intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài chính Phát triển

Xem 1-0 trên 0 kết quả Tài chính Phát triển
 • Tham khảo tài liệu 'tài chính phát triển - thị trường định chế chi phí giao dịch', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p vuzlong 23-07-2010 220 70   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tài chính phát triển - chương 2: tài chính, tăng trưởng và phát triển kinh tế', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p maikitucxa135a 29-07-2011 229 68   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tài chính phát triển - chương 1: thị trường, thể chế và chi phí giao dịch', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p maikitucxa135a 29-07-2011 171 48   Download

 • Nội dung của môn học Tài chính phát triển nhằm trình bày về giới thiệu về tài chính phát triển, phát triển tài chính & tăng trưởng kinh tế, lý thuyết thông tin bất cân xứng, thị trường tín dụng phi chính thức, áp chế tài chính, hội nhập tài chính quốc tế, khủng hoảng tài chính, phát triển hệ thống tài chính Việt Nam.

  pdf255p red_12 17-05-2014 84 15   Download

 • Bài 4: Từ áp chế tài chính đến tự do hóa tài chính thuộc bài giảng Tài chính phát triển trình về tác động của áp chế tài chính, áp lực toán cầu hóa, tự do hóa tài chính, các hình thức tự do hóa tài chính ngoài tự do hóa lãi suất, tự do hóa tài chính và bất ổn định kinh tế vĩ mô, tự do hóa tài chính theo trình tự, khảo sát thực tiễn tự do hóa tài chính.

  pdf13p tranvantan78 29-07-2014 239 15   Download

 • Bài viết Giải pháp tài chính phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam khái quát một số thành tựu, hạn chế và từ đó đưa ra một số giải pháp khuyến nghị nhằm góp phần phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.

  pdf4p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 76 14   Download

 • Bài giảng Tài chính phát triển Bài 2 Phát triển tài chính với tăng trưởng và phát triển kinh tế nêu một số câu hỏi nghiên cứu. Phát triển tài chính có dẫn tới phát triển kinh tế không? Nếu không có phát triển tài chính thì có thể có phát triển kinh tế được không? Loại hình phát triển tài chính nào là có lợi cho phát triển kinh tế?.

  pdf19p blue_12 09-05-2014 155 13   Download

 • Bài giảng Tài chính phát triển bài 3: Áp chế tài chính trình bày về khái niệm áp chế tài chính (financial repression), đo lường mức độ áp chế tài chính, khái lược về tự do hóa lãi suất ở Việt Nam, hệ thống tài chính bị áp chế, trần lãi suất đối với tiền gửi ngân hàng, tỷ lệ dự trữ bắt buộc cao,... Tham khảo tài liệu để nắm bắt chi tiết môn học.

  pdf15p tranvantan78 29-07-2014 221 10   Download

 • Bài giảng Tài chính phát triển: Bài 3 - Bất cân xứng về thông tin trên các thị trường tài chính nhằm trình bày về kinh tế học vi mô tân cổ điển, thông tin bất cân xứng, AI trong các nền kinh tế đang phát triển, AI trong các thị trường tài chính mới nổi.

  pdf17p blue_12 09-05-2014 127 9   Download

 • Bài giảng Tài chính phát triển gồm 8 chương trình bày lý thuyết căn bản của tài chính phát triển: giới thiệu về hệ thống tài chính và tài chính phát triển, phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế, các tổ chức tài chính, thị trường tín dụng phi chính thức....

  ppt40p pink_12 27-05-2014 84 11   Download

 • Nội dung chính của Bài giảng Tài chính phát triển: Bài 4 Tự do hóa tài chính nhằm trình bày về tác động của áp chế tài chính. Lãi suất thấp đã không làm tăng được vốn đầu tư như dự kiến vì khả năng huy động tiết kiệm bị hạn chế. Đầu tư của cả hộ gia đình và doanh nghiệp được tập trung nhiều vào các tài sản chống lạm phát Do vốn vay trong hệ thống tài chính chính thức bị giảm, các nhà đầu tư phải dựa nhiều hơn vào vốn tự có.

