intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kiến trúc dân dụng: Chương I - ThS. Kts Dương Minh Phát

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

266
lượt xem
78
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kiến trúc dân dụng - Chương I: Khái niệm về kiến trúc, trình bày định nghĩa về kiến trúc, các yêu cầu của kiến trúc, các yếu tố tạo thành kiến trúc, các đặc điểm của kiến trúc. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kiến trúc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiến trúc dân dụng: Chương I - ThS. Kts Dương Minh Phát

 1. KIẾNTRÚC1 K I Ế N T R Ú C D Â N D Ụ N G • GIẢNG VIÊN : ThS. Kts. DƯƠNG MINH PHÁT • EMAIL : duongminhphat@gmail.com • ĐIỆN THOẠI :0 9 0 8 2 2 4 0 4 6 MSMH: 8 0 4 0 2 7 ( Á P D Ụ N G N G À N H X Â Y D Ự N G D Â N D Ụ N G V À C Ô N G N G H I Ệ P )
 2. 1 . 1 . Đ Ị N H N G H Ĩ A K I Ế N T R Ú C 1 . 2 . C Á C Y Ê U C Ầ U C Ủ A K I Ế N T R Ú C 1 . 3 . C Á C Y Ế U TỐ TẠ O T H À N H K I Ế N T R Ú C 1 . 4 C Á C ĐẶ C Đ I Ể M C ỦA K I Ế N T R Ú C CHƯƠNG I K H Á I N I Ệ M V Ề K I Ế N T R Ú C Nghĩ gì về kiến trúc!
 3. 1.1. ĐỊNH NGHĨA KIẾN TRÚC KIẾN TRÚC LÀ GÌ ??? CHƯƠNG 1: K H Á I N I Ệ M V Ề K I Ế N T R Ú C 1.1|
 4. 1.1. ĐỊNH NGHĨA KIẾN TRÚC Kiến trúc là một ngành “nghệ thuật” và “khoa học” về tổ chức không gian, thiết kế và xây dựng công trình nhằm: - Thỏa mãn những nhu cầu sinh hoạt vật chất, văn hóa tinh thần - Đáp ứng yêu cầu kinh tế, kỹ thuật, xã hội, môi trường ... CHƯƠNG 1: K H Á I N I Ệ M V Ề K I Ế N T R Ú C 1.1|
 5. 1.1. ĐỊNH NGHĨA KIẾN TRÚC NGHỆ THUẬT ? Làm rung động cảm xúc, tình cảm, tư tưởng, của người sử dụng ! CHƯƠNG 1: K H Á I N I Ệ M V Ề K I Ế N T R Ú C 1.1|
 6. 1.1. ĐỊNH NGHĨA KIẾN TRÚC KIẾN TRÚC LÀ NGÀNH NGHỆ THUẬT Calatrava - Milwaukee_art_museum hình khối, màu sắc, bố cục như hội hoạ, ĐIÊU KHẮC nhịp điệu tựa THI CA, tiết tấu trong ÂM NHẠC Jonh Utzon – Nhà hát Opera -Sydney CHƯƠNG 1: K H Á I N I Ệ M V Ề K I Ế N T R Ú C 1.1|
 7. 1.1. ĐỊNH NGHĨA KIẾN TRÚC - Ngôn ngữ kiến trúc lấy cảm hứng từ “điệu nhảy” trong nghệ thuật khiêu vũ … kiến trúc còn đáp ứng yêu cầu sử dụng của con người. Frank O’ Ghery - Dancing house – Prague, Czech CHƯƠNG 1: K H Á I N I Ệ M V Ề K I Ế N T R Ú C 1.1|
 8. 1.1. ĐỊNH NGHĨA KIẾN TRÚC K H OA H Ọ C X Ã H Ộ I KHOA HỌC ? KHOA HỌC KỸ THUẬT KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CHƯƠNG 1: K H Á I N I Ệ M V Ề K I Ế N T R Ú C 1.1|
 9. 1.1. ĐỊNH NGHĨA KIẾN TRÚC KIẾN TRÚC LÀ NGÀNH KHOA HỌC Vòng tròn đá Cromlech, Stonehen The Rotating Tower Dynamic CHƯƠNG 1: K H Á I N I Ệ M V Ề K I Ế N T R Ú C 1.1|
 10. 1.1. ĐỊNH NGHĨA KIẾN TRÚC Tổ chức không gian: không gian: ? CHƯƠNG 1: K H Á I N I Ệ M V Ề K I Ế N T R Ú C 1.1|
 11. 1.1. ĐỊNH NGHĨA KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC là NHÀ ?, LÀ KHÔNG GIAN ? CHƯƠNG 1: K H Á I N I Ệ M V Ề K I Ế N T R Ú C 1.1|
 12. 1.1. ĐỊNH NGHĨA KIẾN TRÚC Tóm lại: Kiến trúc là “nghệ thuật + khoa học tổ chức không gian” CHƯƠNG 1: K H Á I N I Ệ M V Ề K I Ế N T R Ú C 1.1|
