intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Mô hình toán học ứng dụng trong quản lý chuỗi cung ứng - ThS. Ngô Thị Phương Anh (tt)

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

138
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Mô hình toán học ứng dụng trong quản lý chuỗi cung ứng" trình bày các nội dung: Lựa chọn địa điểm theo điều kiện vĩ mô, lựa chọn địa điểm theo phương pháp cho điểm có trọng số, lựa chọn địa điểm theo phương pháp phân tích điểm hòa vốn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mô hình toán học ứng dụng trong quản lý chuỗi cung ứng - ThS. Ngô Thị Phương Anh (tt)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HỒ CHÍ MINH<br /> KHOA QUẢN TRỊ KINHDOANH<br /> <br /> Môhình toán học ứng dụng trong quản<br /> lý chuỗi cung ứng<br /> <br /> ThS. Ngô Thị Phương Anh<br /> Email:anh.ngo@oude.edu.vn<br /> <br /> 1<br /> <br /> Mục tiêu<br /> Giải<br /> <br /> bài tập mô hình toán trong quản lý chuỗi<br /> cung ứng:<br /> Lựa chọn địa điểm theo điều kiện vĩ mô.<br /> <br /> <br /> Lựa chọn địa điểm theo phương pháp<br /> cho điểm có trọng số.<br /> <br /> Lựa chọn địa điểm theo phương pháp<br /> phân tích điểm hòa vốn.<br /> Lựa chọn địa điểm của tổng kho theo tọa<br /> <br /> độ 1 chiều.<br /> Lựa chọn địa điểm của tổng kho theo tọa<br /> <br /> độ 2 chiều.<br /> Bài toán vận tải.<br /> <br /> <br /> 1<br /> <br /> Nội dung<br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> 5.<br /> 6.<br /> <br /> Lựa chọn địa điểm theo điều kiện vĩ mô.<br /> Lựa chọn địa điểm theo phươngpháp<br /> cho điểm có trọng số.<br /> Lựa chọn địa điểm theo phươngpháp<br /> phân tích điểm hòavốn.<br /> Lựa chọn địa điểm của tổng kho theo<br /> tọa độ 1 chiều.<br /> Lựa chọn địa điểm của tổng kho theo<br /> tọa độ 2 chiều.<br /> Bài toán vậntải.<br /> <br /> 1. Lựa chọn địa điểm theo điều kiện vĩ mô<br /> Công ty Microcomp của Mỹ sản xuất máy tính xách tay cá nhân đang<br /> định lựa chọn địa điểm để thiết lập nhà máy mới và hệ thống phân phối.<br /> Việc quyết định này dựa trên các thông số về chi phí cơ sở hạ tầng<br /> (triệu dolla) theo các tình trạng về điều kiện kinh tế khác nhau. Số liệu<br /> cho ở bảngsau:<br /> <br /> Quốc gia<br /> Việt Nam<br /> <br /> Điều kiện kinh tế<br /> Tăng trưởng<br /> <br /> Ổn định<br /> <br /> Suy thoái<br /> <br /> 19<br /> <br /> 15,5<br /> <br /> 13,8<br /> <br /> TrungQuốc<br /> <br /> 19,5<br /> <br /> 17,5<br /> <br /> 14,9<br /> <br /> Hàn Quốc<br /> <br /> 21,7<br /> <br /> 18,1<br /> <br /> 17,6<br /> <br /> Đài Loan<br /> <br /> 22<br /> <br /> 17,2<br /> <br /> 15,2<br /> <br /> Philipine<br /> <br /> 25<br /> <br /> 21,2<br /> <br /> 12,5<br /> <br /> 1. Minimin<br /> <br /> 2. Minimax<br /> <br /> 3. Đồng đều giá trị<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1. Lựa chọn địa điểm theo điều kiện vĩ mô<br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> Phương pháp<br /> Minimin, doanh<br /> nghiệp này sẽ<br /> chọn địa điểm ở<br /> Philipine (12,5).<br /> <br /> Phương pháp<br /> Minimax, doanh<br /> nghiệp này sẽ<br /> chọn địa điểm ở<br /> Việt Nam (19).<br /> <br /> Phương pháp<br /> đồng đều giá<br /> trị, doanh<br /> nghiệp này sẽ<br /> chọn địa điểm ở<br /> Việt Nam<br /> (16,1).