intTypePromotion=3

Bài giảng Kinh tế học vi mô I: Chương 5 - ThS. Phan Thế Công

Chia sẻ: Pham Xuan Thai | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:29

0
94
lượt xem
20
download

Bài giảng Kinh tế học vi mô I: Chương 5 - ThS. Phan Thế Công

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế học vi mô I - Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo giới thiệu về khái niệm thị trường, các đặc trưng của thị trường cạnh tranh hoàn hảo (CTHH), điều kiện cho tối đa hóa lợi nhuận của hãng CTHH trong ngắn hạn, lựa chọn sản phẩm trong ngắn hạn và cân bằng cạnh tranh trong ngắn hạn, lựa chọn sản phẩm trong dài hạn và cân bằng cạnh tranh trong dài hạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học vi mô I: Chương 5 - ThS. Phan Thế Công

 1. CHƯƠNG 5 THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH ̀ HOAN HAO ̉ Perfect Competitive Market CHỦ BIÊN: THS. PHAN THẾ CÔNG THAM GIA: TÂP THỂ GIANG VIÊN BỘ MÔN KINH TẾ HOC VI MÔ ̣ ̉ ̣ 1 © BỘ MÔN KINH TẾ HOC VI MÔ - ĐAI HOC TH ƯƠNG MAI ̣ ̣ ̣ ̣
 2. CHƯƠNG 5 NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG 5 • Khai niêm thị trường ́ ̣ • Các đặc trưng của thị trường cạnh tranh hoàn hảo (CTHH) • Điều kiện cho tối đa hóa lợi nhuận của hãng CTHH trong ngắn hạn • Lựa chọn sản phẩm trong ngăn han và cân ́ ̣ bằng cạnh tranh trong ngăn han ́ ̣ • Lựa chọn sản phẩm trong dài hạn và cân bằng cạnh tranh trong dài hạn 2 © BỘ MÔN KINH TẾ HOC VI MÔ - ĐAI HOC TH ƯƠNG MAI ̣ ̣ ̣ ̣
 3. CHƯƠNG 5 KHÁI NIỆM THỊ TRƯỜNG • Thị trường là một tập hợp các dàn xếp mà thông qua đó người bán và người mua tiếp xúc với nhau để trao đổi hàng hóa và dịch vụ. • Là khuôn khổ vô hình, trong đó người này tiếp xúc với người kia để trao đổi một thứ gì đó khan hiếm và trong đó họ cùng xác định giá và số lượng trao đổi. • Sự tác động giữa người mua và người bán xác định giá, số lượng, chất lượng, chủng loại sản phẩm của từng loại hàng hóa và dịch vụ cụ thể. 3 © BỘ MÔN KINH TẾ HOC VI MÔ - ĐAI HOC TH ƯƠNG MAI ̣ ̣ ̣ ̣
 4. CHƯƠNG 5 Tiêu thức phân loại thị trường • Số lượng người mua và người bán • Loại hình sản phẩm đang sản xuất và bán • Sức mạnh thị trường của người mua và người bán • Các trở ngại của việc gia nhập thị trường • Hình thức cạnh tranh phi giá cả 4 © BỘ MÔN KINH TẾ HOC VI MÔ - ĐAI HOC TH ƯƠNG MAI ̣ ̣ ̣ ̣
 5. CHƯƠNG 5 PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG • Thị trường cạnh tranh hoàn hảo (thuần túy): có rất nhiều người mua và nhiều người bán. • Thị trường độc quyền thuần túy (độc quyền mua và độc quyền bán): chỉ có một người mua và nhiều người bán hoặc chi có một người bán và nhiều người mua. • Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo: bao gồm cạnh tranh độc quyền và độc quyền tập đoàn. 5 © BỘ MÔN KINH TẾ HOC VI MÔ - ĐAI HOC TH ƯƠNG MAI ̣ ̣ ̣ ̣
 6. CHƯƠNG 5 THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN HẢO • Các đặc trưng của thị trường cạnh tranh hoàn hảo (CTHH). • Điều kiện cho tối đa hóa lợi nhuận của hãng CTHH trong ngắn hạn. • Mức sản lượng và lợi nhuận của hãng CTHH trong ngắn hạn. • Đường cung của hãng CTHH. • Lựa chọn sản phẩm trong dài hạn và cân bằng cạnh tranh trong dài hạn. 6 © BỘ MÔN KINH TẾ HOC VI MÔ - ĐAI HOC TH ƯƠNG MAI ̣ ̣ ̣ ̣
 7. CHƯƠNG 5 Các đặc trưng của thị trường CTHH 1. Có nhiều người mua và nhiều người bán độc lập với nhau. 2. Tất cả các đơn vị hàng hóa trao đổi được coi là đông nhât, giống nhau. Các loại hàng hóa có ̀ ́ khả năng thay thế hoàn toàn. 3. Tất cả người mua và người bán đều có hiểu biết đầy đủ về các thông tin liên quan đến việc trao đổi trên thị trường. 7 © BỘ MÔN KINH TẾ HOC VI MÔ - ĐAI HOC TH ƯƠNG MAI ̣ ̣ ̣ ̣
 8. CHƯƠNG 5 Các đặc trưng của thị trường cạnh tranh hoàn hảo 4. Không có gì cản trở việc gia nhập mới vao thị ̀ trường. 5. Các hãng CTHH và người tiêu dùng chấp nhận mức giá chung là giá thị trường. 6. Hãng CTHH có thể bán tất cả sản lượng của mình ở mức giá thị trường, nếu đặt giá cao hơn thì sẽ không bán được một mức sản lượng nào. 7. Hãng CTHH không có sức mạnh thị trường, không có khả năng kiểm soát giá. 8. Đường cầu của hãng CTHH luôn là đường nằm ngang song song với trục hoành. 8 © BỘ MÔN KINH TẾ HOC VI MÔ - ĐAI HOC TH ƯƠNG MAI ̣ ̣ ̣ ̣
 9. CHƯƠNG 5 ĐƯỜNG CÂU CUA HANG CTHH LÀ ̀ ̉ ̃ ĐƯỜNG NĂM NGANG VÀ CHINH LÀ ̀ ́ ĐƯỜNG DOANH THU CÂN BIÊN MR ̣ P D MR P0 0 Q 9 © BỘ MÔN KINH TẾ HOC VI MÔ - ĐAI HOC TH ƯƠNG MAI ̣ ̣ ̣ ̣
 10. CHƯƠNG 5 Điều kiện cho tối đa hóa lợi nhuận của hãng CTHH trong ngắn hạn • Điều kiện chung cho tất cả các loại hình doanh nghiệp: MR = MC • Hãng CTHH: đường MR chính là đường cầu và chính là giá thị trường: P = MR. • Kết hợp 2 điều kiện trên, suy ra: P = MC 10 © BỘ MÔN KINH TẾ HOC VI MÔ - ĐAI HOC TH ƯƠNG MAI ̣ ̣ ̣ ̣
 11. CHƯƠNG 5 Điều kiện cho tối đa hóa lợi nhuận của hãng CTHH trong ngắn hạn • P > MC ⇒ ↑Q sẽ ↑ ∏ • P < MC ⇒ ↓ sẽ ↑∏ Q • Tại Q*: P = MC ⇒∏ max 11 © BỘ MÔN KINH TẾ HOC VI MÔ - ĐAI HOC TH ƯƠNG MAI ̣ ̣ ̣ ̣
 12. CHƯƠNG 5 Điều kiện cho tối đa hóa lợi nhuận của hãng CTHH trong ngắn hạn P MC D ≡ MR E P * 0 Q1 Q* Q2 Q 12 © BỘ MÔN KINH TẾ HOC VI MÔ - ĐAI HOC TH ƯƠNG MAI ̣ ̣ ̣ ̣
 13. CHƯƠNG 5 Mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận của hãng CTHH trong ngắn hạn Q* = 7,4 13 © BỘ MÔN KINH TẾ HOC VI MÔ - ĐAI HOC TH ƯƠNG MAI ̣ ̣ ̣ ̣
 14. CHƯƠNG 5 Mức sản lượng và lợi nhuận tối đa của hãng CTHH trong ngắn hạn khi P > ATCmin Thị trường Hãng 14 © BỘ MÔN KINH TẾ HOC VI MÔ - ĐAI HOC TH ƯƠNG MAI ̣ ̣ ̣ ̣
 15. CHƯƠNG 5 Điểm hòa vốn của hãng CTHH • Tại điểm hòa vốn B ta có MC = ATCmin = PHV. Để tìm được QHV ta chỉ cần giải phương trình MC = ATC hoặc ATC’(Q) = 0. P MC C ATC B PHV 0 ̣ 15 Q © BỘ MÔN KINH TẾ HOC VI MÔ - ĐAI HOC TH ƯƠNG MAI ̣ ̣ ̣ Q*
 16. CHƯƠNG 5 Mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận của hãng CTHH khi ATCmin > P > AVCmin Thị trường Doanh nghiệp 16 © BỘ MÔN KINH TẾ HOC VI MÔ - ĐAI HOC TH ƯƠNG MAI ̣ ̣ ̣ ̣
 17. CHƯƠNG 5 Mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận của hãng CTHH khi ATCmin > P > AVCmin • Hãng sẽ bị thua lỗ (S1) nhưng vẫn tiếp tục sản xuất để tối thiểu hóa lỗ vốn, bù đắp được một phần chi phí cố định. P C MC ATC K C0 S1 AVC P0 B S2 C1 A 0 17 Q © BỘ MÔN KINH TẾ HOC VI MÔ - ĐAI HOC TH ƯƠNG MAI ̣ ̣ ̣ ̣ Q*
 18. CHƯƠNG 5 Mức giá đóng cửa san xuât của hãng ̉ ́ ̣ ̀ canh tranh hoan haỏ • Mức giá đóng cửa sản xuất của hãng CTHH là PĐC ≤ AVCmin P Lỗ Max C MC ATC A C0 AVC PĐC B 0 Q Q* 18 © BỘ MÔN KINH TẾ HOC VI MÔ - ĐAI HOC TH ƯƠNG MAI ̣ ̣ ̣ ̣
 19. CHƯƠNG 5 Đường cung của hãng CTHH 19 © BỘ MÔN KINH TẾ HOC VI MÔ - ĐAI HOC TH ƯƠNG MAI ̣ ̣ ̣ ̣
 20. CHƯƠNG 5 Đường cung của hãng CTHH • Là đường MC, dốc lên về phía phải. • Xuất phát từ điểm đóng cửa sản xuất trở lên (P > AVCmin). • Đường cung của ngành là tổng các đường cung của hãng theo chiều ngang (trục hoành). 20 © BỘ MÔN KINH TẾ HOC VI MÔ - ĐAI HOC TH ƯƠNG MAI ̣ ̣ ̣ ̣
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản