intTypePromotion=3

Bài giảng môn Luật Hình sự: Bài 4 - ĐH Mở

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:34

0
63
lượt xem
12
download

Bài giảng môn Luật Hình sự: Bài 4 - ĐH Mở

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Luật Hình sự: Bài 4 - Các tội phạm về chức vụ có nội dung trình bày mặt khách quan của tội phạm, chủ thể của tội phạm, các tội phạm về chức vụ như các tội phạm về tham nhũng các tội phạm khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Luật Hình sự: Bài 4 - ĐH Mở

 1. TRƯỜNG ĐẠII HỌC MỞ TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠ HỌC MỞ TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ -- LUẬT KHOA KINH TẾ LUẬT MÔN LUẬT HÌNH SỰ MÔN LUẬT HÌNH SỰ (PHẦN CÁC TỘIIPHẠM) (PHẦN CÁC TỘ PHẠM) BÀI 4. CÁC TỘII PHẠM VỀ CHỨC VỤ BÀI 4. CÁC TỘ PHẠM VỀ CHỨC VỤ 1
 2. 1. Một số vấn đề chung  Lợi dụng chức vụ quyền hạn MKQ  Lạm dụng chức vụ quyền hạn của  HV khác tội phạm  HQ là dấu hiệu bắt buộc của một số CTTP
 3. 1. Một số vấn đề chung  Đa số các tội có lỗi cố ý MCQ  Một số ít có tội vô ý (285, 287) của  Động cơ tư lợi, cá nhân là dấu hiệu tội phạm bắt buộc của ba tội (281, 282, 284) CT của  Người có chức vụ quyền hạn Tội Phạm  Những người khác
 4. Khái niệm Người có chức vụ là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc do một hình hức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao t/h 1 công việc nhất định à có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện nhiệm vụ
 5. CÁC TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤ CÁC TỘI PHẠM VỀ các tội THAM NHŨNG phạm khác Đ278 ---> Đ284 Đ285 ---> Đ291
 6. Các tp về tham nhũng Hoạt động đúng đắn của CQTC Trong QLKT,, QL t/s KHỎCH THỂ Tội tham ô Quan hệ sở hữu tài sản (Đ278) ĐTTĐ Tài sản mà người PT có t/nhiệm quản lý
 7. Tội tham ô tài sản (Điều 278 BLHS) bằng thủ đoạn lợi dụng chức vụ quyền hạn Tài sản bị chiếm đoạt có giá trị từ 2 triệu VND trở lên TNHS Đã bị KA về một nếu Ts bị chiếm Gây hậxửtội ả trong các qu Đã bị u lý đoạt có giá trị QĐ từ Điều 278 KL nghiêm về HV này, dưới 2 triệu VND đến Điều 284 còn VP; chưa đọngXAT trược thì: mà còn VP
 8. Tội tham ô tài sản (Điều 278 BLHS) MCQ  Lỗi cố ý c ủa  Mục đích tư lợi tội phạm Chủ thể c ủa  Những người có tr/nhiệm QL tài sả tội phạm
 9. Tội nhận hối lộ (Điều 279 BLHS99) CT  Người có CVQH.  HV lợi dụng CVQH:  Đã nhận hoặc HVPT  Sẽ nhận  Trực tiếp hoặc qua trung gian  Tiền,  Tài sản Phương tiện  Lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào
 10. Tội nhận hối lộ (Điều 279 BLHS99) tnhs Của hối lộ có giá trị từ 2 triệu HV đã nhận VNĐ trở lên; (iii) Đã bị KA hoặc về 1 trong các (ii) Đã bị sẽ nhận... tộ(i) Gây HQ u i QĐ từ Điề xử lý KL 278 đến Điều nghiêm trọng chỉ coi là về HV đượ 284, chưa này c PT nhận Nếu của XAT mà còn VP HL khi: hối lộ có giá trị dưới 2 triệu VNĐ thì:
 11. Tội nhận hối lộ (Điều 279 BLHS99)  Đòi hối lộ, nếu người phạm tội chủ động đòi; TPHT  Đã nhận của hối lộ, nếu không chủ động đòi.  Lỗi CYTT; MCQ  Động cơ tư lợi.
 12. Tộiillạmdụng chứccvụ,,quyền hạn Tộ ạm dụng chứ vụ quyền hạn chiếm đoạtttài ssản(Điều 280 BLHS99) chiếm đoạ tài ản (Điều 280 BLHS99) CT  Người có CVQH. MKQ  HV vượt ra khỏi phạm vi  Lạm dụng CVQH QH của mình để uy hiếp m lđoa dối ngằng để chiế ể ừ thtần b ười đ tinh ạ TS chiếm đoạt TS khácchiếchiđoạtđoạt tin cách để m ụng lòng TS lạm d ếm TS
 13. Tộiillạmdụng chứccvụ,,quyền hạn Tộ ạm dụng chứ vụ quyền hạn chiếm đoạtttài ssản(Điều 280 BLHS99) chiếm đoạ tài ản (Điều 280 BLHS99) TS bị chiếm TNHS đoạt có giá trị từ 2 triệu VNĐ (iii) Đã bị KA trở lên; về 1 trong các (ii) Đã bị chỉ coi là tộ(i) Gây HQ u i QĐ từ Điề xử lý KL 278 đến Điều nghiêm trọng phạm tội khi: về HV đượ 284, chưa này c Nếu TS bị XAT mà còn VP chiếm đoạt có giá trị dưới 2 triệu VNĐ thì:
 14. Tộiillạmdụng chứccvụ,,quyền hạn Tộ ạm dụng chứ vụ quyền hạn chiếm đoạtttài ssản(Điều 280 BLHS99) chiếm đoạ tài ản (Điều 280 BLHS99) MCQ  Lỗi cố ý  Động cơ tư lợi;  Mục đích tư lợi
 15. Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 281 BLHS99)  CT của TP: người có chức vụ, quyền hạn
 16. Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 281 BLHS99)  MKQ của TP:  Lợi dụng CVQH làm trái công vụ  Không làm những việc phải làm, có đầy đủ đ/k để làm;  Làm không đầy đủ;  Làm ngược lại QĐ, y/cầu của công vụ.
 17. Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 281 BLHS99)  Hậu quả là dấu hiệu bắt buộc:  HQ về vật chất: TM, SK, tài sản;  HQ phi vật chất: uy tín, NP, danh dự...
 18. Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 281 BLHS99)  MCQ của TP:  Lỗi cố ý;  Động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác y Động cơ cá nhân có thể là củng cố địa vị, uy tín cá nhân, cục bộ, bản vị ...
 19. Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ (Điều 282 BLHS99)  HV vượt quá quyền hạn của mình làm trái công vụ.  Làm trái quy định, chế độ, thể lệ, quy chế, nội quy công tác...  HQ là dấu hiệu bắt buộc:  Th/hại cho lợi ích của Nhà nước, XH, quyền và lợi ích hợp pháp của CD

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản