intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Những vấn đề chung về Luật Hành chính: Chương 1 - TS. Thái Thị Tuyết Dung

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:40

140
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Những vấn đề chung về Luật Hành chính: Chương 1 do TS. Thái Thị Tuyết Dung biên soạn trình bày về những vấn đề cơ bản của hoạt động hành chính. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này, với các bạn chuyên ngành Luật thì đây là tài liệu hữu ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Những vấn đề chung về Luật Hành chính: Chương 1 - TS. Thái Thị Tuyết Dung

 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ  LUẬT HÀNH CHÍNH              TS: Thái Thị Tuyết Dung
 2. CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG HC CHƯƠNG 2: NGÀNH LUẬT HC VNAM, KHOA HỌC LUẬT HC, MÔN HỌC LUẬT HC CHƯƠNG 3: NGUỒN CỦA LUẬT HC, QPPL HC, QHPH HC CHƯƠNG 4:QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH CHƯƠNG 5: THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHƯƠNG 6: KIỂM TRA CỦA ĐẢNG, GIÁM SÁT CỦA CÁC CƠ QUAN DÂN CỬ, TÒA ÁN, VKS VÀ THANH TRA NHÂN DÂN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG HC
 3. Chương I:  NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH
 4. I. Các khái niệm cơ bản II. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động  HCNN Việt Nam III. Hình thức hoạt động hành chính IV. Phương pháp hoạt động hành chính
 5. I. Các khái niệm cơ bản 1. Khái niệm quản lý 2. Khái niệm quản lý xã hội 3. Khái niệm quản lý nhà nước
 6. 1. Khái niệm quản lý Quản lý là sự tác động có định hướng bất kỳ lên một hệ thống nào đó nhằm trật tự hóa nó và hướng nó phát triển phù hợp với những quy luật nhất định. (Ngành điều khiển học xác định)
 7.  a. Khái niệm QLXH là sự tác động giữa con người với  con người trên cơ sở của quyền uy nhằm  thiết lập trật tự QL trong quá trình tồn tại  và phát triển của xã hội loài người.
 8. b. Bản chất: mang tính quyền uy c. Đặc điểm - Ra đời trên cơ sở của tổ chức và quyền uy - Mang tính khách quan và theo quy luật
 9. a. Khái niệm  QLNN theo nghĩa rộng: Là hoạt động QL được thực hiện bởi tất cả các CQNN nhằm thực hiện chức năng QLNN nói chung trên cả ba lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tư pháp.
 10. ­  Chủ thể:   + Các CQNN                     + Các TC, cá nhân được NN     trao quyền        ­ Các CQNN thực hiện hoạt động QLNN  thông qua chức năng cụ thể của mỗi cơ  quan.
 11.  QLNN theo nghĩa hẹp:  Là hoạt động QL được thực hiện chủ yếu  bởi  các  CQHCNN  nhằm  thực  hiện  chức  năng  QLNN  trong  lĩnh  vực  hành  pháp.  Đó  là hoạt động chấp hành HP, Luật, VB của  CQNN  cấp  trên  và  điều  hành  trên  cơ  sở  của  HP,  luật,  VB  của  CQNN  cấp  trên  đó  hay còn gọi là hoạt động chấp hành – điều  hành. => QLNN theo nghĩa hẹp còn được gọi là 
 12. ­ Tính chấp hành: là việc chủ thể thực hiện  hoạt động QLHCNN tuân thủ, thực hiện theo  HP, Luật, VB của CQNN cấp trên. ­  Tính điều hành: là việc chủ thể thực hiện hoạt  động  QLHCNN  trực  tiếp  tổ  chức,  chỉ  đạo  các  biện pháp cụ thể để giải quyết các quan hệ phát  sinh  trong  quá  trình  thực  hiện  hoạt  động  QLHCNN.
 13. (1) Tính chấp hành, điều hành là chủ yếu
 14. (2) Mang tính chủ động, sáng tạo cao: ­ Chủ thể thực hiện hoạt động QLHCNN được  vận dụng tổng thể, linh hoạt các hình thức,  phương pháp QL vào từng đối tượng trong  điều kiện, hoàn cảnh cụ thể. ­  Chủ  thể  thực  hiện  hoạt  động  QL  được  lựa  chọn  một  trong  nhiều  cách    thức  xử  sự  do  QPPLHC  quy  định  để  áp  dụng  từng  trường  hợp cụ thể. ­ Chủ thể QLHC có quyền ban hành VBQPPL:           +  Để  áp  dụng  cho  các  QHXH  phát  sinh  mà  chưa có Luật hoặc Pháp lệnh điều chỉnh.
 15. (4)Tính chính trị ­ Do tổ chức chính trị lãnh đạo hoạt động QLNN ­ Hoạt động QLNN luôn tính đến mục tiêu chính  trị
 16. (5)Tính thâm nhập sâu vào lĩnh vực kinh tế ­  Là biểu hiện của tính xã hội bên cạnh tính giai cấp ­ Hoạt động quản lý kinh tế của NN được thực hiện  bằng nhiều cách thức khác nhau.
 17. ­ Số lượng các CQHCNN cùng với đội ngũ biên  chế CB, CC làm việc trong cơ quan là rất lớn. ­ Cơ cấu tổ chức của các cơ quan phức tạp. ­  Các  CQHCNN  đa  dạng  về  chức  năng,  nhiệm  vụ, hình thức hoạt động. ­  Hoạt  động  của  các  CQHCNN  được  đảm  bảo  bằng  các  tư  liệu  sản  xuất  và  nguồn  tài  nguyên  thiên nhiên do NN giao cho các CQ quản lý và sử  dụng.
 18. (7) Mang tính chuyên nghiệp ­ Đòi hỏi hoạt động QLHC phải có tính chuyên  môn hóa cao (8) Mang tính liên tục
 19. 1. Khái niệm và đặc trưng của các nguyên tắc tổ chức và hoạt động HCNN Việt Nam 2. Hệ thống các nguyên tắc
 20. a. Khái niệm     Là những quan điểm, tư tưởng mang tính chỉ  đạo làm nền tảng nhằm đảm bảo cho hoạt  động QLHC diễn ra đúng định hướng.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2