intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phân tích chính sách từ góc độ tài chính và thẩm định dự án (2013) - Nguyễn Xuân Thành

Chia sẻ: Nguyễn Thị Huyền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

68
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phân tích chính sách từ góc độ tài chính và thẩm định dự án (2013) - Nguyễn Xuân Thành hướng đến trình bày các vấn đề cơ bản về chính sách doanh nghiệp chính phủ; phân tích tài chính; tài chính phát triển;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích chính sách từ góc độ tài chính và thẩm định dự án (2013) - Nguyễn Xuân Thành

  1. Fulbright Economics Teaching Program Research Topics in Finance Phân tích chính sách từ góc độ tài chính và thẩm định dự án Các phương pháp nghiên cứu MPP5, Xuân 2013 Quy trình làm nghiên cứu Khung Kết luận phân tích Câu hỏi KQ phân tích Phân tích nghiên cứu Gợi ý chính sách Thông tin Đề xuất Nguyễn Xuân Thành 1
  2. Fulbright Economics Teaching Program Research Topics in Finance Lĩnh vực chính sách II: Chính sách doanh nghiệp – chính phủ  Điều tiết nhà nước đối với doanh nghiệp  Phân tích tài chính  Tài chính phát triển  Thẩm định đầu tư công  Đánh giá hiệu quả đầu tư Phân tích tài chính  Công cụ phân tích:  Kỹ thuật tính giá trị hiện tại  Lý thuyết thị trường hiệu quả  Lý thuyết danh mục đầu tư  Mô hình định giá tài sản vốn  Phân tích báo cáo tài chính  Phân tích cơ cấu vốn  Định giá doanh nghiệp  Định giá sản phẩm tài chính (trái phiếu, cổ phiếu, sản phẩm phái sinh) Nguyễn Xuân Thành 2
  3. Fulbright Economics Teaching Program Research Topics in Finance Phân tích tài chính  Quản trị - tài chính doanh nghiệp: mối quan hệ giữa cơ chế kiểm soát và hiệu quả, giá trị doanh nghiệp.  Liệu cơ cấu sở hữu có ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp?  Tỷ lệ nợ  Tỷ lệ sở hữu của thành viên HĐQT và BGĐ  Tỷ lệ sở hữu nhà nước  Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài  Liệu chính sách cổ tức của doanh nghiệp có thể được sử dụng làm công cụ kiểm soát hành vi HĐQT và BGĐ và từ đó ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp?  Hình thức pháp lý của doanh nghiệp (nhà nước, tư nhân, TNHH, cổ phần) và hiệu quả, giá trị doanh nghiệp  Quản trị doanh nghiệp nhà nước Tài chính phát triển . dựng được một hệ thống tài Mục tiêu môn học: Làm thế nào xây chính hoạt động hữu hiệu, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế ở một nền kinh tế chuyển đổi, mở và đang phát triển như Việt Nam? Thể chế Động cơ Hành vi Kết quả (Institutions) (Incentives) (Behavior) (Outcomes) - Luật thành văn (Formal rule) - Luật không thành văn (Informal rule) - Cưỡng chế (Enforcement) Nguyễn Xuân Thành 3
  4. Fulbright Economics Teaching Program Research Topics in Finance Tài chính phát triển  Tài chính và phát triển kinh tế  Khu vực tài chính có đóng góp như thế nào vào tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam so với các nền kinh tế khác?  Hệ thống tài chính ở Việt Nam nên đi theo hướng dựa vào ngân hàng hay dựa vào thị trường?  Áp chế tài chính, tự do hóa tài chính, dòng vốn quốc tế và khủng hoảng tài chính  Việt Nam nên tự do hóa lãi suất hãy kiểm soát lãi suất?  Việt Nam có nên tự do hóa tài khoản vốn?  Việc cổ phần hóa các tổ chức tài chính thuộc sở hữu nhà nước tạo ra những lợi ích và chi phí gì?  Khủng hoảng kinh tế (Nguyên nhân; Tác động; Hiệu quả của chính sách kích cầu)  Sự phát triển của hệ thống ngân hàng/phi ngân hàng (Đề án tái cơ cấu hệ thống tài chính, Tình hình sáp nhập trong hệ thống ngân hàng…)  Sự phát triển của thị trường cổ phiếu, trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp Phân tích tài chính/tài chính phát triển  Tổ chức tài chính  Ngân hàng thương mại  Tổ chức tài chính phi ngân hàng  Thị trường tài chính  Tính hiệu quả của thị trường chứng khoán  Liệu nhà đầu tư có thể thu được lợi nhuận siêu ngạch?  Mua/bán chứng khoán  Quản lý danh mục đầu tư  Mua/bán doanh nghiệp  Tình trạng bất cân xứng thông tin ảnh hưởng như thế nào đến tính hiệu quả của thị trường?  Cơ chế quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán  Thị trường trái phiếu Nguyễn Xuân Thành 4
