intTypePromotion=1

Bài giảng: Nghiên cứu thị trường toàn cầu - TS Bùi Thanh Tráng

Chia sẻ: Huynh Thanh Thao | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:15

0
41
lượt xem
8
download

Bài giảng: Nghiên cứu thị trường toàn cầu - TS Bùi Thanh Tráng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các vấn đề nghiên cứu trên sẽ khác nhau giữa các quốc gia do khác biệt về thu nhập, mức sống, thị hiếu khách hàng, văn hóa, qui định của chính phủ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Nghiên cứu thị trường toàn cầu - TS Bùi Thanh Tráng

 1. Giảng viên: TS. BÙI THANH TRÁNG
 2. NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU Nội dung nghiên cứu thị trường toàn cầu: 1. Yếu tố liên quan đến nghiên cứu thị trường toàn cầu. 2. Tiến trình nghiên cứu thị trường toàn cầu 3. Lựa chọn thị trường mục tiêu
 3. YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG MARKETING TOÀN CẦU Môi trường nước ngoài 1. Chính trị/luật pháp 2 Kinh tế Môi trường trong nước Cạnh tranh Chính trị/ (controllable) luật pháp 3. Cạnh tranh 7. Văn hóa Price Product 7 Promotion Place 4. Công nghệ 6. Dân số Kinh tế 5. Cơ sở hạ tầng/địa lý Keegan and 3
 4. CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU 1. YẾU TỐ CHÍNH TRỊ 2. YẾU TỐ KINH TẾ 3. YẾU TỐ CẠNH TRANH 4. YẾU TỐ XÃ HỘI-VĂN HÓA 5. YẾU TỐ CÔNG NGHỆ 6. YẾU TỐ ĐỊA LÝ, CƠ SỞ HẠ TẦNG
 5. QUI TRÌNH NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU
 6. QUI TRÌNH NGHIÊN CỨU MARKETING TOÀN CẦU Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Thu thập dữ liệu Báo cáo (Research Objectives) (Research Objectives) (Collect Data) (Report) Thông tin yêu cầu/Vấn Chọn đơn vị phân Phân tích dữ liệu đề nghiên cứu tích (Choose Unit of (Analyze Data) (problem definition) Analysis) - Global - Cấp độ quản lý - Region Thực hiện (Management Level): - Country thiết kế + Corporate - Local nghiên cứu Viết báo cáo + Regional (Implement (Add new + Local Reseach knowledge to Design) database) - Cấp độ triển khai Thiết kế nghiên cứu (Decision Level) sơ bộ (Design + Strategic Primary Methodology) Nghiên cứu + Tactical hiện trường - Mẫu (Sampling Plan) (Conduct field Nghiên cứu dự liệu - Thang đo work) (measurement) Điều chỉnh/Phát trước đây (Examine Previous Data) triển Chiến lược - Kỹ thuật nghiên cứu kinh doanh (Research Technique) (Modify Business Strategies) - Kỹ thuật phân tích Thu thập dự liệu (Data Analysis thứ cấp Technique) (Collect Secondary Data)
 7. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Ø Những thuộc tính của sản phẩm Ø Chất lượng sản phẩm, yêu cầu về sản phẩm Ø Chiến lược giá của sản phẩm Ø Chiến lược xúc tiến sản phẩm xuất khẩu Ø Chiến lược phân phối Các vấn đề nghiên cứu trên sẽ khác nhau giữa các quốc gia do khác biệt về thu nhập, mức sống, thị hiếu khách hàng, văn hóa, qui định của chính phủ
 8. XÁC ĐỊNH THÔNG TIN CẦN THU THẬP Ø Nguồn thông tin thứ cấp - Secondary Data Resources: : sử dụng nguồn thông tin thống kê, kinh tế của các tổ chức nghiên cứu, báo cáo như World Trade Organization-WTO, International Monetary Fund-IMF, World Bank, Asian Development Bank-ADB-, ICC, IFC- International Finance Corporation • Ví dụ: – Asian Outlook 2011 by ADB – Doing Business 2011 báo cao WB và IFC (http://www.doingbusiness.org/documents/DB11_Over view.pdf)
 9. XÁC ĐỊNH THÔNG TIN CẦN THU THẬP • Nguồn thông tin sơ cấp- Primary Data Resources (field research): thực hiện qua phỏng vấn, quan sát, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, đại diện thương mại
 10. Lựa chọn thị trường mục tiêu 1. Nghiên cứu sơ bộ-Gạn lọc thị trường: tìm ra những thị trường thích hợp cho sản phẩm dịch vụ để tiến hành thâm nhập thị trường. Ø. Các tiêu thức cần nghiên cứu như: xếp hạng của quốc gia theo chỉ số vĩ mô gồm mức độ ổn định chính trị, mức độ phát triển kinh tế, môi trường kinh doanh, chính sách của chính phủ về đầu tư, chuyển lợi nhuận, chính sách tiền tệ, hối đoái.
 11. Lựa chọn thị trường mục tiêu 2. Nghiên cứu chuyên sâu-Ước lượng thị trường tiềm năng: cần nghiên cứu các yếu tố như: Ø Qui mô thị trường –market size (qui mô thị trường = sản xuất trong nước + nh ập khẩu – xuất khẩu) Ø Tốc độ tăng trưởng thị trường- Market Growth Ø Mức độ cạnh tranh-Competitive intensity Ø Rào cản thương mại –Trade Barriers và Rào cản kỹ thuật
 12. TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG BÌNH QUÂN HÀNG NĂM Compound Annual Growth Rate – CAGR Ø V(t0) : Gía trị ban đầu, V(tn) : giá trị cuối, tn − t0 : số năm.
 13. Lựa chọn thị trường mục tiêu 3. Lựa chọn thị trường mục tiêu: Ø Ước tính doanh thu, chi phí, lợi nhận Ø Đầu tư và hình thức thâm nhập thị trường Ø Sử dụng ma trận phân tích mức độ hấp dẫn thị trường và năng lực cạnh tranh của công ty.
 14. ĐÁNH GIÁ TÍNH HẤP DẪN CủA THỊ TRƯỜNG – MARKET ATTRACTIVENESS • Đánh giá tính hấp dẫn của thị trường –Market Attractiveness bởi nhiều nhân tố như: Ø Qui mô thị trường- Industry size Ø Tốc độ phát triển thị trường – Market growth Ø Tiềm năng lợi nhuận của ngành –Industry profitability Ø Mức độ vốn- Capital intensity Ø Cường độ cạnh tranh –Competitive intensity Ø Chu kỳ sản phẩm –Product life cycle Ø Phát triển kỹ thuật –Technical Ø Rào cản thương mại Weight-trọng số : từ 0 đến 1 Rate: từ 1 đến 5 (1: hoàn không hấp dẫn, 5: rất hấp dẫn)
 15. ĐÁNH GIÁ VỊ THẾ CẠNH TRANH- COMPETITIVE POSITION • Đánh giá vị thế cạnh tranh- competitive position bao gồm các nhân tố: Ø Thị phần – market share Ø Bí quyết công nghệ - Technicial know-how Ø Chất lượng sản phẩm Ø Dịch vụ sau khi bán hàng Ø Sự cạnh tranh giá –Price Competitiveness Ø Chi phí hoạt động Ø Khả năng sản xuất Weight-trọng số : từ 0 đến 1 Rate: từ 1 đến 5 (1: rất yếu, 5: rất mạnh)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản