intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phân tích chứng khoán vốn: Chương 4 - ThS. Phạm Hoàng Thạch

Chia sẻ: Pppppp Pppppp | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

73
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 - Định giá chiết khấu dòng cổ tức. Các nội dung chính trong chương này gồm: Các mô hình chiết khấu dòng tiền, lựa chọn các mô hình chiết khấu dòng tiền, chiết khấu dòng cổ tức, mô hình tăng trưởng Gordon, định giá cổ phiếu ưu đãi,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích chứng khoán vốn: Chương 4 - ThS. Phạm Hoàng Thạch

 1. 10/20/2015 PHÂN TÍCH CHỨNG KHOÁN VỐN Giảng viên: Th.S Phạm Hoàng Thạch Khoa: Tài Chính – Ngân Hàng Email: phamhoangthach@yahoo.com ĐỊNH GIÁ CHIẾT KHẤU DÒNG CỔ TỨC 4 CHƯƠNG Các mô hình chiết khấu dòng tiền Chiết khấu dòng Chiết khấu dòng tiền tự do cổ tức • FCFF • FCFE Chiết khấu thu nhập thặng dư 1
 2. 10/20/2015 Lựa chọn các mô hình chiết khấu dòng tiền • Chi trả cổ tức Chiết khấu • Cổ tức có mối quan hệ với thu nhập dòng cổ tức • Không bị kiểm soát • Không chi trả cổ tức Chiết khấu • Dòng tiền dương có quan hệ với thu nhập dòng tiền tự do • Không bị kiểm soát • Không chi trả cổ tức Dòng tiền thực • Dòng tiền âm tế • BCTC có chất lượng cao Chiết khấu dòng cổ tức Trong đó: V0: giá trị cổ phần thường Dt: cổ tức tại thời điểm t Pn: giá cổ phần thường tại thời điểm n r: lãi suất chiết khấu Chiết khấu dòng cổ tức 0 1 2 3 D $1.00 $1.05 $1.10 P $20.00 2
 3. 10/20/2015 Chiết khấu dòng cổ tức Mô hình tăng trưởng Gordon D0 (1  g ) D1 V0   rg rg Trong đó: V0: giá trị cổ phần thường D0: cổ tức tại thời điểm hiện tại D1: cổ tức tại thời điểm 1 g: tốc độ tăng trưởng cổ tức r: lãi suất chiết khấu Mô hình tăng trưởng Gordon TSSL phi rủi ro 3.0% Phần bù rủi ro đơn vị 6.0% Beta 1.20 Cổ tức hiện tại $2.00 Tăng trưởng cổ tức 5.0% Giá cổ phiếu hiện tại $24 .00 3
 4. 10/20/2015 Mô hình tăng trưởng Gordon Định giá cổ phiếu ưu đãi Một cổ phần ưu đãi trả cổ tức ưu đãi mỗi kì $2. Nếu nhà đầu tư yêu cầu TSSL 10,2%. Giá cổ phần ưu đãi này sẽ là bao nhiêu? Tính tốc độ tăng cổ tức Sử dụng thông tin của ví dụ trên. Nếu giá cổ phần thường là $24 thì tốc độ tăng trưởng cổ tức là bao nhiêu? 4
 5. 10/20/2015 Tính TSSL yêu cầu Sử dụng thông tin của ví dụ trên. Nếu giá cổ phần thường là $24 thì TSSL yêu cầu là bao nhiêu? Tính hiện giá của cơ hội tăng trưởng E1 V0   PVGO r E PVGO  P0  1 r Tính hiện giá của cơ hội tăng trưởng E1 V0   PVGO r P0 1 PVGO   E1 r E1 5
 6. 10/20/2015 Tính hiện giá của cơ hội tăng trưởng Giá cổ phiếu $80 .00 Thu nhập kì vọng $5 .00 TSSL yêu cầu 10% Tính hiện giá của cơ hội tăng trưởng Hệ số P/E P0 1 PVGO   E r E 6
