intTypePromotion=3

Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 7 - TS. Phạm Minh Hải

Chia sẻ: Cao Thi Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
43
lượt xem
5
download

Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 7 - TS. Phạm Minh Hải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chính của Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 7 Cơ cấu đánh răng nhằm Giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về cơ cấu bánh răng, một cơ cấu truyền chuyển động phổ biến nhất trong các máy móc hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 7 - TS. Phạm Minh Hải

Bài giảng Nguyên lý máy<br /> TS. Phạm Minh Hải<br /> Bộ môn Cơ sở Thiết kế máy và Robot<br /> Email: hai.phamminh1@hust.edu.vn<br /> Google site : tsphamminhhaibkhn<br /> <br /> BÀI 7 – CƠ CẤU BÁNH RĂNG<br /> <br /> TS. Phạm Minh Hải – DDMR - SME - HUST<br /> <br /> BÀI 7<br /> <br /> CƠ CẤU BÁNH RĂNG<br /> <br /> BÀI 7 – CƠ CẤU BÁNH RĂNG<br /> <br /> TS. Phạm Minh Hải – DDMR - SME - HUST<br /> <br /> 1<br /> <br /> Mục tiêu của bài<br /> Giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về cơ cấu bánh<br /> răng, một cơ cấu truyền chuyển động phổ biến nhất trong các máy<br /> móc hiện nay.<br /> Những vấn đề chính sẽ được trình bày bao gồm:<br /> - Khái niệm về cơ cấu bánh răng<br /> - Nguyên lý cấu tạo để tạo ra tỉ số truyền không đổi<br /> - Nguyên lý hình thành biên dạng răng thân khai<br /> - Các đặc điểm ăn khớp<br /> - Các thông số chế tạo cơ bản<br /> - Tổng hợp và phân tích động học các hệ thống truyền động gồm<br /> nhiều cặp bánh răng<br /> <br /> BÀI 7 – CƠ CẤU BÁNH RĂNG<br /> <br /> TS. Phạm Minh Hải – DDMR - SME - HUST<br /> <br /> Nội dung chi tiết<br /> ĐẠI CƯƠNG VỀ CƠ CẤU BÁNH RĂNG<br /> Khái niệm và phân loại<br /> CƠ CẤU BÁNH RĂNG PHẲNG<br /> • Định lý cơ bản về ăn khớp bánh răng<br /> • Bánh răng thân khai - Đường thân khai của đường tròn<br /> • Đặc điểm ăn khớp của cặp bánh răng thân khai<br /> • Điều kiện ăn khớp đều của cặp bánh răng thân khai (Điều kiện ăn khớp đúng, Điều<br /> kiện ăn khớp trùng, Điều kiện ăn khớp khít)<br /> • Cách tạo thành bánh răng thân khai (Thanh răng sinh, Các thông số chế tạo cơ bản<br /> của bánh răng thân khai)<br /> • Hiện tượng cắt lẹm chân răng<br /> • Hiện tượng trượt biên dạng (SV tự đọc)<br /> • Phương trình ăn khớp khít - Các chế độ ăn khớp<br /> • Cơ cấu bánh răng trụ: Răng thẳng, Răng nghiêng<br /> <br /> BÀI 7 – CƠ CẤU BÁNH RĂNG<br /> <br /> TS. Phạm Minh Hải – DDMR - SME - HUST<br /> <br /> 2<br /> <br /> Nội dung chi tiết<br /> CƠ CẤU BÁNH RĂNG KHÔNG GIAN<br /> • Cơ cấu bánh răng trụ chéo<br /> • Cơ cấu trục vít- bánh vít<br /> • Cơ cấu bánh răng nón<br /> <br /> HỆ THỐNG BÁNH RĂNG<br /> • Hệ thống bánh răng thường<br /> • Hệ thống bánh răng vi-sai<br /> <br /> BÀI 7 – CƠ CẤU BÁNH RĂNG<br /> <br /> TS. Phạm Minh Hải – DDMR - SME - HUST<br /> <br /> ĐẠI CƯƠNG VỀ CƠ CẤU BÁNH RĂNG<br /> Định nghĩa và phân loại<br /> <br /> Định nghĩa: Cơ cấu bánh răng có 2 khâu động được nối với nhau bằng khớp<br /> cao dùng để truyền chuyển động quay giữa hai trục với một tỷ số truyền xác định,<br /> thông thường bằng hằng.