intTypePromotion=1

Bài giảng Kinh tế vĩ mô (Ths.Trần Thị Hòa) - Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về kinh tế học

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thu Trang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:31

0
73
lượt xem
7
download

Bài giảng Kinh tế vĩ mô (Ths.Trần Thị Hòa) - Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về kinh tế học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chương 1 gồm có đo lường tổng sản lượng và mức giá của nền kinh tế, mô tả hành vi của nền kinh tế trong dài hạn, các nhân tố quy định tăng trưởng kinh tế, thất nghiệp và lạm pháp trong dài hạn,...Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế vĩ mô (Ths.Trần Thị Hòa) - Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về kinh tế học

 1. HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH1 BỘ MÔN KINH TẾ Giảng viên: ThS Trần Thị Hoà Khoa QTKD1 -Học viện công nghệ BCVT - Email: huyhoatuan@yahoo.com -ĐT : 0914281999 - 0433518402
 2. BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ KINH TẾ VĨ MÔ Mục tiêu bài giảng  Học phần này giới thiệu một số khái niệm cơ bản của kinh tế vĩ mô, bao gồm: • Đo lường tổng sản lượng và mức giá của nền kinh tế; • Mô tả hành vi của nền kinh tế trong dài hạn; • Các nhân tố quy định tăng trưởng kinh tế, thất nghiệp và lạm phát trong dài hạn; • Giới thiệu những tư tưởng về tổng cung, tổng cầu và cân bằng kinh tế vĩ mô; • Lạm phát và thất nghiệp trong ngắn hạn; • Các vấn đề của kinh tế vĩ mô của một nền kinh tế mở bao gồm cán cân thanh toán, tỷ giá hối đoái và chính sách thương mại.
 3. Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về kinh tế học
 4. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH TẾ HỌC Khái niệm kinh tế học  Ba khái niệm được các nhà kinh tế thường sử dụng nhiều nhất: 1 Kinh tế học là 2 Kinh tế học là 3 Kinh tế học là môn học nghiên môn khoa học môn khoa học cứu xem xã hội nghiên cứu hoạt nghiên cứu việc sử dụng như thế động của con lựa chọn cách sử nào nguồn tài người trong sản dụng hợp lý nhất nguyên khan xuất và tiêu thụ các nguồn lực để hiếm để sản xuất hàng hóa. sản xuất ra hàng ra những hàng hóa và dịch vụ hóa cần thiết và nhằm thoả mãn phân phối cho cao nhất nhu cầu các thành viên cho mọi thành trong xã hội. viên trong xã hội.
 5. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH TẾ HỌC Khái niệm kinh tế học  Kinh tế vĩ mô nghiên cứu hoạt động của toàn bộ tổng thể rộng lớn của toàn bộ nền kinh tế như: Sự biến động của Tăng trưởng kinh tế giá cả (lạm phát); Cán cân thanh toán và tỷ giá hối đoái,... Việc làm của cả quốc gia (thất nghiệp);
 6. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH TẾ HỌC Khái niệm kinh tế học •Nền kinh tế Việt Nam 2004 năm •Tăng trưởng kinh tế:7,2 % •Lạm phát:8 % •Cán cân thương mại cân bằng Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển
 7. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH TẾ HỌC Khái niệm kinh tế học  Kinh tế vi mô nghiên cứu sự hoạt động của các các tế bào kinh tế trong nền kinh tế là: các doanh nghiệp, hộ gia đình, nghiên cứu những yếu tố quyết định giá cả, số lượng sản phẩm,...  Ví dụ: Lượng hàng thủy sản được 2005 tiêu thụ mạnh Hà Nội Giá có thể tăng nhẹ
 8. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH TẾ HỌC Khái niệm kinh tế học  Kinh tế học thực chứng là việc mô tả và phân tích sự kiện, những mối quan hệ trong nền kinh tế. Kinh tế học th ực chứng là để trả l ời câu hỏi: Như thế nào? •• Hiện tại itỷ lệ lạm phát là Hiện tạ tỷ lệ lạm phát là Là cái gì? bao nhiêu ? bao nhiêu ? •• Nếu tăng trưởng kinh tế là Nếu tăng trưởng kinh tế là 8% thì tỷ lệ lạm phát ssẽthay 8% thì tỷ lệ lạm phát ẽ thay Là bao nhiêu? đổi inhư thế nào ?... đổ như thế nào ?...
