và tương đương tiền mà DN bỏ ra hoặc giá trị hợp lý của các khoản khác để trao đổi nhằm có được BĐS đầu tư tính đến thời điểm mua hoặc xây dựng hoàn thành Ø Mua Ø Xây dựng cơ bản 18
 19. 5.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ: TH mua sắm: NGUYÊN GIÁ = GIÁ MUA + CP LIÊN QUAN - Giá mua: tính theo giá trả ngay - CP liên quan: lệ phí trước bạ, chi phí giao dịch ... 19
 20. 5.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ: TH xây dựng cơ bản: NGUYÊN GIÁ = GIÁ QUYẾT TOÁN ĐƯỢC DUYỆT + CP LIÊN QUAN Lưu ý: - Giá quyết toán được duyệt dựa trên cơ sở chi phí xây dựng cơ bản thực tế sau khi loại trừ phần bồi thường, chi phí vượt định mức. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản