intTypePromotion=1
ADSENSE

Khái niệm quản lý Nhà nước

Xem 1-20 trên 584 kết quả Khái niệm quản lý Nhà nước
 • Cùng tìm hiểu khái niệm thể chế; khái niệm quản trị nhà nước; quản lý nhà nước và quản trị nhà nước; quản trị tốt;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Khái niệm quản trị nhà nước" của tác giả Phạm Duy Nghĩa.

  pdf8p codon_10 05-04-2016 109 8   Download

 • Khái niệm quản lý Nhà nước về kinh tế : Quản lý Nhà nước về kinh tế là sự tác động có tổ chức và bằng pháp quyền của Nhà nước lên nền kinh tế quốc dân nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực kinh tế trong và ngoài nước, các cơ hội có thể có, để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế đất nước đặt ra trong điều kiện hội nhập và mở rộng giao lưu quốc tế. Theo nghĩa rộng, quản lý Nhà nước về kinh tế dược thực hiện...

  pdf10p kemoc3 11-06-2011 492 153   Download

 • - Quản lý nhà nước về kinh tế mang đặc điểm chung của hoạt động quản lý. - Quản lý nhà nước về kinh tế có đặc điểm riêng: Quản lý vĩ mô, mang quyền lực nhà nước và vì mục tiêu của giai cấp thống trị mà nhà nước là đại diện. - Chủ thể quản lý - Khách thể quản lý - Đối tượng quản lý - Mục tiêu quản lý - Khái niệm: Quản lý nhà nước về kinh tế là sự tác động, định hướng của nhà nước đến hệ thống các đối tượng và khách thể quản lý...

  doc27p binhphuoc04 16-05-2013 280 58   Download

 • Bài giảng Quản lý Nhà nước về văn hóa - thông tin: Bài 1.1 - Đại cương về quản lý Nhà nước trình bày khái niệm về quản lý Nhà nước, quản lý Nhà nước về văn hóa, đối tượng của quản lý Nhà nước, nhiệm vụ quản lý Nhà nước và một số nội dung khác.

  pdf29p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 577 40   Download

 • Bài giảng Quản lý nhà nước và thanh tra hoạt động chứng khoán thị trường chứng khoán nhằm mục tiêu làm rõ khái niệm quản lý nhà nước, phạm vi và nội dung quản lý nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, chức năng, thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, thanh tra ck: đối tượng, phạm vi, tổ chức, thẩm quyền, hình thức thanh tra.

  pdf28p cheap_12 08-07-2014 114 15   Download

 • Bài giảng Luật chứng khoán: Chương 7 - Quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán trình bày các nội dung sau: Khái niệm quản lý, khái niệm quản lý nhà nước, đặc điểm quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, mô hình quản lý thị trường chứng khoán.

  pdf3p kyniemchieumua_09 20-12-2017 62 8   Download

 • Chương này giúp người học có thể hiểu được: Quản trị nhà nước là gì? So sánh quản trị nhà nước và quản lý nhà nước, quản trị tốt là gì? Quản trị tốt và phát triển nguồn lực con người, khái niệm quản trị nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p estupendo2 10-08-2016 202 6   Download

 • Bài này giúp người học hiểu được các nội dung như: Quản trị nhà nước là gì? Liên hệ từ quản trị công ty đến quản trị nhà nước, so sánh quản trị nhà nước và quản lý nhà nước, so sánh hai môn học quản lý công & quản trị nhà nước, quản trị tốt và phát triển nguồn lực con người,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p shiwo_ding3 06-04-2019 18 2   Download

 • Chương 1. Tổng quan về QLNN về Kinh tế. Câu 1. Khái niệm, bản chất của Nhà nước Câu 2. Các khái niệm quản lý, quản lý Nhà nước, quản lý Nhà nước về Kinh tế. Các kết luận cần lưu ý về quản lý Nhà nước về kinh tế. Câu 3. Ưu điểm và nhược điểm của cơ chế thị trường và cách thức tác động của Nhà nước. Câu 4. Vì sao Nhà nước phải quản lý về kinh tế.

  doc1p giaukoit 08-03-2011 4345 1073   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu hỏi thi quản lý nhà nước về dân tộc - tôn giáo', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc35p dangvansy 30-01-2010 1829 413   Download

 • Môn học Quản lý nhà nước về Hộ tịch là một môn học được xây dựng trong chương trình học ngành Luật hành chính với thời lượng là 30 tiết (2tc). Với thời lượng đó, môn học này cung cấp cho người học những nội dung cơ bản về đăng ký và quả n lý hộ tịch ở nước ta hiện nay . Mục tiêu của môn học : - Về kiến thức: Môn học cung cấp cho học viên sự hiểu biết khái quát về khái niệm hộ tịch, và các quyền nhân thân cơ bản của công dân;...

  pdf98p nuber_12 27-08-2013 877 132   Download

 • Khái niệm. • Quyết định quản lý Nhà nước là những hành vi của Nhà nước nhằm định ra mục tiêu, tính chất và chương trình hoạt động của con người, tập thể hoặc tổ chức phải thực hiện để giải quyết một vấn đề nhất định.

  pdf20p ben_123 07-10-2011 324 91   Download

 • Khái niệm Quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động là sự tác động của nhà nước thông qua các chính sách để điều chỉnh công tác tuyển mộ, tuyển chọn, đào tạo và giáo dục định hướng quan hệ lao động, thannh lý hợp đồng trong hoạt động xuất khẩu lao động nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này.

  pdf15p bibi_1 05-03-2012 507 71   Download

 • Luận án nghiên cứu cơ sở khoa học về báo chí và quản lý Nhà nước về báo chí, phân tích thực trạng quản lý Nhà nước về báo chí từ khi đất nước thực hiện công cuộc đổi mới; từ đó đề xuất bổ sung điểm mới cho một số khái niệm liên quan đến báo chí, quản lý Nhà nước về báo chí và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý Nhà nước về báo chí ở nước ta thời gian tới. Mời các bạn tham khảo.

  pdf233p sutihana 06-12-2016 240 66   Download

 • Về mặt lý luận, luận án này là công trình nghiên cứu chuyên sâu thuộc chuyên ngành quản lý hành chính công nghiên cứu, phân tích tương đối có hệ thống những nội dung cơ bản về TCPCPNN như: khái niệm, phân loại, tính chất, nhiệm vụ, đặc điểm v..v. Hoàn thiện bổ sung các nội hàm lý thuyết về cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động, ý nghĩa kinh tế - xã hội của các TCPCPNN cũng như vị trí, chức năng, vai trò quản lý nhà nước đối với các TCPCPNN.

  pdf184p change08 27-06-2016 174 60   Download

 • Bài giảng Quản lý Nhà nước về văn hóa - thông tin: Bài 2.1 - Nguyên tắc quản lý Nhà nước về văn hóa - thông tin trang bị cho các bạn những kiến thức về khái niệm, nguyên tắc quản lý Nhà nước, nguyên tắc Đảng lãnh đạo văn hoá - thông tin và một số kiến thức khác.

  pdf22p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 207 34   Download

 • Luận văn thạc sĩ Quản lý công "Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh" với mục đích nhằm đề xuất những giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf109p anhinhduyet000 01-07-2019 135 33   Download

 • Bài giảng Quản lý Nhà nước về văn hóa - thông tin: Bài 2.2 - Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm, những đặc trưng của bản sắc dân tộc. Mời các bạn tham khảo.

  pdf15p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 102 31   Download

 • Bài giảng Quản lý Nhà nước nhập môn Hành chính công: Chương 3 do ThS. Trương Quang Vinh biên soạn trình bày về khái niệm thể chế; vai trò của thể chế hành chính Nhà nước trong hoạt động quản lý Nhà nước; các yếu tố quyết định thể chế hành chính Nhà nước.

  ppt119p cocacola_04 20-10-2015 170 25   Download

 • Bài giảng Quản lý Nhà nước về văn hóa - thông tin: Bài 1.2 - Đường lối văn hoá của Đảng các thời kỳ phát triển đường lối VHVN của Đảng CSVN giúp các bạn biết được khái niệm Đường lối VHVN của Đảng, các thời kỳ phát triển đường lối VHVN của Đảng.

  pdf24p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 106 25   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khái niệm quản lý Nhà nước
p_strCode=khainiemquanlynhanuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2