intTypePromotion=3

Bài giảng Kinh tế môi trường (Environmental economics): Chương 4 – ĐH Thương mại

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:66

0
8
lượt xem
1
download

Bài giảng Kinh tế môi trường (Environmental economics): Chương 4 – ĐH Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 bao gồm các nội dung liên quan đến quản lý môi trường. Nội dung chính trong chương 4 giúp người học nhận biết hiện trạng môi trường -> sự cần thiết quản lý môi trường; làm rõ khái niệm quản lý môi trường, chủ thể, đối tượng, mục tiêu, công cụ quản lý môi trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế môi trường (Environmental economics): Chương 4 – ĐH Thương mại

D<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> CHƯƠNG 4:<br /> QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG<br /> <br /> U<br /> <br /> MỤC TIÊU CHƯƠNG 4<br /> <br /> D<br /> <br /> 1. Nhận biết hiện trạng môi trường -> Sự cần thiết<br /> Quản lý môi trường<br /> 2. Làm rõ khái niệm Quản lý môi trường – Chủ thể, đối<br /> tượng, mục tiêu, công cụ.<br /> - Chủ thể Nhà nước: Quản lý Nhà nước về môi<br /> trường<br /> - Chủ thể cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp: Hệ<br /> thống quản lý môi trường<br /> 3. Các nhóm công cụ được sử dụng trong QLMT<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> 4.1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG<br /> <br /> D<br /> <br /> 4.1.1. Mục đích của quản lý môi trường<br /> • QLMT là một hoạt động trong lĩnh vực quản lý xã hội; có tác động<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> điều chỉnh các hoạt động của con người dựa trên sự tiếp cận có hệ<br /> thống và các kỹ năng điều phối thông tin, đối với các vấn đề môi<br /> trường có liên quan đến con người; xuất phát từ quan điểm định<br /> lượng, hướng tới phát triển bền vững và sử dụng hợp lý tài<br /> nguyên.<br /> <br /> • QLMT là tổng hợp các biện pháp, luật pháp, chính sách kinh tế, kỹ<br /> thuật, xã hội thích hợp nhằm bảo vệ chất lượng môi trường sống và<br /> phát triển bền vững kinh tế - xã hội quốc gia.<br /> <br /> M<br /> <br /> • LBVMT 2014 “Hoạt động bảo vệ môi trường là hoạt động giữ<br /> <br /> U<br /> <br /> gìn, phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đến môi trường; ứng<br /> phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái, cải thiện, phục<br /> hồi môi trường; khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên<br /> nhằm giữ môi trường trong lành”<br /> <br /> MỘT SỐ TỒN TẠI VỀ VẤN ĐỀ TN&MT HIỆN NAY<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 1. Vấn đề ô nhiễm môi trường gia tăng<br /> 2. Tổ chức, năng lực, khả năng đầu tư cho môi trường<br /> của Nhà nước, doanh nghiệp hạn chế<br /> 3. Gia tăng dân số, đói nghèo, phát triển kinh tế quá<br /> mức gây ra áp lực lớn đối với TN&MT<br /> 4. Tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu<br /> 5. Nhận thức của cá nhân, cộng đồng còn thấp chưa<br /> đầy đủ<br /> <br /> U<br /> <br /> 4.1.2 Tầm quan trọng của<br /> quản lý môi trường<br /> <br /> D<br /> <br /> • Kiểm soát hoạt động khai thác và sử dụng tài nguyên<br /> – môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> • Xóa bỏ bất công xã hội;<br /> <br /> M<br /> <br /> • Giúp cho các quốc gia, cộng đồng, dân tộc và cá nhân<br /> hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề môi trường<br /> <br /> U<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản