intTypePromotion=1

Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 1 - Bùi Hoàng Ngọc

Chia sẻ: Cao Thi Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
48
lượt xem
1
download

Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 1 - Bùi Hoàng Ngọc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế học vi mô chương 1 gồm có 2 phần chính được trình bày như sau: Các nguyên lý kinh tế cơ bản, tổng quan về kinh tế học. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 1 - Bùi Hoàng Ngọc

Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai<br /> <br /> TOÅNG QUAN VEÀ<br /> KINH TEÁ HOÏC<br /> <br /> Giảng viên : Bùi hoàng Ngọc<br /> Email : bui.ngoc@dntu.edu.vn<br /> “Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai”<br /> <br /> Phaàn 1 : Caùc nguyeân lyù<br /> kinh teá cô baûn<br /> <br /> “Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai”<br /> <br /> 10 nguyên lý kinh tế cơ bản<br /> <br /> 3<br /> 1<br /> <br /> Con người phải đối mặt với sự đánh đổi<br /> <br /> 2<br /> <br /> C.Fí của một thứ là cái bạn từ bỏ để có được nó<br /> <br /> 3<br /> 3<br /> <br /> Con người duy lý suy nghĩ tại điểm cận biên<br /> <br /> 4<br /> <br /> Con người phản ứng với các kích thích<br /> <br /> “Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai”<br /> <br /> Giảng viên : Bùi Hoàng Ngọc<br /> <br /> Email : bui.ngoc@dntu.edu.vn<br /> <br /> Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai<br /> <br /> 10 nguyên lý kinh tế cơ bản<br /> <br /> 3<br /> 5<br /> <br /> Thương mại có thể làm cho mọi người đều được lợi<br /> <br /> 6<br /> <br /> Thị trường là một phương thức tốt để tổ chức<br /> hoạt động kinh tế.<br /> <br /> 3<br /> 7<br /> <br /> Đôi khi Chính phủ có thể cải thiện được kết cục<br /> thị trường.<br /> <br /> “Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai”<br /> <br /> 10 nguyên lý kinh tế cơ bản<br /> <br /> 3<br /> 8<br /> <br /> Mức sống của một nước phụ thuộc vào năng lực<br /> sản xuất HHDV của nước đó<br /> <br /> 9<br /> <br /> Giá cả tăng khi Chính phủ in quá nhiều tiền<br /> <br /> 3<br /> 10<br /> <br /> Xã hội đối mặt với sự đánh đổi ngắn hạn giữa<br /> lạm phát và thất nghiệp.<br /> <br /> “Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai”<br /> <br /> Khái niệm chi phí cơ hội<br /> <br /> <br /> <br /> Chi phí cơ hội của một phương án là số lợi<br /> ích lớn nhất của các phương án khác phải từ bỏ (<br /> hy sinh ) để thực hiện phương án đã lựa chọn.<br /> <br /> <br /> <br /> Trong mọi hoạt động kinh tế đều có chi phí cơ<br /> hội, kể cả chủ thể không nhận thức được thì chi phí<br /> cơ hội vẫn tồn tại.<br /> <br /> <br /> <br /> Một quyết định kinh tế được coi là đúng đắn<br /> khi chi phí cơ hội của nó nhỏ đến mức có thể chấp<br /> nhận được.<br /> “Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai”<br /> <br /> Giảng viên : Bùi Hoàng Ngọc<br /> <br /> Email : bui.ngoc@dntu.edu.vn<br /> <br /> Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai<br /> <br /> Thảo luận<br /> Bạn còn câu hỏi<br /> nào không ?<br /> <br /> “Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai”<br /> <br /> Phần 2 : Tổng quan về<br /> kinh tế học<br /> <br /> Principles of Economics<br /> <br /> “Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai”<br /> <br /> 1. Nguồn lực là gì ?<br /> <br /> <br /> <br /> Khái niệm : Nguồn lực trong kinh tế học<br /> <br /> được hiểu theo nghĩa rộng nhất đó là tất cả các<br /> yếu tố đầu vào của một quá trình sản xuất.<br /> <br /> Đầu vào<br /> <br /> Quá trình sx<br /> <br /> Đầu ra<br /> <br /> “Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai”<br /> <br /> Giảng viên : Bùi Hoàng Ngọc<br /> <br /> Email : bui.ngoc@dntu.edu.vn<br /> <br /> Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai<br /> <br /> Vậy nguồn lực gồm ?<br /> <br /> 1<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2<br /> 5<br /> 3<br /> <br /> Thảo luận<br /> Nguồn lực có<br /> phải là vô hạn ?<br /> <br /> “Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai”<br /> <br /> 2. Nhu cầu của con người ?<br /> <br /> <br /> <br /> Khái niệm : Nhu cầu của con người là<br /> <br /> trạng thái tâm lý khi con người bị thiếu hụt một<br /> cái gì đó mà chính họ có thể cảm nhận được.<br /> <br /> Nhu cầu<br /> <br /> Mong<br /> muốn<br /> <br /> Động cơ<br /> <br /> “Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai”<br /> <br /> Giảng viên : Bùi Hoàng Ngọc<br /> <br /> Email : bui.ngoc@dntu.edu.vn<br /> <br /> Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai<br /> <br /> Vậy, nhu cầu có mấy cấp ?<br /> <br /> “Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai”<br /> <br /> Bạn có kết luận gì ?<br /> <br /> Nguồn<br /> lực<br /> hạn chế<br /> <br /> Kinh tế<br /> học<br /> <br /> Nhu cầu<br /> vô hạn<br /> <br /> “Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai”<br /> <br /> 3. Kinh tế học là gì ?<br /> <br /> <br /> <br /> Khái niệm : “ Kinh tế học là môn khoa học<br /> <br /> xã hội nghiên cứu cách thức loài người sử<br /> dụng những nguồn lực hạn chế để sản xuất<br /> ra những hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu<br /> của mọi thành viên trong xã hội.”<br /> < Trích trang 5 – Kinh tế học của Samuelson<br /> xuất bản năm 1948 ><br /> <br /> “Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai”<br /> <br /> Giảng viên : Bùi Hoàng Ngọc<br /> <br /> Email : bui.ngoc@dntu.edu.vn<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2