<br /> <br /> Minh họa thựctế<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Lựa chọn địa điểm theo<br /> phương pháp cho điểm có<br /> trọng số<br /> 1.Lập bảng kê các yếu tố<br /> ảnh hưởng cần xem xét<br /> 6. Kết luận về<br /> địa điểm được<br /> lựa chọn<br /> <br /> 2. Xác định trọngsố cho<br /> từng yếu tố tùy theo<br /> mức độ quan trọng<br /> <br /> Lựa chọn<br /> địa điểm<br /> 5. Lấy số điểm<br /> của từng yếutố<br /> nhân với trọng<br /> số của nó và<br /> tổng cộng số<br /> điểm đạt được<br /> <br /> 3. Quyết định thang<br /> điểm (từ1 đến 10 hoặc<br /> từ 1 đến100)<br /> 4. Tiến hành cho<br /> điểm theo thang<br /> điểm đã quyđịnh<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2. Lựa chọn địa điể m heo phương pháp<br /> cho điểm t trọng số<br /> có iểm để xây dựng nhà máy. Qua<br /> Một doanh nghiệp cần chọn một<br /> nghiên cứu sơ bộ thấy có thể chọn<br /> rong hai địa điểm thuộc hai tỉnh A<br /> và B. Dùng phương pháp cho điể địa đ trọng số để so sánh hai địa điểm<br /> này và cho biết nên chọn địa điểm một t (Dùng thang điểm từ 1 đến100)<br /> m có<br /> nào ?<br /> Trọng Điểm số<br /> Điểm có trọng số<br /> Các yếu tố<br /> số<br /> A<br /> B<br /> A<br /> B<br /> Giá nhân công và thái độ<br /> <br /> 0,25<br /> <br /> 70<br /> <br /> 60<br /> <br /> Giao thông vận tải<br /> <br /> 0,05<br /> <br /> 50<br /> <br /> 60<br /> <br /> Giáodục, chăm sóc sức khỏe<br /> <br /> 0,10<br /> <br /> 85<br /> <br /> 80<br /> <br /> Cấu trúcthuế<br /> <br /> 0,39<br /> <br /> 75<br /> <br /> 70<br /> <br /> Tài nguyên và năngsuất<br /> <br /> 0,21<br /> <br /> 60<br /> <br /> 70<br /> <br /> Tổng cộng<br /> <br /> 1,00<br /> <br /> 2. Lựa chọn địa điểm theo phương pháp<br /> cho điểm có trọng số<br /> Một doanh nghiệp cần chọn một địa<br /> điểm để xây dựng nhà máy. Qua<br /> nghiên cứu sơ bộ thấy có thể chọn một trong hai địa điểm thuộc hai tỉnh A<br /> và B. Dùng phương pháp cho điểm có trọng số để so sánh hai địa điểm<br /> này và cho biết nên chọn địa điểm nào ? (Dùng thang điểm từ 1 đến 100)<br /> <br /> Giá nhân công và thái độ<br /> <br /> 0,25<br /> <br /> Đi m số<br /> Điểm có trọng số<br /> ể<br /> B<br /> A<br /> B<br /> A<br /> 70 60 0,25 x 70 =17,5 0,25x 60 = 15,0<br /> <br /> Giao thông vận tải<br /> <br /> 0,05<br /> <br /> 50<br /> <br /> 60<br /> <br /> 0,05 x 50 =2,6<br /> <br /> 0,05 x 60 =3,0<br /> <br /> Giáodục, chăm sóc sức khỏe<br /> <br /> 0,10<br /> <br /> 85<br /> <br /> 80<br /> <br /> 0,10 x 85 =8,5<br /> <br /> 0,10 x 80 =8,0<br /> <br /> Cấu trúcthuế<br /> <br /> 0,39<br /> <br /> 75<br /> <br /> 70<br /> <br /> 0,39 x 75 =29,3 0,39x 70 = 27,3<br /> <br /> Tài nguyên và năngsuất<br /> <br /> 0,21<br /> <br /> 60<br /> <br /> 70<br /> <br /> 0,21 x 60 =12,6 0,21x 70 = 14,7<br /> <br /> Các yếu tố<br /> <br /> Tổng cộng<br /> <br /> Trọn g<br /> số<br /> <br /> 1,00<br /> <br /> 70,4<br /> <br /> 68,0<br /> <br /> 4<br /> <br /> 3. Lựa chọn địa điểm theo phương pháp<br /> phân tích điểm hòa vốn<br /> Phương<br /> <br /> pháp này mượn tên gọi là điểm hòa vốn<br /> nhưng thực chất chỉ xét đến quan hệ giữa chi phí và sản<br /> lượng.<br /> Ta đã biết các phương trình xác định điểm hòa vốn<br /> như sau:<br /> sử dụng phương trình(2)<br /> = 1ax<br /> (1)<br /> <br /> y<br /> để xác định địađiểm<br /> y<br /> <br /> = bx + c (2)<br /> 2<br /> <br /> Tro<br /> a - Giá bán một sản phẩm (đ/cái)<br /> ng<br />  b - Biến phí tính cho 1 sản phẩm (đ/cái)<br /> đó:<br />  c - Định phí tính cho 1 năm (đ/năm)<br />  x - Số sản phẩm bán ra trong 1 năm (cái/năm)<br /> <br /> <br /> 3. Lựa chọn địa điểm theo phương pháp<br /> phân tích điểm hòa vốn<br /> Công ty X cần chọn một địa điểm để xây dựng nhà máy<br /> sản xuất máy công nghiệp loại nhỏ. Có 3 điểm được đưa<br /> ra so sánh là A, B và C. Qua điều tra, tính toán có được<br /> bảng dưới đây. Hỏi công ty X nên chọn địa điểm nào ?<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2