 7. 10/20/2015 Hệ số P/E dự báo D 1 V 0  r  g P0 D1 E1  E1 r  g P0 1  b  E1 r  g Hệ số P/E hiện tại D(1  g ) 0 V 0  r  g P0 D 0 (1  g ) E 0  E0 r  g P0 (1  b ) (1  g )  E0 r  g Hệ số P/E dự báo Giá cổ phiếu $50 .00 EPS $4 .00 DPS $1.60 Tăng trưởng cổ tức 5.0% TSSL yêu cầu 9.0% 7
 8. 10/20/2015 Hệ số P/E điều chỉnh P0 1  b  E1 r  g Hệ số P/E hiện tại P0 (1  b ) (1  g )  E0 r  g Những vấn đề của mô hình Gordon Điểm mạnh Giới hạn Đơn giản, ứng dụng cho những Không áp dụng cho các công công ty tăng trưởng ổn định ty không trả cổ tức Có thể áp dụng cho toàn bộ thị trường g phải là hằng số g có thể được ước lượng dựa Giá trị cổ phiếu rất nhạy cảm vào dữ liệu vĩ mô với r – g Có thể áp dụng đối với các công Đa số các công ty có cổ tức ty có cổ phiếu được mua lại tăng trưởng biến đổi 8
 9. 10/20/2015 Lựa chọn mô hình chiết khấu dòng cổ tức • Tăng trưởng thu Chuyển tiếp • ROE = r nhập nhanh • Thu nhập và cổ tức • Tái đầu tư lớn • Tăng trưởng thu ổn định • Cổ tức rất nhỏ hoặc nhập chậm • Mô hình Gordon không trả cổ tức • Tái đầu tư thấp thích hợp • Dòng tiền FCFE và cổ tức tăng Trưởng Tăng trưởng thành Chiết khấu dòng cổ tức 2 giai đoạn t n n D0 1  g S  D0  1  g S   1  g L  V0    t 1 1  r t 1  r n   r  g L  Chiết khấu dòng cổ tức 2 giai đoạn Cổ tức hiện tại: $2 Tăng trưởng trong 3 năm tới: 15% Tăng trưởng dài hạn: 4% TSSL yêu cầu: 10% 9
 10. 10/20/2015 Chiết khấu dòng cổ tức 2 giai đoạn Bước 1: Tính cổ tức 3 năm tới: Bước 2: Tính cổ tức năm thứ 4: Bước 3: Tính giá trị của dòng cổ tức tăng trưởng đều: Chiết khấu dòng cổ tức 2 giai đoạn Chiết khấu dòng cổ tức 2 giai đoạn • Sử dụng thông tin trong ví dụ trước và hệ số P/E để tính giá cô phiếu • Giả sử P/E dự kiến là 13.0 trong năm thứ 4 và công ty trả cổ tức 60% thu nhập 10
 11. 10/20/2015 Chiết khấu dòng cổ tức 2 giai đoạn Chiết khấu dòng cổ tức 2 giai đoạn – tăng trưởng đều  D0  1  g L     D0  H  g S  g L   V0   r  gL Chiết khấu dòng cổ tức 2 giai đoạn – tăng trưởng đều Current dividend $3.00 gs 20% gL 6% H 5 Required return on stock 10% Current stock price $120 11
 12. 10/20/2015 Chiết khấu dòng cổ tức 2 giai đoạn – tăng trưởng đều Chiết khấu dòng cổ tức 2 giai đoạn – tăng trưởng đều  D   r   0  1 gL   H   gS  gL    gL  P0   Chiết khấu dòng cổ tức 3 giai đoạn • Công ty trả cổ tức hiện tại là $1.00 • Tỷ lệ tăng trưởng cổ tức trong 2 năm tới là 20% • Tỷ lệ tăng trưởng giảm dần trong 6 năm tiếp theo và đạt mức ổn định 5% • TSSL yêu cầu là 10% • Giá cổ phiếu hiện tại là $50 12
 13. 10/20/2015 Chiết khấu dòng cổ tức 3 giai đoạn 13
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2