  pdf10p blue_12 09-05-2014 90 8   Download

 • Nội dung bài 3: Tự áp chế tài chính đến tự do hoá tài chính thuộc bài giảng Tài chính Phát triển trình bày về các hình thức áp chế tài chính, cân bằng thị trường khi có kiểm soát lãi suất, tác động của áp chế tài chính, tự do hóa tài chính theo trình tự, tự do hóa tài chính và bất ổn định kinh tế vĩ mô.

  pdf20p tranvantan78 29-07-2014 142 7   Download

 • Dưới đây là bài giảng Tài chính Phát triển bài 9: Các tổ chức tài chính phi ngân hàng trình bày về bảo hiểm nhân thọ, đầu tư bảo hiểm, rủi ro và hạn chế đầu tư, quy mô thị trường bảo hiểm Việt Nam, quỹ đầu tư chung, tự đầu tư và đầu tư qua quỹ. Hãy tham khảo tài liệu để giúp giáo viên và các sinh viên hoàn thành tốt công việc giảng dạy và học tập.

  pdf21p tranvantan78 29-07-2014 217 9   Download

 • Nội dung bài 12: Thị trường tiền tệ Việt Nam thuộc bài giảng Tài chính phát triển trình bày về thị trường tiền tệ Việt Nam, những vấn đề cơ bản về thị trường tiền tệ, thị trường nội tệ liên ngân hàng, thị trường giấy tờ có giá, thị trường hợp đồng mua lại. Mời các bạn tham khảo.

  pdf18p tranvantan78 29-07-2014 186 7   Download

 • Nội dung chính của Bài giảng Tài chính phát triển bài 12 Tái cấu trúc khu vực ngân hàng thương mại Việt Nam trình bày về các nhận diện vấn đề trước khi tiến hành tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam những khó khăn của khu vực ngân hàng thương mại Việt Nam.

  pdf13p wave_12 08-04-2014 82 6   Download

 • Bài giảng Tài chính phát triển bài 2 Tổng quan hệ thống tài chính Việt Nam trình bày về lịch sử hệ thống tài chính Việt Nam, đặc điểm của hệ thống tài chính Việt Nam, vài nét về thực trạng các TCTD Việt Nam. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  pdf16p wave_12 08-04-2014 89 7   Download

 • Bài giảng Tài chính phát triển Bài 1 Áp chế tài chính và quản lý vĩ mô nhằm trình bày về can thiệp của nhà nước vào hệ thống tài chính, các công cụ áp chế tài chính, hệ thống tài chính bị áp chế, tác dụng của áp chế tài chính.

  pdf20p blue_12 09-05-2014 119 6   Download

 • Nội dung của Bài giảng Tài chính phát triển Bài 06 Các dòng vốn tư nhân quốc tế nhằm trình bày về phân loại vốn nước ngoài, cán cân thanh toán quốc tế, cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam. Vận động của các dòng vốn tư nhân nước ngoài vào các nước đang phát triển.

  pdf21p blue_12 09-05-2014 82 5   Download

 • Bài giảng Tài chính Phát triển bài 1: Tài chính và tăng trưởng trình bày về các thành phần hệ thống tài chính, chức năng hệ thống tài chính, chuyển giao và phân bổ rủi ro, hệ thống tài chính và phát triển kinh tế, hồi quy chéo đơn giản giữa các quốc gia,... Tham khảo tài liệu này để nắm bắt chi tiết môn học.

  pdf17p tranvantan78 29-07-2014 135 4   Download

 • Mời các thầy cô và các sinh viên tham khảo bài giảng Tài chính Phát triển bài 4: Tự do hóa tài khoản vốn trình bày về cán cân thanh toán, các dòng vốn Quốc tế, lợi ích từ tự do hóa dòng vốn, quan điểm của IMF, dòng vốn và các tiềm ẩn gây tổn thương hệ thống tài chính, các dòng vốn tư nhân, dòng vốn tư nhân vào thị trường mới nổi.

  pdf31p tranvantan78 29-07-2014 133 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tài chính Phát triển
p_strCode=taichinhphattrien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2