intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 2 - Nguyễn Ngọc Lam

Chia sẻ: Dsczx Dsczx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

139
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của chương 2 Tổng hợp và trình bày dữ liệu nằm trong bài giảng nguyên lý thống kế nhằm trình bày về khái niệm phân tổ thống kê, nguyên tắc phân tổ thống kê, phân tổ theo tiêu thức thuộc tính đó là có ít biểu hiện và có nhiều biểu hiện, trình bày dữ liệu bằng bảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 2 - Nguyễn Ngọc Lam

 1. Chương 2 TỔNG HỢP VÀ TRÌNH BÀY DỮ LIỆU www.nguyenngoclam.com 34
 2. I.PHÂN TỔ THỐNG KÊ 1.1. Khái niệm: là căn cứ vào một hay một số tiêu thức để chia các đơn vị tổng thể ra thành nhiều tổ có tính chất khác nhau. 1.2. Nguyên tắc phân tổ: một đơn vị của tổng thể chỉ thuộc một tổ duy nhất và một đơn vị thuộc một tổ nào đó phải thuộc tổng thể 1.3. Phân tổ theo tiêu thức thuộc tính: - Có ít biểu hiện: mỗi biểu hiện chia thành một tổ. - Có nhiều biểu hiện: ghép lại với nhau có tính chất giống nhau hoặc gần giống nhau thành một tổ 35
 3. I.PHÂN TỔ THỐNG KÊ 1.4. Phân tổ theo tiêu thức số lượng: - Có ít biểu hiện: mỗi một lượng biến có thể thành lập một tổ. Số máy/Công nhân Số công nhân 10 3 11 7 12 20 13 50 14 35 15 15 Tổng 130 36
 4. I.PHÂN TỔ THỐNG KÊ - Có nhiều biểu hiện: ta phân tổ có khoảng cách tổ và mỗi tổ có một giới hạn: - Giới hạn dưới: lượng biến nhỏ nhất của tổ. - Giới hạn trên: lượng biến lớn nhất của tổ. - Khoảng cách tổ k = Giới hạn trên - Giới hạn dưới - Phân tổ đều: k bằng nhau Số tổ: h  ( 2xn )1/ 3 Khoảng cách tổ: xmax  xmin k h 37
 5. I.PHÂN TỔ THỐNG KÊ Ví dụ: Một mẫu ngẫu nhiên 30 sinh viên hệ tại chức, lập bảng phân tổ đều: 28 23 30 24 19 21 39 22 22 31 37 33 20 30 35 21 26 27 25 29 27 21 25 28 26 29 22 29 32 27 h = 4, k = 5 38
 6. I.PHÂN TỔ THỐNG KÊ - Phân tổ không đều: k không bằng nhau Số lượng công nhân Số xí nghiệp 100 80 101 – 200 60 201 – 500 6 501 – 1.000 4 1.001 – 2.000 1 Tổng 151 39
 7. I.PHÂN TỔ THỐNG KÊ - Trường hợp dữ liệu liên tục - Giới hạn trên và giới hạn dưới của 2 tổ kế tiếp trùng nhau. - Quan sát có lượng biến bằng đúng giới hạn trên của một tổ nào đó, thì đơn vị đó được xếp vào tổ kế tiếp. 40
 8. II.TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BẢNG 2.1.Bảng phân phối tần số: Lượng biến Tần số Tần suất Tần số tích lũy Tần suất tích lũy (%) Si (%) x1 f1 f1/n f1 (f1)/n x2 f2 f2/n f1+f2 (f1+f2)/n … … … … … xk fk fk/n f1+f2…+fk (f1+f2…+fk)/n Tổng n 100 41
 9. II.TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BẢNG Số lượng công Số xí nghiệp Tần số tương Tần số tích nhân đối (%) luỹ 100 80 52,98 80 101 – 200 60 39,74 140 201 – 500 6 3,97 146 501 – 1.000 4 2,65 150 1.001 – 2.000 1 0,66 151 Tổng 151 100,00 42
 10. II.TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BẢNG 43
 11. II.TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BẢNG 2.2. Một vài loại bảng thống kê: 1) Bảng kết cấu (bảng 1 chiều): Cơ cấu tổng sản phẩm của quốc gia X theo nhóm ngành, 2003-2007 Đơn vị tính: % Tổng sản phẩm theo nhóm 2003 2004 2005 2006 2007 ngành Nông lâm nghiệp và thuỷ sản 24,53 23,24 23,03 22,54 21,76 Công nghiệp và xây dựng 36,73 38,13 38,49 39,47 40,09 Dịch vụ 38,74 38,63 38,48 37,99 38,15 Tổng 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 44