<br /> Phân loại:<br /> a) Theo quan hệ động học:<br /> <br /> Cơ cấu bánh răng tròn: tỷ số truyền không đổi<br /> Cơ cấu bánh răng không tròn: tỷ số truyền dạng<br /> một hàm số nhất định<br /> b) Theo biên dạng răng:<br /> <br /> Cơ cấu bánh răng phẳng răng thân khai<br /> Cơ cấu bánh răng phẳng răng cycloid<br /> Cơ cấu bánh phẳng răng Nô-vi-cốp<br /> Ghi chú: những phần được gạch dưới sẽ có trong học phần<br /> BÀI 7 – CƠ CẤU BÁNH RĂNG<br /> <br /> TS. Phạm Minh Hải – DDMR - SME - HUST<br /> <br /> 3<br /> <br /> ĐẠI CƯƠNG VỀ CƠ CẤU BÁNH RĂNG<br /> Định nghĩa và phân loại<br /> c) Theo tính chất chuyển động của cơ cấu: PHẲNG / KHÔNG GIAN<br /> <br /> Cơ cấu bánh răng phẳng: Truyền động giữa hai trục song song<br /> <br /> BR trụ răng thẳng<br /> (Spur gear)<br /> <br /> BR trụ răng nghiêng<br /> BÀI 7 – CƠ CẤU (Helical gear)<br /> BÁNH RĂNG<br /> <br /> Cặp BR chữ V<br /> (Herringbone_gear)<br /> <br /> https://en.wikipedia.org/<br /> wiki/Herringbone_gear<br /> <br /> TS. Phạm Minh Hải – DDMR - SME - HUST<br /> <br /> ĐẠI CƯƠNG VỀ CƠ CẤU BÁNH RĂNG<br /> Định nghĩa và phân loại<br /> c) Theo tính chất chuyển động của cơ cấu: PHẲNG / KHÔNG GIAN<br /> Cơ cấu bánh răng phẳng: Dạng bánh răng – thanh răng<br /> <br /> BR – TR răng thẳng<br /> (Spur gear and rack)<br /> <br /> BÀI 7 – CƠ CẤU BÁNH RĂNG<br /> <br /> BR – TR răng nghiêng<br /> (helical gear and rack)<br /> <br /> TS. Phạm Minh Hải – DDMR - SME - HUST<br /> <br /> 4<br /> <br /> Bài 7<br /> <br /> CƠ CẤU BÁNH RĂNG<br /> Định nghĩa và phân loại<br /> <br /> c) Theo tính chất chuyển động của cơ cấu: PHẲNG / KHÔNG GIAN<br /> <br /> Cơ cấu bánh răng không gian: Truyền động giữa hai trục giao nhau<br /> <br /> https://en.wikipedia.org/wiki/<br /> Herringbone_gear<br /> <br /> BR côn<br /> (Bevel gear)<br /> Ví dụ về cấu tạo của Hộp vi-sai<br /> dùng trong các loại ô-tô<br /> <br /> BÀI 7 – CƠ CẤU BÁNH RĂNG<br /> <br /> Bài 7<br /> <br /> TS. Phạm Minh Hải – DDMR - SME - HUST<br /> <br /> CƠ CẤU BÁNH RĂNG<br /> Định nghĩa và phân loại<br /> <br /> c) Theo tính chất chuyển động của cơ cấu: PHẲNG / KHÔNG GIAN<br /> <br /> Cơ cấu bánh răng không gian: Truyền động giữa hai trục chéo nhau<br /> <br /> BR trụ chéo<br /> Crossed helical gear<br /> BÀI 7 – CƠ CẤU BÁNH RĂNG<br /> <br /> Trục vít – bánh vít<br /> (wormgear)<br /> <br /> Hypoid Bevel Gear<br /> TS. Phạm Minh Hải – DDMR - SME - HUST<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản