Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Khái niệm kinh tế học

Xem 1-20 trên 2472 kết quả Khái niệm kinh tế học
 • Bài giảng môn Kinh tế vĩ mô - Chương 9: Thất nghiệp và lạm phát, cung cấp cho người học những kiến thức như: Thất nghiệp: các khái niệm và phân loại; tác hại của thất nghiệp và hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp; lạm phát: khái niệm và tác hại; cung tiền và lạm phát;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p matroicon2510 30-11-2022 3 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 1: Giới thiệu kinh tế học và kinh tế học vĩ mô với mục tiêu nhằm giúp các bạn làm quen với môn học Kinh tế học vĩ mô với tư cách là một bộ phận của kinh tế học; Khái niệm kinh tế học; Hiệu quả sử dụng các nguồn lực và nội dung cơ bản của KTK; Một số vấn đề chung về Kinh tế học vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf20p matroicon2510 30-11-2022 3 0   Download

 • Bài giảng môn Kinh tế vĩ mô - Chương 5: Tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản về tiền; Cung tiền và quản lý cung tiền; Cầu về tiền; Quan hệ cung – cầu về tiền và lãi suất cân bằng; Tác động của chính sách tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p matroicon2510 30-11-2022 3 0   Download

 • Bài giảng Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 - Chương 3: Tín dụng. Sau khi hoàn thành chương này, người học có thể: nắm được khái niệm và bản chất tín dụng; phân tích được chức năng và vai trò tín dụng; phân biệt được các hình thức tín dụng trong nền kinh tế thị trường;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf10p hanlamcoman 26-11-2022 7 2   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 1: Những vấn đề chung về lý thuyết thống kê, cung cấp cho người học những kiến thức như: Sơ lược sự ra đời và phát triển của thống kê học; Đối tượng nghiên cứu của thống kê học; Một số khái niệm thường dùng trong thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p trangvang0906 25-11-2022 4 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 3: Phân tổ thống kê, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm, nhiệm vụ, ý nghĩa phân tổ thống kê; Tiêu thức phân tổ; Xác định số tổ; Chỉ tiêu giải thích; Phân tổ liên hệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf23p trangvang0906 25-11-2022 2 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 6: Dãy số thời gian, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm, phân loại và ý nghĩa của việc nghiên cứu dãy số thời gian; Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian; Các phương pháp biểu hiện xu hướng phát triển cơ bản của hiện tượng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p trangvang0906 25-11-2022 2 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 7: Chỉ số, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm, tác dụng, đặc điểm và phân loại; Phương pháp tính chỉ số; Hệ thống chỉ số. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf20p trangvang0906 25-11-2022 1 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 8: Điều tra chọn mẫu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm; điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên; điều tra chọn mẫu phi ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p trangvang0906 25-11-2022 4 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến, cung cấp cho người học những kiến thức như: Mô hình và một số khái niệm; phương pháp ước lượng OLS; tính không chệch và độ chính xác của ước lượng OLS; độ phù hợp của hàm hồi quy mẫu – hệ số xác định r2;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf27p trangvang0906 25-11-2022 1 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 Phân tích hồi quy với biến định tính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm biến giả; mô hình có chứa biến độc lập là biến giả; mô hình với biến giả và biến tương tác; trường hợp biến định tính có nhiều phạm trù;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p trangvang0906 25-11-2022 3 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 Mô hình chuỗi thời gian, cung cấp cho người học những kiến thức như: Số liệu chuỗi thời gian – một số khái niệm; mô hình hồi quy với chuỗi thời gian; một số mô hình hồi quy chuỗi thời gian cơ bản; tính chất mẫu lớn của ước lượng OLS;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf27p trangvang0906 25-11-2022 2 0   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử phát triển, khái niệm và chức năng của ngân hàng thương mại; phân loại ngân hàng thương mại; cơ cấu tổ chức ngân hàng thương mại; các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của ngân hàng thương mại; vai trò của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf39p trangvang0906 25-11-2022 4 0   Download

 • Bài giảng môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin - Chương 5: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm và tính tất yếu khách quan của phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam; Đặc trung của kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt47p trangvang0906 25-11-2022 18 3   Download

 • Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 1: Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến, cung cấp cho người học những kiến thức như: Mô hình hồi quy và một số khái niệm; Phương pháp ước lượng OLS; Tính không chệch và độ chính xác của các ước lượng OLS; Độ phù hợp của hàm hồi quy mẫu – Hệ số xác định R2. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf21p trangvang0906 25-11-2022 10 1   Download

 • Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 4: Phân tích hồi quy với biến định tính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm biến giả; Mô hình chứa biến độc lập là biến giả; Mô hình với biến giả và biến tương tác; Trường hợp biến định tính có nhiều phạm trù.

  pdf15p trangvang0906 25-11-2022 7 1   Download

 • Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 6: Mô hình hồi quy với số liệu chuỗi thời gian, cung cấp cho người học những kiến thức như: Số liệu chuỗi thời gian – Một số khái niệm; Các giả thiết của mô hình hồi quy với chuỗi thời gian; Một số mô hình hồi quy chuỗi thời gian cơ bản; Tính chất mẫu lớn của ước lượng OLS.

  pdf13p trangvang0906 25-11-2022 8 1   Download

 • Bài giảng "Địa lí lớp 11 bài 2: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế" được biên soạn nhằm giúp các bạn học sinh nắm được khái niệm, nguyên nhân, biểu hiện, hệ quả của toàn cầu hóa kinh tế; trình bày được các tổ chức liên kết kinh tế khu vực, hệ quả của khu vực hóa kinh tế. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo.

  pdf15p phuongthanh205 18-11-2022 4 0   Download

 • Giáo án GDCD lớp 11 "Chủ đề - Các quy luật kinh tế cơ bản trong sản xuất và lưu thông hàng hóa" được biên soạn nhằm giúp các bạn học sinh nêu được nội dung cơ bản của quy luật giá trị, tác động của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa; Trình bày được khái niệm cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa và nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh;... Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo giáo án.

  pdf8p phuongthanh205 18-11-2022 11 0   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý thống kê" được thực hiện bởi Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với mục tiêu giúp các em sinh viên nắm được đối tượng nghiên cứu của thống kê học. Nêu được một số khái niệm liên quan trong thống kê. Tìm hiểu về thang đo trong thống kê. Đây cũng là tài liệu tham khảo dành cho quý thầy cô giáo trong quá trình biên soạn chuẩn bị bài giảng của mình. Mời thầy cô và các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây.

  pdf131p phuongyenlam205 12-11-2022 6 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khái niệm kinh tế học
p_strCode=khainiemkinhtehoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2