intTypePromotion=3

Bài giảng môn học Marketing căn bản: Chương 8 – Nguyễn Thị Trang Nhung

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

0
33
lượt xem
3
download

Bài giảng môn học Marketing căn bản: Chương 8 – Nguyễn Thị Trang Nhung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn học "Marketing căn bản - Chương 8: Chiến lược xúc tiến" trình bày các kiến thức: Khái quát về chiến lược xúc tiến, các công cụ của xúc tiến hỗn hợp, quảng cáo, đánh giá hiệu quả quảng cáo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Marketing căn bản: Chương 8 – Nguyễn Thị Trang Nhung

1<br /> <br /> CHƯƠNG 8<br /> CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN<br /> <br /> (Promotion strategy)<br /> <br /> 2<br /> <br /> 8.1. Khái quát<br /> Kn: Promotional<br /> - Là những nỗ lực của DN để thông tin, thuyết phục,<br /> nhắc nhở và khuyến khích khách hàng mua sản<br /> phẩm, cũng như hiểu rõ về DN.<br /> <br /> - Là các hoạt động truyền tin về sản phẩm và<br /> bản thân DN tới KH => thuyết phục họ tin tưởng<br /> và mua SP.<br /> <br /> 3<br /> <br /> 8.1.CÁC CÔNG CỤ CỦA XÚC TIẾN HỖN HỢP<br /> Quảng cáo<br /> <br /> Quan hệ công chúng<br /> <br /> Các công cụ<br /> Marketing trực tiếp<br /> <br /> Xúc tiến bán hàng<br /> <br /> 8.1. Khái quát<br /> Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược xúc tiến<br /> Thị trường, hàng hóa<br /> Các giai đoạn của chu kỳ sống<br /> Nguồn vốn<br /> Chiến lược đẩy hay kéo<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược xúc tiến<br /> <br /> Thứ nhất: Thị trường, hàng hóa<br /> - Thị trường: mức độ sẵn sàng mua [AIDA: A:<br /> Attention(chú ý); I: Interest (thu hút); D: Desire:<br /> (Yêu thích); A: Action], phạm vi địa lý, loại khách<br /> hàng, mức độ tập trung của khách hàng...<br /> -<br /> <br /> Hàng hóa: giá trị, tính cá biệt của sp, dịch vụ trước<br /> và sau bán hàng…<br /> <br />
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản