intTypePromotion=3

Bài giảng môn Luật Hình sự: Bài 3 - ĐH Mở

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:38

0
49
lượt xem
7
download

Bài giảng môn Luật Hình sự: Bài 3 - ĐH Mở

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Luật Hình sự: Bài 3 Các tội xâm phạm trật tự quản lí kinh tế có nội dung trình bày về tội buôn lậu; tội vận chuyển hàng hoá, tiền tệ qua biên giới; tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm; tội sản xuất, buôn bán hàng giả và một số tội khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Luật Hình sự: Bài 3 - ĐH Mở

 1. TRƯỜNG ĐẠIIHỌC MỞ TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠ HỌC MỞ TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ --LUẬT KHOA KINH TẾ LUẬT MÔN LUẬT HÌNH SỰ MÔN LUẬT HÌNH SỰ (PHẦN CÁC TỘIIPHẠM) (PHẦN CÁC TỘ PHẠM) BÀI 3. CÁC TỘII XÂM PHẠM TRẬT TỰ BÀI 3. CÁC TỘ XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÍ KINH TẾ QUẢN LÍ KINH TẾ 1
 2. Tội buôn lậu (Điều 153 BLHS) Khách thể Chế độ QL ngoại thương của NN Đối Ngoại Tiền Hàng ợ tưtệng hoá VN Kim Vật phẩm Đá di Hàng khí thuộc cấm tíchquýVH LS, quý
 3. Hàng cấm bao gồm: Hàng cấm bao gồm:  Sản phẩm văn hóa phẩm đồii trụy, mê tín dịị đoa  Sản phẩm văn hóa phẩm đồ trụy, mê tín d đo Hiện vậtt thuộc di tích llịịch sử,, văn hóa Hiện vậ thuộc di tích ch sử văn hóa  Thuốc lá điếu ngoạ  Thuốc lá điếu ngoạii  Pháo  Pháo Thuốc chữa bệnh, dụng cụ y ế chưa được phé Thuốc chữa bệnh, dụng cụ y ttế chưa được phé Thực động vậ hoang dã thuộc danh mục... Thực động vậtt hoang dã thuộc danh mục... Đồ chơ trẻ em ảnh hưởng đến nhân cách… Đồ chơii trẻ em ảnh hưởng đến nhân cách…
 4. Tội buôn lậu (điều 153 BLHS) Hàng hóa, Vật phẩm Hành vi tiền ộc thu VN, buôn bán trái Bất kỳ giá MKQ phép qua Hàng ictệ, ngoạ ấm di tích Số lưtr. VND ≥100 ợng lớn trị nào biên giới kim ch sử, lị khí quý, vănquý đá hóa
 5. Tộiivận chuyển hàng hoá, tiền ttệ Tộ vận chuyển hàng hoá, tiền ệ qua biên giớ (Điều 154 BLHS99) qua biên giớii(Điều 154 BLHS99)  Trong MKQ của TP gồm các HV sau:  Trong MKQ của TP gồm các HV sau:  Vận chuyển trái phép qua biên giớ  Vận chuyển trái phép qua biên giớii  Hàng hoá  Hàng hoá  Tiền Việ Nam  Tiền Việtt Nam  Ngoạ ệ  Ngoạii ttệ  Kim khí quý  Kim khí quý  Đá quý.  Đá quý.  TNHS chỉỉ đặtt ra khi có 1 trong các dấu hiệu:  TNHS ch đặ ra khi có 1 trong các dấu hiệu:
 6. Tội vận chuyển hàng hoá, tiền tệ qua biên giới (Điều 154 BLHS99)
 7. Tộiivận chuyển hàng hoá, tiền ttệ Tộ vận chuyển hàng hoá, tiền ệ qua biên giớ (Điều 154 BLHS99) qua biên giớii(Điều 154 BLHS99)  Đố vớ các loạ vậ phẩm thuộc di tích LS,  Đốii vớii các loạii vậtt phẩm thuộc di tích LS, VH, TNHS chỉỉ đặtt ra khi: VH, TNHS ch đặ ra khi:  Ngườii vận chuyển đã bịị XL HC về loạii HV  Ngườ vận chuyển đã b XL HC về loạ HV này này
 8. Tộiivận chuyển hàng hoá, tiền ttệqua biên giớii(Điều 154 BLHS99) Tộ vận chuyển hàng hoá, tiền ệ qua biên giớ (Điều 154 BLHS99) Ngườiếtận và chưan Đã bị k v án chuyể đHàng cấmmột ược XAT về có đã bị xử lý HC mà số ượphạmnội: lớ tronglcác tng Điều 153, còn vi u 155 - 161 từ Điề
 9. Tộiissảnxuất, tàng trữ,,vận chuyển, Tộ ản xuất, tàng trữ vận chuyển, buôn bán hàng cấm (Điều 155 BLHS99) buôn bán hàng cấm (Điều 155 BLHS99)  Đối tượng là hàng cấm. Trừ: Vũ khí quân dụng, ma tuý, văn hoá phẩm đồi truỵ...  HVPT gồm:
 10. Tộiissảnxuất, buôn bán hàng giả (Điều 156 Tộ ản xuất, buôn bán hàng giả (Điều 156  Đố ượng: các loạ hàng giả  Đốii ttượng: các loạii hàng giả (trừ hàng giả QĐ ạ Điều 157 và (trừ hàng giả QĐ ttạii Điều 157 và 158) 158)
 11. NĐ140/HĐBT 25/4/1991 Nhãn sp giả mạo hoặc nhãn sp của cơ sở khác không được chủ hãng đồng ý Nhãn hiệu giống hệt hoặc tương tự làm người tiêu dùng nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký Nhãn không đúng với nhãn sp đã đăng ký Sp ghi dấu phù hợp với tiêu chuẩn VN khi chưa được cấp giấy chứng nhận và dấu phù hợp tiêu chuẩn VN Mức chất lượng thấp hơn mức tối thiểu cho phép Sp có giá trị sử dụng không đúng với nguồn gốc, bản chất
 12. Tộiissảnxuất, buôn bán hàng giả (Điều 156 Tộ ản xuất, buôn bán hàng giả (Điều 156  HV làm ra các loạ hàng giả  HV làm ra các loạii hàng giả  HV mua đi bán ạ các loạ hàng  HV mua đi bán llạii các loạii hàng mà biế rõ là giả mà biếtt rõ là giả
 13. Tộiissảnxuất, buôn bán hàng giả (Điều 156 Tộ ản xuất, buôn bán hàng giả (Điều 156  TNHS khi: Đã bị kết án mà chưa được XAT về các tội từ 153 đến 155 và 157 đến 161 Hàng giả có số lượng Gây hậu quả Đã bị xử lý HC, tương đương hàng thật có giá trị từ 30 triệu nghiêm trọng, hoặc; đồng trở lên, hoặc: hoặc;
 14. Tộiikinh doanh trái phép (Điều 159 BLHS99) Tộ kinh doanh trái phép (Điều 159 BLHS99) s HV phạm ttộii XP chế độ QLKD của NN s HV phạm ộ XP chế độ QLKD của NN s HV khách quan: s HV khách quan: q KD không có đăng ký KD q KD không có đăng ký KD q KD không đúng vớii nộii dung đăng ký q KD không đúng vớ nộ dung đăng ký q KD không có giấy phép q KD không có giấy phép s Đã bịị xử lý HC hoặc s Đã b xử lý HC hoặc s Đã bịị kếtt án mà chưa được XAT các điều: s Đã b kế án mà chưa được XAT các điều: q ttừ 153 đến 158, 160, 161, 164, q ừ 153 đến 158, 160, 161, 164, q ttừ 193 đến 196, 230, 232, 233, 236 và 238 q ừ 193 đến 196, 230, 232, 233, 236 và 238 s Hàng phạm pháp có giá trịị ttừ 100 tr. đ. trở lên s Hàng phạm pháp có giá tr ừ 100 tr. đ. trở lên
 15. Tội đầu cơ (Điều 160 BLHS99)  HVPT xâm hại: TTQL thị trường HH Lợi ích người TD.
 16. Tội đầu cơ (Điều 160 BLHS99) Thiên tai Lợi dụng tình hình khan hiếm Dịch bệnh Trong tình hình Tạo ra sự khan Chiến hiếm giả tạo tranh Khó khăn về KT Mua vét hàng Gây hậu quả hoá với số nghiêm trọng lượng lớn Mục đích: Nhằm bán thu lời bất chính
 17. Tội trốn thuế (Điều 161 BLHS99)  HVPT xâm hại:  Chính sách thuế của NN
 18. Tội trốn thuế (Điều 161 BLHS99)
 19. Tội trốn thuế (Điều 161 BLHS99)  HV trốn thuế bị coi là phạm tội:  Số tiền trốn thuế từ 100 triệu đồng trở lên;  Đã bị xử lý HC hoặc  Đã bị kết án, chưa được XAT về các TP:  Từ 153 đến 160, 164,  Từ 193 đến 196, 220, 232, 233, 236 và 238
 20. Tộiillừa dốiikhách hàng (Điều 162 BLHS99) Tộ ừa dố khách hàng (Điều 162 BLHS99) Lợi ích của người tiêu dùng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản