intTypePromotion=1

Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - GV. Nguyễn Thị Chinh Lam

Chia sẻ: Hồ Quang Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
91
lượt xem
10
download

Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - GV. Nguyễn Thị Chinh Lam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 6 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm thuộc bài giảng kế toán tài chính, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: chi phí sản xuất, phân loại chi phí sản xuất, giá thành và các loại giá thành, mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, nhiệm vụ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - GV. Nguyễn Thị Chinh Lam

 1. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM www.ptit.edu.vn
 2. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2  NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH:  Chi phí sản xuất  Phân loại CPSX  Giá thành và các loại giá thành  Mối quan hệ giữa CPSX và giá thành SP  Nhiệm vụ www.ptit.edu.vn
 3. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2  Bản chất của chi phí sản xuất  Chi phí của doanh nghiệp có thể được hiểu là: Toàn bộ các hao phí về lao động sống, lao động vật hóa và các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp phải chi ra trong quá trình sản xuất kinh doanh, biểu hiện bằng tiền và tính cho một thời kỳ nhất định. Như vậy, bản chất của CPSX của doanh nghiệp luôn được xác định là những phí tổn (hao phí) về vật chất, về lao động sống và phải gắn liền với mục đích kinh doanh. www.ptit.edu.vn
 4. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 Khi xem xét bản chất của chi phí trong doanh nghiệp, cần phải xác định rõ các mặt sau: - Chi phí của doanh nghiệp phải được đo lường và tính toán bằng tiền trong một khoảng thời gian xác định. - Độ lớn của chi phí phụ thuộc vào 2 nhân tố chủ yếu: khối lượng các yếu tố sản xuất đã tiêu hao trong kỳ và giá trị của một đơn vị yếu tố sản xuất đã hao phí. www.ptit.edu.vn
 5. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 Hoạt động của doanh nghiệp Hoạt động sản xuất Hoạt động khác kinh doanh Hoạt động SX-KD Hoạt động tài sp, hàng hoá chính www.ptit.edu.vn
 6. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 Phân loại chi phí SXKD  Theo công dụng kinh tế  Theo mối quan hệ với quy  Theo nội dung kinh tế trình công nghệ SXSP và  Theo mối quan hệ của CP quá trình KD. với các khoản mục trên  Theo mối quan hệ với mức BCTC độ hoạt động.  Theo khả năng quy nạp CP  Các nhận diện khác về chi với các đối tượng kế toán phí CP www.ptit.edu.vn
 7. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 Giá thành và các loại giá thành  Các khái niệm:  Giá thành sx sản phẩm: là toàn bộ những hao phí về lao động sống và lao động vật hóa được tính trên một khối lượng sản phẩm, lao vụ, dịch vụ hoàn thành nhất định.  Giá thành thực tế  Giá thành kế hoạch  Giá thành định mức  Giá thành sản xuất  Giá thành toàn bộ của sản phẩm tiêu thụ,… www.ptit.edu.vn
 8. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2  Đối tượng kế toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm  Phương pháp kế toán tập hợp chi phí  Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo PP kê khai thường xuyên  Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo PP kiểm kê định kỳ  Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ  Các phương pháp tính giá thành sản phẩm www.ptit.edu.vn
 9. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 Kế toán CP NVL TT  TKSD: TK 621 – CP NVL TT  Kết cấu: TK LOẠI 6  Phương pháp hạch toán www.ptit.edu.vn
 10. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 111,112,331 152 621 152 1a 2 3 4 1388 133 5 154 6 1b 1a-Mua ngoài nhập kho vtư 1a-Mua ngoài nhập kho vtư 1b-Mua ngoài vtư xuất thẳng 1b-Mua ngoài vtư xuất thẳng cho SX cho SX 2- Xuất kho vtư cho SX SP 2- Xuất kho vtư cho SX SP 3-Hoặc nhập lại vtư 3-Hoặc nhập lại vtư dựngkhụng dùngkhông hết hết www.ptit.edu.vn
 11. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 Kế toán CP NC TT TKSD: TK 622 – CP nhân công trực tiếp Kết cấu: Phương pháp hạch toán www.ptit.edu.vn
 12. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 TK 334 TK 622(Ctiết...) TK154(CTiết...) 1 4 TK 338 2 TK 335 3 www.ptit.edu.vn
 13. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 * GIẢI THÍCH SƠ ĐỒ: 1. Chi phí tiền lương công nhân trực tiếp phát sinh 2. Chi phí tiền lương, các khoản trích theo lương 3. Trích trước tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất www.ptit.edu.vn
 14. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 Kế toán CP SX chung TKSD: TK 627 – Chi phí sản xuất chung Kết cấu: TÀI KHOẢN LOẠI 6 Phương pháp hạch toán www.ptit.edu.vn
 15. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 TK 627 TK 334, 338 (1) Chi phí nhân viên TK 154 TK 152 (7a) CPSXC phân bổ (2) Chi phí vật liệu vào Chi phí chế biến trong kỳ TK 153 (142, 242) (3) Chi phí CCDC TK 214 TK 632 (4) Chi phí khấu hao TSCĐ (7b) CPSXC dưới mức công suất BT không được phân bổ vào Z TK 111,112,141,331 (5) và (6) chi phí dich vụ mua ngoài, chi khác www.ptit.edu.vn
 16. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 Kế toán THCPSX toàn DN theo phương pháp KKTX TK 152,153 TK157 TK 621 TK 154 (1) (7b) (6a) TK 155... TK 331,111,112 (2) (7) TK 133 (9) TK 632 TK 334,338 TK 622 (3) (6b) TK 214 (8) TK 627 (6c) (4) TK 331,111,112 (5) (6®) TK 133 www.ptit.edu.vn
 17. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 * GIẢI THÍCH SƠ ĐỒ: 1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh 2. Nguyên vật liệu mua xuất dùng trực tiếp 3. Chi phí tiền lương, các khoản trích theo lương 4. Chi phí khấu hao tài sản cố định 5. Chi phí bằng tiền khác www.ptit.edu.vn
 18. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2  Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo PP kiểm kê định kỳ:  + Kế toán CP NVL TT  + Kế toán CP NC TT  + Kế toán CP SX chung www.ptit.edu.vn
 19. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 TK 154 TK 631 TK 632 (1) (8) TK 611 TK 621 (2) (6a) Tổng giá thành SPSX hoàn thành trong kỳ (7) TK 334,338 TK 622 (3) (6b) TK 214 TK 627 (6c) (4) TK 331,111,112 (5) (6d) TK 133 www.ptit.edu.vn
 20. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 * GIẢI THÍCH SƠ ĐỒ: 1. Kết chuyển chi phí dở dang đầu kỳ 2. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh 3. Chi phí tiền lương, các khoản trích theo lương 4. Chi phí khấu hao tài sản cố định 5. Chi phí bằng tiền khác www.ptit.edu.vn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2