 13. 1.2. CÁC YÊU CẦU CỦA KIẾN TRÚC + Cường độ đủ, Thích dụng + Độ ổn định + Phục vụ ai? + Vào mục đích gì? + Độ bền lâu: “Công trình sẽ đẹp khi nó làm người ta thú vị có khiếu thẫm mỹ tinh tế, khi các bộ phận của nó đều có tỉ lệ theo * KINH TẾ: đúng những nguyên tắc chính xác của KHẢ NĂNG THỰC THI tỉ lệ cân đối.” Vitruvius – Tk I/TCN 3 YẾU TỐ CỦA KIẾN TRÚC – VITRUVIUS (TKI-TCN) CHƯƠNG 1: K H Á I N I Ệ M V Ề K I Ế N T R Ú C 1.1| 1.2|
 14. 1.3. CÁC YẾU TỐ TẠO THÀNH KIẾN TRÚC YẾU TỐ CÔNG NĂNG YẾU TỐ YẾU TỐ HÌNH KỸ THUẬT TƯỢNG NGHỆ THUẬT VẬT CHẤT CHƯƠNG 1: K H Á I N I Ệ M V Ề K I Ế N T R Ú C 1.1| 1.2|1.3|
 15. 1 . 3 . C Á C Y Ế U T Ố TẠ O T H À N H K I Ế N T R Ú C 1.3.1 CÔNG NĂNG Là mục đích  kiến trúc, phải tiện lợi và thích nghi cho quá trình sử dụng của con người được thoải mái và có hiệu quả cao. Nhà ở Công trình Công cộng Công trình Công nghiệp • Tiện lợi : mọi hoạt động làm việc, học tập, ăn, ở, vui chơi, giải trí, chữa bệnh, sản xuất,... Điều diễn ra trong công trình kiến trúc phải đáp ứng thuận tiện, dễ dàng CHƯƠNG 1: K H Á I N I Ệ M V Ề K I Ế N T R Ú C 1.1| 1.2|1.3|
 16. 1 . 3 . C Á C Y Ế U T Ố TẠ O T H À N H K I Ế N T R Ú C 1.3.1 CÔNG NĂNG * Thích nghi : phù hợp với đặc tính môi trường, xã hội, thích ứng, hài hòa với điều kiện tự nhiên  mang lại yếu tố tiện nghi, cải tạo và bảo vệ môi trường cho con người. * Công năng luôn chịu sự ảnh hưởng của con người và môi trường * Công năng Chi phối mọi hình thức kiến trúc CHƯƠNG 1: K H Á I N I Ệ M V Ề K I Ế N T R Ú C 1.1| 1.2|1.3|
 17. 1 . 3 . C Á C Y Ế U T Ố TẠ O T H À N H K I Ế N T R Ú C 1.3.1 CÔNG NĂNG  Tiện lợi  Thích nghi  Chịu sự ảnh hưởng của CON NGƯỜI, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG  Chi phối mọi hình thức kiến trúc CON NGƯỜI CÔNG HÌNH NĂNG THỨC XÃ HỘI KIẾN TIỆN LỢI TIỆN NGHI TRÚC MÔI TRƯỜNG CHƯƠNG 1: K H Á I N I Ệ M V Ề K I Ế N T R Ú C 1.1| 1.2|1.3|
 18. 1 . 3 . C Á C Y Ế U T Ố TẠ O T H À N H K I Ế N T R Ú C 1.3.2 VẬT CHẤT KỸ THUẬT VẬT CHẤT KĨ THUẬT a.Kết cấu • Là hệ chịu lực gồm nhiều thành phần  công trình bền chắc trước mọi tác động của KẾT CẤU thiên nhiên và con người - Các loại kết cấu phổ biến : kết • Ảnh hưởng đến việc xử lý tạo hình làm nên cấu gạch đá, gỗ, thép, bê tông giá trị nghệ thuật của công trình. cốt thép, võ mỏng CHƯƠNG 1: K H Á I N I Ệ M V Ề K I Ế N T R Ú C 1.1| 1.2|1.3|
 19. 1 . 3 . C Á C Y Ế U T Ố TẠ O T H À N H K I Ế N T R Ú C 1.3.2 VẬT CHẤT KỸ THUẬT VẬT CHẤT KĨ THUẬT b. Vật liệu xây dựng -Là những chất liệu giúp sáng tạo hình KẾT VẬT LiỆU thành nên công trình kiến trúc CẤU XÂY DỰNG -Vật liệu xây dựng rất đa dạng *Phân theo chức năng: vật liệu chịu lực, *Phân theo tính chất liên kết, trang trí, bao che, ... Vật liệu hữu cơ : gỗ Vật liệu vô cơ : đá, gạch, vữa, bêtông, thạch cao,... Vật liệu khối lượng : thép, kẽm, Al, inox, ... Vật liệu dẻo : nhựa, khí nén, sọi, thủy tinh, Vật liệu hỗn hợp : hợp kim, CHƯƠNG 1: K H Á I N I Ệ M V Ề K I Ế N T R Ú C 1.1| 1.2|1.3|
 20. 1 . 3 . C Á C Y Ế U T Ố TẠ O T H À N H K I Ế N T R Ú C 1.3.2 VẬT CHẤT KỸ THUẬT VẬT CHẤT KĨ THUẬT c. Thi công: Là yếu tố cụ thể hóa hoàn thiện và làm nên công trình: VẬT KẾT LiỆU THI CẤU XÂY CÔNG * Thi công toàn khối : DỰNG *Lăp ghép CHƯƠNG 1: K H Á I N I Ệ M V Ề K I Ế N T R Ú C 1.1| 1.2|1.3|
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=266

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2