 9. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH TẾ HỌC Khái niệm kinh tế học  Kinh tế học chuẩn tắc đề cập đến cách thức, đạo lý được giải quyết bằng sự lựa chọn. Kinh tế học chuẩn tắc là để trả lời câu hỏi: Nên làm cái gì? •• Tỷ lệ lạm phát đến mứccnào thì có Tỷ lệ lạm phát đến mứ nào thì có thể chấp nhận đượcc? thể chấp nhận đượ ? •• Có nên tăng tỷ lệ lại isuất tngân hàng Có nên tăng tỷ lệ lạ suấ ngân hàng không ? … không ? … Làm như thế nào?
 10. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH TẾ HỌC Phương pháp luận nghiên cứu kinh tế học Đúng 4 1 Khi nghiên cứu các Rút ra các kết luận đối chiếu hiện tượng kinh tế các với thực tế, phát hiện ra điểm bất nhà kinh tế thường dùng hợp lý, đề ra các giả phương pháp quan sát. thiết kiểm nghiệm 2 Thu thập các số liệu 3 Tiến hành phân tích phục vụ cho mục tiêu với các phương pháp nghiên cứu. phân tích thích hợp.
 11. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH TẾ HỌC Ba chức năng của một nên kinh tế  Tất cả các nền kinh tế quốc dân, trong mọi giai đoạn phát tri ển đ ều phải thực hiện ba chức năng cơ bản sau: 1 •Sản xuất ra những hàng hoá và dịch vụ nào? •Với số lượng bao nhiêu? 2 • Các hàng hoá và dịch vụ được sản xuất ra như thế nào? 3 •Hàng hoá và dịch vụ được sản xuất ra cho ai? •Sản phẩm quốc dân được phân phối thế nào?
 12. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH TẾ HỌC .
 13. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH TẾ HỌC Tổ chức kinh tế của một nền kinh tế hỗn hợp Cho vay Mua bán trao đổi… t ư Đầu Viện trợ mua Qu ản bán lý Quản lý ác pt Hợ Sản xuất Điều phối
 14. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH TẾ HỌC .
 15. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH TẾ HỌC Các yếu tố sản xuất  Đất đai và tài nguyên thiên nhiên: bao gồm toàn bộ đất dùng cho canh tác, xây dựng nhà ở, đường sá,... các loại nhiên liệu, khoảng sản, cây cối,...  Lao động: là năng lực của con người được sử dụng theo một mức độ nhất định trong quá trình sản xuất. Người ta đo lường lao động bằng thời gian của lao động được sử dụng trong quá trình sản xuất.  Tư bản: là máy móc, đường sá, nhà xưởng,... được sản xuất ra rồi được sử dụng để sản xuất ra các hàng hoá khác. Việc tích luỹ các hàng hóa tư bản trong nền kinh tế có một vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả của sản xuất.
 16. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH TẾ HỌC Giới hạn khả năng sản xuất  Đường giới hạn khả năng sản xuất là một đường biểu diễn tập h ợp tất cả các phương án sản xuất có hiệu quả tương ứng với một nguồn lực.  Phương án sản xuất có hiệu quả là phương án mà tại đó muốn tăng một đơn vị sản phẩm đầu ra nào đó thì buộc ph ải cắt gi ảm đi những đơn vị sản phẩm đầu ra khác. Lương thực Quần áo Khả năng (tấn) (ngàn bộ) o A B oN o A 0 7.5 C o B 1 7 C 2 6 oD D 3 4.5 M o E E 4 2.5 o F 5 0 oF
 17. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH TẾ HỌC Chi phí cơ hội  “Chi phí cơ hội là chi phí lớn nhất của các phương án bị bỏ lỡ”. 100 triệu Giữ tại nhà Gửi ngân hàng Mua trái phiếu Góp vốn kinh doanh
 18. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH TẾ HỌC Quy luật thu nhập giảm dần và chi phi tương đối ngày càng tăng  Quy luật thu nhập giảm dần: số lượng sản phẩm đầu ra có thêm sẽ ngày càng giảm nếu liên tiếp bỏ thêm từng đơn vị yếu tố đầu biến đổi vào nào đó với các yếu tố đầu vào khác chưa thay đổi.  Quy luật chi phí tương đối ngày càng tăng: để có thêm một số bằng nhau về một mặt hàng nào đó thì xã hội phải hi sinh ngày càng nhiều số lượng mặt hàng khác.
 19. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH TẾ HỌC .
 20. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH TẾ HỌC Phân tích cầu  “Cầu là số lượng hàng hoá và dịch vụ nào đó mà ng ười mua mu ốn mua, có khả năng mua, sãn sàng mua ứng với từng m ức giá trong một khoảng thời gian nào đó với các nhân tố khác ảnh hưởng đến cầu chưa thay đổi”.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2