intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Marketing thương mại: Chương 5 - ĐH Thương mại

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

42
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5 - Các quyết định quản trị kênh marketing của công ty thương mại. Trong chương này người học tìm hiểu các nội dung cơ bản như: Cơ sở lý thuyết của kênh marketing trong kinh doanh thương mại, các quyết định tổ chức kênh phân phối, các quyết định quản trị kênh phân phối, quyết định chọn quy mô sức bán của doanh nghiệp thương mại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing thương mại: Chương 5 - ĐH Thương mại

D<br /> <br /> H<br /> <br /> Chương 5<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> Các quyết định quản trị kênh<br /> marketing của công ty thương mại<br /> <br /> Commercial Marketing<br /> <br /> 90<br /> <br /> Nội dung cơ bản<br /> <br /> D<br /> <br /> Cơ sở lý thuyết của kênh marketing trong<br /> kinh doanh thương mại<br /> <br /> 5.2<br /> <br /> Các quyết định tổ chức kênh phân phối<br /> <br /> 5.3<br /> <br /> Các quyết định quản trị kênh phân phối<br /> <br /> 5.4<br /> <br /> Quyết định chọn quy mô sức bán của<br /> doanh nghiệp thương mại<br /> <br /> H<br /> <br /> 5.1<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> Commercial Marketing<br /> <br /> 91<br /> <br /> 5.1 Cơ sở lý thuyết của kênh marketing<br /> trong kinh doanh thương mại<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> TM<br /> <br /> Những khái niệm cơ bản<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> Những đặc tính vận hành kênh phân phối<br /> <br /> Commercial Marketing<br /> <br /> 92<br /> <br /> 5.1.1 Những khái niệm cơ bản<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> Kênh phân phối<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> Là một tập cấu trúc lựa chọn có chủ đích mục tiêu<br /> giữa CTTM (với tư cách là một trung gian thương mại<br /> hoàn chỉnh) với cácnhà sản xuất, các trung gian<br /> marketing phân phối khác và với NTD<br /> cuối cùng để tổ chức phân phối và vận hàng hóa<br /> hợp lý nhất cho tập KH tiềm năng trực tiếp<br /> và cuối cùng của công ty<br /> <br /> Commercial Marketing<br /> <br /> 93<br /> <br /> 5.1.1 Những khái niệm cơ bản<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> Trung gian phân phối<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> Là những thể nhân hay pháp nhân kinh tế hợp thức<br /> đứng giữa người sản xuất đầu tiên và NTD<br /> cuối cùng mang danh nghĩa hoặc tham dự vào các<br /> giao dịch thương mại trực tiếp, nhận phần LN<br /> cho những mạo hiểm mà họ đã chi phí cho hoạt động<br /> hữu hiệu/hay chịu lỗ rủi ro bởi đầu tư phi hiệu quả<br /> khi thực hiện các chức năng của trung gian<br /> <br /> Commercial Marketing<br /> <br /> 94<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=42

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2