  5. Fulbright Economics Teaching Program Research Topics in Finance Đề tài luận văn MPP1 về tài chính  Đánh Giá Khả Năng Các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đạt Mục Tiêu Tăng Vốn Điều Lệ Theo Nghị Định 141/2006/nđ-cp  Phát Triển Hoạt Động Đánh Giá Tín Nhiệm Tổ Chức Phát Hành Trên Thị Trường Trái Phiếu Việt Nam  Kiểm Định Giả Thuyết Thị Trường Hiệu Quả Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam  Một Số Giải Pháp Trọng Tâm Nhằm Nâng Cao Khả Năng Huy Động Vốn Tín Dụng Nhà Nước Qua Phát Hành Trái Phiếu Chính Phủ Ở Việt Nam  Tính Hiệu Quả Của Thị Trường Chứng Khoán Trước Thông Tin  Phát Triển Thị Trường Trái Phiếu Chuyển đổi tại Việt Nam  Đo Lường & Phân Tích Hiệu Quả Hoạt Động Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Trong Quá Trình Tăng Vốn Điều Lệ Giai Đoạn 2005-2008 Đề tài luận văn MPP2 về tài chính  Hình thành và phát triển thị trường trái phiếu hiệu chỉnh lạm phát tại Việt Nam  Nguyên nhân rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại: Nghiên cứu tình huống tại Agribank  Đánh giá các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn doanh nghiệp niêm yết Việt Nam  Cải thiện an toàn tín dụng tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam  Vấn đề tách bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ra khỏi sự quản lý của Ngân hàng Nhà nước và lợi ích lâu dài của hệ thống tài chính Nguyễn Xuân Thành 5
  6. Fulbright Economics Teaching Program Research Topics in Finance Đề tài luận văn MPP3 về tài chính  Tác động của sở hữu chéo đến việc tuân thủ quy định về đảm bảo an toàn hoạt động của ngân hàng thương mại  Đánh giá chính sách về tổ chức và hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô  Vấn đề quản lý rủi ro thanh khoản của hệ thống ngân hàng Việt Nam  Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ bất cân xứng thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam  Cải thiện hiệu quả hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng  Thực trạng quy trình thực thi chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp thông qua hình thức hỗ trợ lãi vay tại Thành phố Hồ Chí Minh và các hàm ý chính sách  Các yếu tố tác động đến tính thanh khoản trên thị trường chứng khoán Việt nam Thẩm định dự án đầu tư  Mục đích:  Đánh giá tính vững mạnh về mặt tài chính và kinh tế của dự án để ra quyết định đầu tư  Khung phân tích:  Ước tính lợi ích ròng mà dự án mang lại cho chủ đầu tư, những người đóng góp nguồn lực tài chính khác cho dự án và cả nền kinh tế bằng cách xem xét tất cả các khoản thu và chi về tài chính và kinh tế trong vòng đời dự kiến của dự án.  Lĩnh vực của dự án:  Cơ sở hạ tầng kỹ thuật  Cơ sở hạ tầng xã hội  Kinh tế Nguyễn Xuân Thành 6
  7. Fulbright Economics Teaching Program Research Topics in Finance Nội dung đề tài thẩm định dự án đầu tư  Phân tích tài chính  Phân tích kinh tế  Đánh giá và lựa chọn phương án  Đánh giá và lựa chọn cơ chế huy động vốn  Cơ chế quản lý và chia sẻ rủi ro  Tác động xã hội  Đánh giá và lựa chọn cơ chế hỗ trợ của nhà nước  Hợp tác công - tư Các bước trong phân tích dự án đầu tư  Hình thành ý tưởng và xác định dự án  Nghiên cứu khả thi  Thiết kế chi tiết  Thực hiện dự án  Đánh giá trong quá trình thực hiện và sau khi thực hiện  Đề tài luận văn MPP về thẩm định dự án nằm vào 2 bước đầu tiên, chứ không phải 3 bước sau. Nguyễn Xuân Thành 7
