intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn quản trị chiến lược: Chương 1. Bản chất của quản trị chiến lược - Th.S Hoàng Giang

Chia sẻ: Le Linh Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

196
lượt xem
22
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bản chất của quản trị chiến lược: Viễn cảnh toàn cầu là một vấn đề tồn tại của kinh doanh. Thương mại điện tử là một công cụ quản trị chiến lược quan trọng. Môi trường tự nhiên là một vấn đề chiến lược quan trọng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn quản trị chiến lược: Chương 1. Bản chất của quản trị chiến lược - Th.S Hoàng Giang

 1. Chương 1 Bản chất của quản trị chiến lược Quản trị chiến lược: Khái niệm và nghiên cứu tình huống. Tái bản lần thứ 9 Fred R. David Ch. 1-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 2. Bản chất của quản trị chiến lược ● Viễn cảnh toàn cầu là một vấn đề tồn tại của kinh doanh. ● Thương mại điện tử là một công cụ quản trị chiến lược quan trọng. ● Môi trường tự nhiên là một vấn đề chiến lược quan trọng. Ch. 1-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 3. Quản trị chiến lược đem đến thành công cho tổ chức Quy trình hợp nhất: ● Quản trị ● Marketing ● Tài chính/kế toán ● Sản xuất/điều hành ● Nghiên cứu và phát triển ● Hệ thống thông tin máy tính Ch. 1-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 4. Quy trình 3 bước Thiết lập chiến lược Thực hiện chiến lược Đánh giá chiến lược Ch. 1-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 5. Thiết lập chiến lược Tầm nhìn và sứ mạng Cơ hội và nguy cơ Điểm mạnh và điểm yếu Các mục tiêu dài hạn Các chiến lược thay thế Lựa chọn chiến lược đặc thù Ch. 1-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 6. Hình thành chiến lược Bao gồm các vấn đề: ● Ngành kinh doanh mới nào để tham gia ● Ngành kinh doanh nào nên rút ra ● Việc phân phối tài nguyên ra sao ● Phát triển hoạt động hay mở rộng ● Tham gia vào thị trường thế giới hay không ● Liên kết hay hình thành một liên doanh ● Tránh một sự nắm quyền khống chế của đối thủ Ch. 1-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 7. Thực thi chiến lược Mục tiêu hàng năm Chính sách Khuyến khích nhân viên Phân phối tài nguyên Ch. 1-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 8. Thực thi chiến lược Giai đoạn hành động của quản trị chiến lược: ● Giai đoạn khó khăn nhất ● Huy động nhân viên và nhà quản trị ● Các kỹ năng giao tiếp cá nhân là quyết định ● Sự nhất trí về các mục tiêu theo đuổi Ch. 1-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 9. Đánh giá chiến lược Xem xét nội bộ Xem xét môi trường bên ngoài Đo lường thành quả Hành động điều chỉnh Ch. 1-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 10. Đánh giá chiến lược Giai đoạn cuối cùng của quản trị chiến lược: ● Tất cả các chiến lược tùy thuộc vào thay đổi tương lai ● Thành công hiện tại không bảo đảm cho thành công tương lai ● Sự thành công luôn tạo ra các vấn đề mới khác ● Tư tưởng thỏa mãn phải trả giá bằng sự tàn lụi Ch. 1-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 11. Nhiệm vụ quan trọng của quản trị chiến lược Theo Peter Drucker… Nhiệm vụ quan trọng là tư duy thông qua sứ mạng bao trùm của một đơn vị kinh doanh Hỏi câu hỏi: Chúng ta kinh doanh cái gì? Ch. 1-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 12. Kết hợp trực giác và phân tích Quá trình quản trị chiến lược nhằm tổ chức thông tin lượng và chất theo cách thức cho phép các quyết định được đưa ra trong những điều kiện không chắc chắn. Ch. 1-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 13. Kết hợp trực giác và phân tích Trực giác dựa trên: ● Những kinh nghiệm trong quá khứ ● Sự suy xét ● Những cảm tính Hữu ích khi đưa ra quyết định ● Trong những tình huống không chắc chắn nhất ● Những tình huống ít xảy ra trước đó Ch. 1-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 14. Kết hợp trực giác và phân tích Trực giác và sự suy xét ● Quản trị ở tất cả cấp bậc ● Chi phối đến phân tích Suy nghĩ có phân tích và trực giác ● Bổ sung lẫn nhau Ch. 1-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 15. Thích nghi với sự thay đổi Tổ chức phải kiểm soát các biến cố ● Liên tục kiểm soát ● Những biến cố bên trong và bên ngoài ● Thực hiện những thay đổi khi cần thiết Ch. 1-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 16. Thích nghi với sự thay đổi Tốc độ và mức độ của những thay đổi ● Tăng đột biến ● Thương mại điện tử ● Nhân khẩu học ● Công nghệ ● Sự đam mê chiếm hữu/ hợp nhất ● Thích nghi một cách hiệu quả ● Sự thay đổi trong dài hạn Ch. 1-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 17. Thích nghi với sự thay đổi Những vấn đề then chốt trong quản trị chiến lược: ● Loại hình kinh doanh nào chúng ta nên thực hiện? ● Chúng ta có đang ở trong những lĩnh vực đúng hay không? ● Chúng ta có nên định hình lại hoạt động kinh doanh? ● Những đối thủ cạnh tranh mới nào đang thâm nhập vào ngành? ● Chúng ta nên theo đuổi những chiến lược nào? ● Khách hàng của chúng ta đang thay đổi ra sao? Ch. 1-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 18. Các thuật ngữ chủ yếu trong quản trị chiến lược Nhà chiến lược gia ● Chịu trách nhiệm cao nhất cho sự thành công hay thất bại của một tổ chức ● Có những chức vụ khác nhau: ● Điều hành cấp cao ● Chủ tịch ● Chủ sở hữu ● Chủ tịch hội đồng ● Giám đốc hành chính ● Giám đốc tài chính Ch. 1-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 19. Các thuật ngữ chủ yếu trong quản trị chiến lược Bản báo cáo tầm nhìn ● Chúng ta muốn trở thành cái gì? Bản báo cáo nhiệm vụ ● Ngành kinh doanh của chúng ta là gì? Ch. 1-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 20. Các thuật ngữ chủ yếu trong quản trị chiến lược Các cơ hội và nguy cơ từ bên ngoài ● Những thứ có thể làm lợi hoặc gây hại đến một tổ chức trong tương lai ● Bao gồm những khuynh hướng và sự kiện sau: ● Kinh tế ● Xã hội ● Văn hoá ● Môi trường nhân khẩu học ● Chính trị, luật pháp, chính phủ ● Công nghệ ● Xu hướng cạnh tranh Ch. 1-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2