intTypePromotion=1
ADSENSE

Khái niệm kinh tế học

Xem 1-20 trên 2222 kết quả Khái niệm kinh tế học
 • Bài thuyết trình "Xã hội học - Mối quan hệ giữa xã hội học và kinh tế học" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm kinh tế học, khái niệm xã hội học, mối quan hệ giữa xã hội học và kinh tế học. Mời các bạn tham khảo

  ppt8p tuyetnhung219996 03-05-2016 206 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề cương chi tiết kinh tế học vi mô', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc250p vyvydinh79 06-10-2010 1034 565   Download

 • Nội dung chương này trình bày khái niệm kinh tế, những vấn đề trung tâm của tổ chức kinh tế. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  ppt9p nghiemvanhaicg 06-12-2009 591 267   Download

 • Kinh tế học là môn khoa học xã hội nghiên cứu sự sản xuất, phân phối và tiêu dùng các loại hàng hóa và dịch vụ. Nghiên cứu kinh tế học nhằm mục đích giải thích cách thức các nền kinh tế vận động và cách tác nhân kinh tế tương tác với nhau. Các nguyên tắc kinh tế được ứng dụng trong đời sống xã hội, trong thương mại, tài chính và hành chính công, thậm chí là trong ngành tội phạm học, giáo dục, xã hội học, luật học và nhiều ngành khoa học khác....

  ppt31p buiduongson3 08-05-2010 273 104   Download

 • Bài tập Kinh tế học chính trị Mác - Lênin trình bày về một số khái niệm và phạm trù liên quan đến bài tập như năng suất lao động, cường độ lao động, giá trị hàng hóa, giá trị thặng dư,... Bên cạnh đó, tài liệu còn đưa ra một số bài tập cụ thể về môn Kinh tế học chính trị Mác - Lênin để các bạn tham khảo.

  pdf29p donnhasoledad 01-04-2015 205 55   Download

 • Định nghĩa Kinh tế học Điều đầu tiên chúng ta sẽ thảo luận là vấn đề định nghĩa "kinh tế học". Các nhà kinh tế nói chung thường định nghĩa kinh tế học là việc nghiên cứu xem các cá nhân và xã hội sử dụng những nguồn tài nguyên hạn chế để thoả mãn những nhu cầu vô hạn như thế nào.

  pdf8p nhuchau01 09-11-2010 180 54   Download

 • Nội dung của chương 1 Giới thiệu kinh tế học sản xuất nằm trong bài giảng kinh tế học sản xuất nhằm trình bày về khái niệm kinh tế học sản xuất, phân tích sản xuất, phân tích chi phí sản xuất, phân tích lợi nhuận và ứng dụng vào thực tiễn, trang bị cho sinh viên khả năng kết hợp các nguyên lý kinh tế, toán kinh tế và thực tiễn sản xuất để có thể phân tích và giải quyết các vấn đề trong sản xuất nông nghiệp.

  pdf10p small_12 11-06-2014 195 39   Download

 • 1. Kinh tế học nghiên cứu xem xã hội giải quyết vấn đề khan hiếm như thế nào? 2. Cách thức xã hội quyết định các vấn đề sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào và sản xuất cho ai? 3. Khái niệm chi phí cơ hội – đường giới hạn khả năng sản xuất. 4. Phân biệt được khái niệm kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc; 5. Phạm vi nghiên cứu của kinh tế vi mô và vĩ mô. 6. SV áp dụng được các vấn đề cơ bản kinh tế học...

  pdf63p arthas3000 23-01-2013 446 30   Download

 • Godwin chống lại vấn đề Việc Làm Trước khi tiếp tục đến với những nhà kinh tế cổ điển vĩ đại tiếp theo, chúng ta nên chú ý rằng trong khi Smith dường như có thể chấp nhận quan điểm rằng hầu hết những người công nhân bị trả lương thấp, giờ làm việc quá nhiều, thì những nhà kinh tế học khác thì không.

  pdf15p nhuchau01 09-11-2010 117 21   Download

 • Bài giảng Kinh tế học đại cương: Chương 1 được biên soạn nhằm mục đích giúp người học nắm được khái quát chung về kinh tế học đại cương. Nội dung bài giảng trình bày: Lợi ích của kinh tế học, khái niệm kinh tế học và ba câu hỏi cơ bản, đường giới hạn khả năng sản xuất vài chi phí cơ hội, phân loại kinh tế học và các mô hình kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p kimngan29092009 15-10-2018 149 23   Download

 • Nội dung chính của Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 1 Các vấn đề chung về kinh tế học nhằm trình bày về khái niệm kinh tế học, kinh tế học vĩ mô, lý thuyết tăng trưởng kinh tế và vai trò của giáo dục, đường giới hạn khả năng sản xuất, sự dịch chuyển của đường GHKNSX, lý thuyết cung cầu.

  pdf42p small_12 11-06-2014 169 18   Download

 • Kinh tế học về gia đình Trong những thập kỷ gần đây, các nhà kinh tế đã dành sự chú ý lớn tới việc tìm hiểu kinh tế học về gia đình. Một lĩnh vực quan tâm đặc biệt là quyết định có con của các hộ gia đình.

  pdf4p hoangkha04 10-11-2010 93 12   Download

 • KHÁI NIỆM KINH TẾ HỌC Sự khan hiếm Nhu cầu và ước muốn Nhu cầu và ước muốn vô hạn. Một số nhu cầu và ước muốn có thể tái hiện Nhu cầu và ước muốn có tính chất bổ sung. Nhu cầu và ước muốn có thể thay đổi. Sự khan hiếm Tiến trình ba bước để thõa mãn nhu cầu và ước muốn của con người

  pdf11p nhatluanpy 23-09-2012 159 6   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô trình bày các nội dung cơ bản của kinh tế học như khái niệm kinh tế học, bản chất của kinh tế học, vai trò của kinh tế học, hệ thống kinh tế, phân biệt kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô cùng các nội dung khác.

  pdf12p talata_1 27-10-2014 37 4   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Chương 1: Khái quát kinh tế học" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về môn học, giới thiệu các khái niệm cơ bản, các vấn đề của kinh tế học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf29p doinhugiobay_14 28-01-2016 76 4   Download

 • Bài viết "Kinh tế học gia đình" trình bày về đặc điểm của nền kinh tế học gia đình, mối quan hệ của các thành viên trong gia đình, một số vấn đề của gia đình nông dân nước ta hiện nay. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Xã hội học, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 94 6   Download

 • Tài liệu này giới thiệu và trình bày chi tiết một số khía cạnh quan trọng của kinh tế học vĩ mô, bao gồm các cơ cấu hoạch toán xã hội, dòng lưu chuyển của thu nhập và sản phẩm, tổng chi tiêu nội địa, số nhân, gia tốc và phân tích hai khoảng cách/chênh lệch. Sau khi nghiên cứu hết học phần này, học viên có thể tự đánh giá các khái niệm kinh tế học vĩ mô dưới góc nhìn về giới.

  pdf42p tangtuy12 01-06-2016 53 3   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học - Chương 1: Khái quát về kinh tế học đại cương" cung cấp cho người học các kiến thức: Lợi ích của Kinh tế học, khái niệm kinh tế học và ba câu hỏi cơ bản, đường giới hạn khả năng sản xuất vài chi phí cơ hội, phân loại kinh tế học, các mô hình kinh tế,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p tieu_vu12 03-07-2018 55 1   Download

 • Khái niệm kinh tế học o Kinh tế học là môn khoa học nghiên cứu cách thức vận hành của một nền kinh tế nói chung và cách ứng sử của từng thành viên nói riêng. Sự khác nhau giữa kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô o Kinh tế vi mô nghiên cứu những vấn đề tiêu dung cá nhân, cung cầu, sản xuất, chi phí, giá cả thị trường, lợi nhuận, cạnh tranh của từng tế bào kinh tế o Kinh tế học vĩ mô là một bộ phận của kinh tế học nghiên cứu các vấn đề kinh tế...

  doc8p duonghuynhpro 09-10-2011 3104 1260   Download

 • Trong phần này chúng ta nghiên cứu về kinh tế vĩ mô. ● Bạn đã được giới thiệu về kinh tế vĩ mô trong cuốn Kinh tế học 100, ở nhiều mức độ và trong nhiều khía cạnh khác nhau. ● Ở đây chúng tôi đi vào tiêu chuẩn hoá những cơ sở của các bạn. ● Chúng ta sẽ bắt đầu từ Phần I với sự giới thiệu về các biến kinh tế vĩ mô, và cách chúng được xác định, và những gì chúng chỉ ra cho chúng ta....

  pdf18p hoangkha04 10-11-2010 642 290   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khái niệm kinh tế học
p_strCode=khainiemkinhtehoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2