intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo: Chương 1 - TS. Ngô Hữu Phúc

Chia sẻ: Võ đình Thiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

106
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 trình bày về "Giới thiệu chung". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Giới thiệu các thông tin liên quan đến khoá học, yêu cầu của khoá học, khái niệm về Trí tuệ nhân tạo, các lĩnh vực liên quan đến trí tuệ nhân tạo, lịch sử hình thành khoa học về trí tuệ nhân tạo, các lĩnh vực và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo, so sánh giữa lập trình hệ thống và lập trình AI, những vấn đề chưa được giải quyết, những vấn đề cốt lõi của trí tuệ nhân tạo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo: Chương 1 - TS. Ngô Hữu Phúc

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO<br /> Chương 1: Giới thiệu chung<br /> <br /> Biên soạn: TS Ngô Hữu Phúc<br /> Bộ môn: Khoa học máy tính<br /> Mobile: 098 56 96 580<br /> Email: ngohuuphuc76@gmail.com<br /> <br /> 1<br /> <br /> TTNT - Học viện Kỹ thuật Quân sự<br /> <br /> Thông tin chung<br />  Thông tin về nhóm môn học:<br /> TT<br /> <br /> Họ tên giáo viên<br /> <br /> Học hàm<br /> <br /> Học vị<br /> <br /> Đơn vị công tác (Bộ môn)<br /> <br /> 1<br /> <br /> Ngô Hữu Phúc<br /> <br /> GVC<br /> <br /> TS<br /> <br /> BM Khoa học máy tính<br /> <br /> 2<br /> <br /> Trần Nguyên Ngọc<br /> <br /> GVC<br /> <br /> TS<br /> <br /> BM Khoa học máy tính<br /> <br /> 3<br /> <br /> Hà Chí Trung<br /> <br /> GVC<br /> <br /> TS<br /> <br /> BM Khoa học máy tính<br /> <br /> 4<br /> <br /> Trần Cao Trưởng<br /> <br /> GV<br /> <br /> ThS<br /> <br /> BM Khoa học máy tính<br /> <br />  Thời gian, địa điểm làm việc: Bộ môn Khoa học máy tính Tầng 2, nhà A1.<br /> <br />  Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Khoa học máy tính, khoa Công nghệ thông tin.<br />  Điện thoại, email: 069-515-329, ngohuuphuc76.mta@gmail.com.<br /> <br /> 2<br /> <br /> TTNT - Học viện Kỹ thuật Quân sự<br /> <br /> Cấu trúc môn học<br />  Chương 1: Giới thiệu chung.<br />  Chương 2: Logic hình thức.<br />  Chương 3: Các phương pháp tìm kiếm mù.<br />  Chương 4: Các phương pháp tìm kiếm có sử dụng thông tin.<br />  Chương 5: Các chiến lược tìm kiếm có đối thủ.<br />  Chương 6: Các bài toán thỏa rằng buộc.<br />  Chương 7: Nhập môn học máy.<br /> <br /> 3<br /> <br /> TTNT - Học viện Kỹ thuật Quân sự<br /> <br /> Bài 1: Giới thiệu chung (1/2)<br /> Chương 1, mục: 1.1 – 1.9<br /> Tiết: 1-3;<br /> Tuần thứ: 1.<br /> Mục đích, yêu cầu:<br /> Nắm được sơ lược về Học phần, các chính sách riêng của<br /> giáo viên, địa chỉ Giáo viên, bầu lớp trưởng Học phần.<br /> 2. Nắm được các khái niệm về Trí tuệ nhân tạo.<br /> 3. Nắm được các lĩnh vực có liên quan đến Trí tuệ nhân tạo.<br /> 4. Nắm được những vấn đề cốt lõi của Trí tuệ nhân tạo.<br /> 1.<br /> <br /> Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết.<br /> Thời gian: 3 tiết.<br /> Địa điểm: Giảng đường do Phòng Đào tạo phân công<br /> Nội dung chính: (Slides)<br /> 4<br /> <br /> TTNT - Học viện Kỹ thuật Quân sự<br /> <br /> Bài 1: Giới thiệu chung (2/2)<br /> 1.<br /> <br /> Giới thiệu các thông tin liên quan đến khoá học.<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Yêu cầu của khoá học.<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Khái niệm về Trí tuệ nhân tạo.<br /> <br /> 4.<br /> <br /> Các lĩnh vực liên quan đến trí tuệ nhân tạo.<br /> <br /> 5.<br /> <br /> Lịch sử hình thành khoa học về trí tuệ nhân tạo.<br /> <br /> 6.<br /> <br /> Các lĩnh vực và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo.<br /> <br /> 7.<br /> <br /> So sánh giữa lập trình hệ thống và lập trình AI.<br /> <br /> 8.<br /> <br /> Những vấn đề chưa được giải quyết.<br /> <br /> 9.<br /> <br /> Những vấn đề cốt lõi của trí tuệ nhân tạo.<br /> <br /> 5<br /> <br /> TTNT - Học viện Kỹ thuật Quân sự<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2