intTypePromotion=3

Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế - Chương 1

Chia sẻ: Sdgsxf Sdgsxf | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
44
lượt xem
9
download

Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế - Chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong nội dung của chương 1 Tổng quan các lý thuyết về nền kinh tế thị trường thuộc bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế nhằm trình bày về các giai đọan phát triển của lý thuyết về nền kinh tế thị trường, một số nội dung chủ yếu của trường phái chính, hiện đại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế - Chương 1

 1. Phần II. LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ CÁC LÝ THUYẾT KINH TẾ THỊ TRƯỜNG KTTT KTTT có sự quản lý tự do nhà nước
 2. Chuyên đề 1: Tổng quan các lý thuyết về kinh tế thị trường. Chuyên đề 2: Lý thuyết kinh tế thị trường xã hội Chuyên đề 3: Kinh tế thị trường XHCN
 3. Chuyên đề 1 TỔNG QUAN CÁC LÝ THUYẾT VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Các giai đọan phát triển của lý thuyết về nền kinh tế thị trường Giai Giai Giai Giai Giai đọan đọan đọan đoạn đọan II III IV I V
 4. - Xem vàng là nội dung căn bản của của cải,của hoạt động kinh tế. Trọng thương - Thông qua buôn bán, nhất (Nửa TK 17-nửa là ngọai thương TK18) GIAI ĐỌAN I - Trao đổi không ngang giá. - Đề cao vai trò của SX nông nghiệp. Trọng nông - Đối tượng nghiên cứu KT là SX nông nghiệp. (Cuối TK 17- đầu TK 18) - Phân tích kinh tế như 1 chu trình
 5. THUYẾT CHU TRÌNH LUẬN CHUYỂN KINH TẾ CỦA F. KÉNER 5 tỉ = GDP Giai cấp sản xuất 2t ỉ tỉ ( nông dân ) 2 tỉ 2 tỉ 1 1 tỉ Giai cấp sở Giai cấp không SX hữu 1 tỉ (Công thương gia ) (Địa chủ ) Vai trò nhà nước rất quan trọng, phá KẾT vỡ ràng buột chế độ phong kiến, LUẬN thiết lập luật lệ KTTT TBCN.
 6. - Đại biểu: Ađam Smith, D Ricardo, J. B. GIAI Say, T. R. Malthus, John Stuart Mill, A ĐỌAN II Marshall… - Rất tin tưởng ở thị trường Kinh tế học cổ - Cực kỳ ngại sự can thiệp nhà nước. điển, học thuyết tự do kinh tế -Tiêu biểu là lý thuyết “ Bàn tay vô hình”, ( Classical School) “Cân bằng tổng quát” Adam Smith David Ricardo Léon Walras A. Marshall
 7. - Họ đưa ra lý thuyết giá trị cận biên: ích lợi biên, chi phí biên, năng suất biên, hiệu quả biên v.v…..giải thích về độ dốc đi xuống của đường cầu. - Chuyển nghiên cứu kinh tế chính trị sang lĩnh vực kinh tế vi mô, đi sâu nghiên cứu hành vi con người, con người SX, tiêu dùng, con người kinh tế…. Trường Trường phái kinh phái kinh tế ế họ c thọc cận - Vận dụng tóan học vào phân tích kinh tế cận biên biên Ba trung tâm lớn Marginal School Vienne (Áo) Laussanes Cambrige ( Thụy Sĩ) ( Anh )
 8. Ích lợi Y1 y2 y3 y4 x1 x2 x3 x4 Sản phẩm Đồ thị biểu diễn tư tưởng ích lợi biên
 9. 7 KHUYẾT TẬT CỦA THỊ TRƯỜNG Thị Thị Thị Thị Thị Thị Tàn trườn trườn trường trường trườn trườn phá g là g bản tất yếu mang g đôi g là môi bất chất là dẫn theo tệ khi nhân sinh 1 hợp lý b ất đ ến nạn kiềm tố sản cách và mất công độc buôn hãm sinh ra có hệ cân và tái quyền gian, bán sự chiến thốn đ ối SX bất lận, tiến tranh g công tham bộ kinh và bất nhũng, KH- tế bình hối, hối KT đẳng lộ XH
 10. - Dùng nhà nước can thiệp 1 cách có hệ thống vào kinh tế để sữa chữa những thất bại của thị trường. - Chủ xướng mô hình nầy là John Maynard GIAI keynes, với tác phẩm” Lý thuyết chung về việc ĐỌAN làm, lãi suất và tiền tệ” ( 1936 ). III - Quan điểm của J. M. Keynes để bảo đảm cho nền kinh tế phát triển nhanh, ổn đinh phải tác Từ những năm động vào tổng cầu. (1930- 1970 ) - Ba cái cầu quan trọng: tiêu dùng dân chúng, cầu đầu tư của DN và cầu chi tiêu của chính phủ. Hàm cầu: Y = C + I + G
 11. THÀNH TỰU • Tăng trưởng cao. • Toàn dụng nhân công. • Giá cả ổn định, cán cân thanh toán quốc tế từng bước được thăng bằng. • Ổn định được tài chính quốc tế.
 12. - Bộ máy nhà nước có nguy cơ phình to ra. - Bệnh quan liêu của các cơ quan nhà nước mang lại tổn thất nặng nề hơn sự quan liêu của các tổ chức tư nhân. - Độc quyền nhà nước trong nhiều trường hợp tiêu diệt hòan tòan cạnh tranh, lọai trừ động cơ kích thích phát triển thị trường. 7 KHUYẾT - Độc quyền nhà nước cộng với các tệ nạn của TẬT CỦA kinh tế thị trường đẻ ra MAFIA (quyền lực nhà NHÀ nước + tham nhũng, buôn lậu, băng nhóm tội ác…) NƯỚC - Họat động của nhà nước thường đem lại kết quả xấu, làm cho thị trường méo mó, biến dạng. - Sự hiện diện của nhà nước và những chính sách chính trị nhiều lần đưa đến chiến tranh kinh tế và chiến tranh tổng lực. - Nhà nước dễ quan liêu, duy ý chí, thóat ly thực tế, xa rời quần chúng.
 13. Giai đọan IV Thi trường với sự can thiệp tối thiểu của chính phủ- Chủ nghĩa tự do mới Lý Lý Lý Lý Lý thuyết thuyết thuyế thuyết thuyết tiền tệ về sự t dự trọng hậu lựa báo cung Keynes chọn hợp lý công cộng
 14. Ba quan điểm lý luận và phương pháp luận 1. Tạo căn cứ vi mô cho kinh tế học vĩ mô, căn cứ đó chính là cá nhân con người. Có 3 đặc tính: Phân tích kinh tế giỏi, dự báo tài, hợp lý hóa, tối ưu hóa. 2. Bảo vệ lợi nhuận, vạch rõ lợi nhuận là 1 cái gì rất khoa học và thực tiễn. - Lợi nhuận là phần thưởng cho sự mạo Millton Friedman hiểm và tài năng kinh doanh. - Lợi nhuận đo lường chính xác tính hiệu quả cuối cùng hoạt động của doanh nghiệp. Lợi nhuận là điều kiện tiên quyết cho việc bảo đảm đầu tư, tái SX mở rộng Lợi nhuận là động lực thúc ép DN giảm chi phí SX.
 15. - Lợi nhuận là nhân tố điều tiết hữu hiệu đối với thị trường lao động. Lợi nhuận là bất công, lợi nhuận tích tụ về cho chủ doanh nghiệp quá mức. HẠN CHẾ - Lợi nhuận là thiển cận, chỉ là một trong những mục tiêu tổng thể kinh tế- xã hội.
 16. 3. Mở rộng tính kinh tế Thị trường hàng hóa Lý luận kinh tế thâm nhập vào họat động con Siêu thị Thị trường dịch vụ người, nhất là trường họat động nhà Thị trườngvăn hóa nước ( CHI PHÍ –HIỆU QUẢ ) Thị trường chính trị v.v.v…. - Tăng thị trường 4 KẾT - Bớt nhà nước LUẬN - Giải điều tiết - Tư nhân hóa
 17. .II. MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA TRƯỜNG PHÁI CHÍNH, HIỆN ĐẠI Kinh tế hổn hợp Thị Nhà Paul A. samuelson trường nước SX cái Thế Cho ai - Xây dựng luật gì ? nào ? ? - Sữa chữa thất bại của thị trường - Ổn định vĩ mô - Thực hiện chính sách David Begg XH
 18. JOSEPH STIGLITZ ( giải Nobel kinh tế 2006 ) Mỗi nền kinh tế thị Vai trò đó là cung cấp trường thành công đều các dịch vụ công như phải có vai trò của chính giáo dục, sức khỏe, nghỉ phủ và chính phủ cần hưu và các mạng lưới an hiểu và thực hiện được sinh XH khác, tạo điều chức năng của mình là kiện cho sự vận hành tốt bảo đảm một môi trường của kinh tế thị trường XH hài hòa, được hổ trợ bởi những thay đổi trong khu vực nông nghiệp và tiêu dùng nội địa

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản