intTypePromotion=1

Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 9 - Lê Phương

Chia sẻ: đỗ Sao Biển | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:29

0
138
lượt xem
3
download

Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 9 - Lê Phương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chương 9 giúp các bạn hiểu nguồn gốc của độc quyền và thấy ý nghĩa của sức mạnh thị trường, hiểu qui tắc hoạt động của nhà độc quyền bán, thấy sự khác biệt giữa thị trường cạnh tranh và độc quyền, tính phi hiệu quả của độc quyền và sự can thiệp của Chính phủ trên thị trường độc quyền đôi khi là cần thiết, thấy sự phân biệt giá làm tăng lợi nhuận của nhà độc quyền.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 9 - Lê Phương

 1. KINH TẾ VI MÔ Bài giảng 9 Thị trường độc quyền 1
 2. MỤC TIÊU 2
 3. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 3
 4. CÁC CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG Các Cạnh tranh Cạnh tranh Độc quyền Độc quyền tiêu thức hoàn hảo độc quyền nhóm hoàn toàn Số lượng Rất nhiều Rất nhiều Rất nhiều Rất nhiều người mua Số lượng Rất nhiều Rất nhiều Một nhóm Duy nhất người bán một hãng Mức độ Hoàn toàn Giống, có *Khác, thay Duy nhất, giống nhau đồng nhất khác biệt thế được không có của sản *Giống sản phẩm phẩm thay thế Gia nhập/ Tự do Tự do Có rào cản Có rào cản Rời bỏ ngành Tương tác Không Không Có Không chiến lược 4
 5. SỨC MẠNH CỦA NHÀ ĐỘC QUYỀN 5
 6. NGUỒN GỐC ĐỘC QUYỀN 6
 7. DOANH THU CỦA NHÀ ĐỘC QUYỀN 7
 8. DOANH THU CỦA NHÀ ĐỘC QUYỀN (với hàm cầu Q = 7 – P) P Q TR AR MR 7 0 0 -- -- 6 1 6 6 6 5 2 10 5 4 4 3 12 4 2 3 4 12 3 0 2 5 10 2 -2 1 6 6 1 -4 0 7 0 0 -6 8
 9. SO SÁNH CẠNH TRANH & ĐỘC QUYỀN 9
 10. SO SÁNH DOANH THU CỦA DN CẠNH TRANH & ĐỘC QUYỀN CẠNH TRANH ĐỘC QUYỀN y 12 TR,AR,MR TR 10 8 TR 6 AR,  4 MR 2 AR Qx q 1 2 3 4 MR 5 6 7 10
 11. DOANH THU BIÊN VÀ GIÁ BÁN CỦA NHÀ ĐỘC QUYỀN MR = d(TR)/dQ = d(P.Q)/dQ = Q.dP/dQ + P.dQ/dQ = P.(Q.dP/P.dQ) + P (nghịch đảo của HSCG) = P(1/EP + 1) * MR chỉ bằng P khi cầu hoàn toàn co giãn (DN cạnh tranh hoàn hảo) * Nếu không, MR sẽ nhỏ hơn P 11
 12. QUI TẮC ỨNG XỬ CỦA NHÀ ĐỘC QUYỀN ĐỂ TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN 12
 13. QUY TẮC ĐỊNH GIÁ MR = P ( 1/EP + 1 ) Tối đa hóa lợi nhuận khi MR = MC nên: MC = P ( 1/EP + 1 ) MC Vậy P= 1 + 1/ EP 13
 14. QUY TẮC ĐỊNH GIÁ Ví dụ: Nếu độ co giãn theo giá của cầu là -4 và chi phí biên là 9 USD theo 1 đơn vị, giá nhà độc quyền sẽ phải đặt để tối đa hóa lợi nhuận là??? 9 / (1 – 1/4 ) = 12 USD/ đơn vị. NHÀ ĐỘC QUYỀN ĐẶT GIÁ CAO HƠN CHI PHÍ BIÊN 14
 15. Sức mạnh của nhà độc quyền??? Tuy nhiên: Sức mạnh của nhà độc quyền không phải là vô hạn, nếu cầu là rất co giãn ( tức EP là 1 số âm lớn) thì giá sẽ gần bằng với chi phí biên và lúc đó thị trường sẽ giống như thị trường cạnh tranh. Trên thực tế, khi cầu rất co giãn, độc quyền sẽ ít có lợi. 15
 16. AR,MR QUI TẮC TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN P y MC 6 PM A AC 4 π B C AR 2 M Q x 1 2 3 4 5 6 7 O QM MR ­2 16
 17. CÂN BẰNG DÀI HẠN CỦA THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN 17
 18. ĐO LƯỜNG PHÚC LỢI 18
 19. ĐO LƯỜNG PHÚC LỢI 19
 20. ĐO LƯỜNG PHÚC LỢI Thặng dư tiêu dùng là  phần diện tích giới hạn  P nằm dưới đường cầu,  B trên đường giá, đến  (S) lượng hàng được mua CS Thặng dư sản xuất là  E phần diện tích giới hạn  PE nằm dưới đường giá,  PS trên đường cung, đến  lượng hàng được bán (D) Phúc lợi xã hội (thặng dư  A xã hội): SS = CS + PS  trong trường hợp này QE Q 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2