intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nguyên lý thống kê - ĐH Kinh tế Quốc dân

Chia sẻ: đỗ Sao Biển | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:131

285
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nguyên lý thống kê được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Giới thiệu chung về thống kê học, quá trình nghiên cứu thống kê, trình bày dữ liệu thống kê, điều tra chọn mẫu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý thống kê - ĐH Kinh tế Quốc dân

18/01/2018<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN<br /> KHOA THỐNG KÊ<br /> <br /> Học phần<br /> NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ<br /> <br /> THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN<br /> • Họ và tên: ****************<br /> • Địa chỉ Khoa Thống kê: P401 Nhà 7- ĐH Kinh<br /> tế Quốc dân<br /> • Website: www.khoathongke.neu.edu.vn<br /> • Số điện thoại:<br /> • Địa chỉ Email:<br /> <br /> 1<br /> <br /> 18/01/2018<br /> <br /> KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY<br /> STT<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> 7<br /> 8<br /> 9<br /> <br /> Nội dung<br /> Chương 1<br /> Chương 2<br /> Chương 3<br /> Chương 4<br /> Chương 5<br /> Chương 6<br /> Chương 7<br /> Chương 8<br /> Kiểm tra HP<br /> Cộng<br /> <br /> Tổng số<br /> tiết tín chỉ<br /> 3<br /> 3<br /> 5<br /> 7<br /> 6<br /> 7<br /> 7<br /> 6<br /> 1<br /> 45<br /> <br /> Trong đó<br /> Bài tập, thảo<br /> Lý thuyết<br /> luận, kiểm tra<br /> 2<br /> 1<br /> 2<br /> 1<br /> 3<br /> 2<br /> 5<br /> 2<br /> 4<br /> 2<br /> 5<br /> 2<br /> 5<br /> 2<br /> 4<br /> 2<br /> 1<br /> 30<br /> 15<br /> <br /> Phương pháp đánh giá học phần<br /> • Theo quy định hiện hành của Trường Đại học<br /> Kinh tế quốc dân, cụ thể:<br /> Điểm đánh giá của giảng viên: 10%<br /> Một bài kiểm tra: 30%<br /> Bài thi hết môn: 60%<br /> • (Điều kiện dự thi: điểm đánh giá của giảng viên<br /> tối thiểu là 5, điểm kiểm tra tối thiểu là 3)<br /> <br /> 2<br /> <br /> 18/01/2018<br /> <br /> CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG<br /> VỀ THỐNG KÊ HỌC<br /> I<br /> <br /> II<br /> <br /> III<br /> <br /> ĐỐI TƯỢNG<br /> NGHIÊN CỨU CỦA<br /> THỐNG KÊ HỌC<br /> <br /> MỘT SỐ KHÁI<br /> NIỆM THƯỜNG<br /> DÙNG TRONG<br /> THỐNG KÊ<br /> <br /> THANG ĐO<br /> TRONG<br /> THỐNG KÊ<br /> <br /> I. Đối tượng nghiên cứu của thống kê học<br /> Thống kê học là gì?<br /> <br /> Sơ lược lịch sử phát triển thống kê học<br /> <br /> Đối tượng nghiên cứu của thống kê học và<br /> các phương pháp trong thống kê<br /> <br /> 3<br /> <br /> 18/01/2018<br /> <br /> 1. Thống kê học<br /> Thống kê học là khoa học nghiên cứu hệ thống<br /> phương pháp (thu thập, xử lý, phân tích) con số (mặt<br /> lượng) của các hiện tượng số lớn tìm bản chất và tính<br /> quy luật (mặt chất) trong những điều kiện nhất định.<br /> <br /> 2. Sơ lược về sự ra đời và phát triển của<br /> thống kê học<br /> <br /> Giai đoạn<br /> hiện nay<br /> <br /> Thời kỳ<br /> sản xuất<br /> hàng hóa<br /> Thời kỳ<br /> Phong kiến<br /> Thời kỳ<br /> chiếm hữu<br /> nô lệ<br /> <br /> Là một trong những công<br /> cụ quản lý vĩ mô quan<br /> trọng, có vai trò cung cấp<br /> các thông tin phục vụ<br /> quản lý<br /> <br /> Thể hiện mối quan hệ<br /> lượng chất<br /> <br /> Phân tích, đánh giá theo<br /> thời gian và không gian<br /> <br /> Ghi chép các con số<br /> <br /> 4<br /> <br /> 18/01/2018<br /> <br /> 3. Đối tượng nghiên cứu của thống kê học<br /> <br /> Mặt lượng trong quan hệ mật thiết với mặt chất của<br /> các hiện tượng và quá trình kinh tế - xã hội số lớn<br /> trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể<br /> <br /> II. Một số khái niệm thường dùng<br /> trong thống kê<br /> Tổng thể thống kê<br /> <br /> Tiêu thức thống kê<br /> <br /> Chỉ tiêu thống kê<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2