 12. II.TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BẢNG 2) Bảng liên hệ: - Bảng 2 chiều: Bảng. Mối liên hệ giữa năng suất lao động với trình độ kỳ thuật nghề nghiệp của quốc gia X năm 2007 Trình độ kỹ thuật Số công Sản lượng cả NSLĐ bình nhân năm (tấn) quân (tấn) Đã được đào tạo kỹ thuật 120 12.000 100 Chưa được đào tạo kỹ thuật 80 6.000 75 Chung cho doanh nghiệp 200 18.000 90 45
 13. II.TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BẢNG - Bảng 3 chiều: Trình độ kỹ thuật Tuổi nghề Số công Sản lượng cả NSLĐ bình (năm) nhân năm (tấn) quân (tấn) Đã được đào tạo kỹ Dưới 5 15 1.125 75 thuật 5-10 40 3.750 94 10-15 40 4.200 105 15-20 15 1.725 115 Trên 20 10 1.200 120 Cả tổ 120 12.000 100 Chưa được đào tạo kỹ Dưới 5 10 510 51 thuật 5-10 30 2.140 71 10-15 20 1.540 79 15-20 10 860 86 Trên 20 10 910 91 Cả tổ 80 6.000 75 Chung cho doanh 200 18.000 90 nghiệp 46
 14. II.TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BẢNG 2.3. Một số qui ước trình bày bảng thống kê 1) Số hiệu bảng: Thông thường nó được ký hiệu theo chương hoặc theo số thứ tự. 2) Tên bảng: ngắn gọn, đầy đủ, rõ ràng, đặt trên đầu bảng và phải chứa đựng nội dung, thời gian, không gian mà số liệu được biểu hiện trong bảng. 3) Đơn vị tính: - Đơn vị tính chung: Khi tất cả số liệu của bảng có cùng đơn vị tính - Đơn vị tính riêng: Khí số liệu trong bảng khác đơn vị tính, đơn vị tính ghi theo hàng (cột) 47
 15. II.TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BẢNG 4) Cách ghi số liệu trong bảng: - Số liệu trong từng hàng (cột) có đơn vị tính phải nhận cùng một số lẽ, Số liệu ở các hàng (cột) khác nhau không nhất thiết có cùng số lẽ với hàng (cột) tương ứng. - Một số ký hiệu qui ước: + Không có số liệu : ‘-’ + Thiếu số liệu : “...” + Số liệu không ý nghĩa: “x” 5) Phần ghi chú ở cuối bảng: được dùng để giải thích rõ các nội dung chỉ tiêu trong bảng, nói rõ nguồn tài liệu đã sử dụng hoặc các chỉ tiêu cần thiết khác. 48
 16. III.TRÌNH BÀY BẰNG ĐỒ THỊ 3.1. Biểu đồ tần số: Tuổi sinh viên 12 12 10 10 8 6 5 4 3 2 0 19-24 25-29 30-34 35-39 49
 17. III.TRÌNH BÀY BẰNG ĐỒ THỊ 3.2. Biểu đồ cột: Doanh số cho vay. 40000 39501 35000 32588 30000 25000 20838 Trung, dài hạn 20000 16920 Ngắn hạn Doanh số cho vay 15000 12234 10000 9824 6913 5000 3918 2410 0 2005 2006 2007 50
 18. III.TRÌNH BÀY BẰNG ĐỒ THỊ 3.3. Biểu đồ diện tích: Cơ cấu học sinh phổ thông . 19 53,5 27,5 Tiểu học THCS THPT 51
 19. III.TRÌNH BÀY BẰNG ĐỒ THỊ 3.4. Đồ thị: Sản lượng xuất khẩu cà phê 10 0 0 90 0 931 80 0 733,9 722 749 70 0 60 0 50 0 482 40 0 391,6 382 30 0 283,3 20 0 10 0 0 20 00 2 001 2 002 2003 200 4 200 5 20 06 20 07 Sản lượng 52
 20. III.TRÌNH BÀY BẰNG ĐỒ THỊ 3.5. Đồ thị mạng nhện: Giá trị xuất khẩu hải sản hàng năm 1 25 12 2 20 15 11 3 10 5 2006 10 0 4 2007 9 5 8 6 7 53
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2