  8. Fulbright Economics Teaching Program Research Topics in Finance Đề tài luận văn MPP1 về thẩm định đầu tư  Xây dựng khung thẩm định và ước lượng thông số  Ước Tính Chi Phí Cơ Hội Kinh Tế Của Vốn Ở Việt Nam  Dự án giao thông  Xây Mới Sân Bay Long Thành Hay Mở Rộng Sân Bay Tân Sơn Nhất?  Phân Tích Lợi Ích - Chi Phí Dự Án Cầu Vàm Công  Thẩm Định Dự Án Đường Cao Tốc Đà Nẵng ‒ Quảng Ngãi  Thẩm Định Dự Án Hệ Thống Xe Buýt Tốc Hành Ở Thành Phố Hồ Chí Minh  Lợi Ích Và Chi Phí Của Dự Án Metro Thành Phố Hồ Chí Minh  Xây Dựng Đường Sắt Tốc Độ Cao Cần Thơ - Thành Phố Hồ Chí Minh Liệu Có Hiệu Quả  Năng lượng  Thẩm Định Dự Án: Phân Tích Lợi Ích Và Chi Phí Dự Án Thủy Điện Đăkre , Tỉnh Quảng Ngãi  Tính Bền Vững Về Mặt Tài Chính Của Mô Hình Kinh Doanh Điện Nông Thôn - Trường Hợp Tỉnh Thái Nguyên  Thẩm Định Dự Án Nhiệt Điện Yên Thế  Đất và bất động sản  Thẩm Định Dự Án Trung Tâm Thương Mại Chung Cư Soái Kình Lâm  Thẩm Định Dự Án Khu Chung Cư - Văn Phòng Cho Thuê Bình Hòa  Sự Phát Triển Các Khu Công Nghiệp Khu Vực Miền Đông Nam Bộ Ồ Ạt Có Làm Lãng Phí Tài Nguyên Đất? Đề tài luận văn MPP2 về thẩm định đầu tư  Phân tích lợi ích - chi phí Nhà máy điện đốt trấu Lấp Vò, Đồng Tháp  Thẩm định kinh tế - tài chính Dự án Nhà máy Điện Sông Hậu 1  Thẩm định Dự án Hầm đường bộ Đèo Cả  Ước tính tỷ giá hối đoái kinh tế của Việt Nam  Phân tích lợi ích và chi phí của điện hạt nhân: Trường hợp dự án điện hạt nhân Ninh Thuận  Phân tích lợi ích - chi phí của Dự án Hạ tầng Khu Công nghiệp: Trường hợp Dự án Khu Công nghiệp Yên Bình, Tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Xuân Thành 8
  9. Fulbright Economics Teaching Program Research Topics in Finance Đề tài luận văn MPP3 về thẩm định đầu tư Các dự án Cơ sở hạ tầng – giao thông:  Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng hệ thống xe điện Metro ở TP.HCM  Phân tích lợi ích và chi phí Đường trên cao Nhiêu Lộc – Thị Nghè  Phân tích lợi ích và chi phí của Dự án Cầu Phước An  Thẩm định Dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ  Thẩm định dự án đường cao tốc Quảng Ngãi - Nha Trang  Thẩm định Dự án cầu Cao Lãnh theo hình thức đối tác công – tư Các dự án về cấp nước & môi trường:  Phân tích lợi ích và chi phí của Dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An  Phân tích hiệu quả dự án mở rộng hệ thống cấp nước Đà Nẵng  Phân tích lợi ích - chi phí của Dự án Hồ chứa nước Tầu Dầu  Thẩm định dự án Nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc – Thị Nghè Đề tài luận văn MPP3 về thẩm định đầu tư Các dự án về nguyên, nhiên liệu & môi trường (tiếp):  Phân tích lợi ích và chi phí của Dự án Khu xử lý bùn từ các nhà máy nước Thủ Đức  Thẩm định kinh tế - tài chính Dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau  Phân tích lợi ích và chi phí của Dự án quản lý chất thải rắn tại Thành phố Qui Nhơn  Đánh giá các phương án sử dụng nhiên liệu đầu vào cho nhà máy điện - Tình huống điện Nhơn Trạch 2 và Kho chứa LNG 1 MTPA Thị Vải Các dự án CSHT – bất động sản:  Phân tích lợi ích và chi phí của dự án xây dựng khu công nghiệp Hố Nai tỉnh Đồng Nai (giai đoạn 2)  Phân tích chính sách tái định cư Dự án cải tạo chung cư cũ A1, A2 Nguyễn Công Trứ, Thành phố Hà Nội  Phát triển thị trường căn hộ bình dân  Xác định giá trị kinh tế của đất khi chuyển mục đích sử dụng: Nghiên cứu tình huống Dự án Khu đô thị Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh Nguyễn Xuân Thành 9
  10. Fulbright Economics Teaching Program Research Topics in Finance Giáo viên hướng dẫn  Nguyễn Trọng Hoài  Nguyễn Minh Kiều  Cao Hào Thi  Vũ Thành Tự Anh  Huỳnh Thế Du  Trần Thị Quế Giang  Nguyễn Xuân Thành  Đỗ Thiên Anh Tuấn Nguyễn Xuân Thành 10
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2