intTypePromotion=3

Bài giảng môn Luật Hình sự: Bài 2 - ĐH Mở

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:39

0
100
lượt xem
20
download

Bài giảng môn Luật Hình sự: Bài 2 - ĐH Mở

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Luật Hình sự: Bài 2 - Các tội xâm phạm sở hữu có nội dung trình bày về khái niệm về các tội xâm phạm sở hữu, các tội xâm phạm sở hữu trong bộ Luật Hình sự Việt Nam, các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt, các tội phạm cụ thể.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Luật Hình sự: Bài 2 - ĐH Mở

 1. TRƯỜNG ĐẠIIHỌC MỞ TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠ HỌC MỞ TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ --LUẬT KHOA KINH TẾ LUẬT MÔN LUẬT HÌNH SỰ MÔN LUẬT HÌNH SỰ (PHẦN CÁC TỘIIPHẠM) (PHẦN CÁC TỘ PHẠM) BÀI 2 .. CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU BÀI 2 CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU 1
 2. 2. Các tội phạm cụ thể 1. Những vấn đề chung
 3. I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1. Khái niệm về các tội xâm phạm sở hữu s Là những hành vi nguy hiểm cho XH s Có lỗi s Gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại cho QHSH.
 4. Khách thể của tội phạm s Quan hệ SH là KT của TP. Nghĩa là: Sự gây thiệt hại Các tội XPSH gây cho QHSH đã phản thiệt hại cho ánh đầy đủ bản quan hệ SH chất nguy hiểm của tội phạm
 5. ĐTTĐ của các tội XPSH là tài sản. Đó là: GIẤY TỜ y s sNhững giấCÓ GIÁờ thểTHANH t TRỊ hiện s TIẬT  VỀ quyền vN TOÁN BẰề NG TI sản tài ỀN
 6. Hành Hành vi là dấu hiệu bắt buộc chiếm đoạt của nhiều tội phạm động phạm Hành Vi tội chiếm giữ thiệt hại xảy ra trái phép cho QHSH h ậu HVKQ Hành vi quả thể hiện dưới dạng sử dụng thiệt hại trái phép vật chất không Hành vi hành động huỷ hoại, phạm tội làm h/hỏng, Nhiều tội có CTTP mất mát vật chất TS
 7. CT của TP CT của TP s Đa số các ttộii phạm quy địịnh ttạii chương này s Đa số các ộ phạm quy đ nh ạ chương này có CT thường có CT thường
 8. MCQ của TP  Lỗi cố ý hoặc vô ý  Động cơ có thể là tư lợi hoặc không
 9. 2. Các tội XPSH trong BLHS Việt nam u Có 13 tội phạm được chia thành nhóm như sau: CÁC TỘI XPSH (13 TỘI) CÁC TỘI KHÔNG CÁC TỘI CÓ MỤC ĐÍCH CÓ MỤC ĐÍCH TƯ LỢI TƯ LỢI TỪ 133 -> 142 TỪ 143 -> 145 CÁC TỘI CÓ TÍNH CÁC TỘI KHÔNG CÓ CHẤT CHIẾM ĐOẠT TÍNH CHẤT CHIẾM ĐOẠT TỪ 133 - > 140 TỪ 141 - > 142
 10. II. Các tội XPSH có tính chất chiếm đoạt Khái niệm u Là các tội XPSH mà trong cấu thành các tội ấy dấu hiệu chiếm đoạt là bắt buộc a mình.
 11. II. Các tội XPSH có tính chất chiếm đoạt MKQ:  Về mặt thực tế: Làm cho chủ tài sản mất Địếm ả Chinh Sử tài sản, mất kh năng thhữhit n các ụcạ dđongệ ự u quyền năng:
 12. II. Các tội XPSH có tính chất chiếm đoạt  HV chiếm đoạt được thể hiện dưới các dạng khác nhau tuỳ thuộc vào quan hệ:  Về mặt pháp lý: Quá trình xảy ra trên thực tế không làm mất quyền i sở hữu Ngườ của chchiếm thứctu. hạ ủ sở đoữ Hình chiếm đoạt cụ thể tài sản bị chiếm đoạt
 13. II. Các tội XPSH có tính chất chiếm đoạt ĐTTĐ: s Là tài sản còn đang nằm trong sự chiếm hữu, sự QL của chủ tài sản MCQ: s Lỗi của người chiếm đoạt là CYTT
 14. 20 15 Kiểm tra 10 5 Khẳng định nào đúng 1. Chiếm đoạt là hành vi làm dịch chuyển tài sản của người khác thành tài sản của mình. 2. Chiếm đoạt là hành vi cố ý làm dịch chuyển một cách phi pháp tài sản của người khác thành tài sản của mình.
 15. III. Các tội phạm cụ thể  Quan ốệ sở hữu p  Lỗi c h ý trực tiế MCQ KT  TM,cSK con người Mụ đích tư lợi MKQ ĐT  Người từ 14 tuổi CT  Tài sản TĐ trở lên 3 2 1
 16. Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản (Điều 134) s KT của TP: q Quan hệ nhân thân: tự do, MKQ của, TP: mạng s sức khoẻ tính q Quan hiệphạhữu i q Ngườ sở m tộ có HV bắt cóc người để chiếm đoạt tài sản. s MCQ của TP: q TP được coi là q Lỗi của người phạm HT khi người PT tội là CYTT có HV bắt cóc q Mục đích phạm tội là chiếm đoạt tài sản
 17. Tội cưỡng đoạt tài sản (Điều 135 BLHS99) s HV phạm tội xâm hại: q Quan hệ nhân thân  Đe doạ sẽ dùng q Quan hệ sở hữu vũ lực hoặc người PT có hành vi:  Dùng thủ đoạn khác uy hiếp tinh s MCQ của TP: thần q Lỗi CYTT q M/đích chiếm đoạt t/sản
 18. Tội cướp giật tài sản (Điều 136 BLHS99) s KT của TP: q Quan hệ sở hữu s MKQ: q HV chiếm đoạt có tính chất: y Công khai y Nhanh chóng s Lỗi cố ý trực tiếp
 19. Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản (Điều 137 BLHS) xâm hại Quan hệ sở hữu s HV chiếm đoạt TS của người khác q HV chiếm đoạt mang tính chất công khai q Xảy ra trong hoàn cảnh chủ tài sản không có đ/k ngăn cản. q TPHT khi người PT chiếm đoạt được TS
 20. Tội trộm cắp tài sản (Điều 138 BLHS99) M s ĐTTĐ: Tài sản đang có chủM K ồm: , baoC Q g Q Ngủ đolỗi để ạn Thười khi chiế có TPHT phạm tộim hành vi chiếm đoạt đochiếm ốcýạài sản ạt đượ Tt c đo là Lén lút

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản