Bài giảng Phân tích chứng khoán vốn

Xem 1-20 trên 47 kết quả Bài giảng Phân tích chứng khoán vốn
 • Chương 1 - Tổng quan thị trường chứng khoán. Nội dung chương này gồm có: Khái quát về Chứng khoán; chứng khoán vốn: Cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi; thị trường cổ phiếu: tổ chức, vận hành, chủ thể; giá trị vốn hóa; các loại cổ phiếu phổ thông; cách thức giao dịch và đặt lệnh;... Mời các bạn tham khảo.

  pdf15p tangtuy09 04-05-2016 34 9   Download

 • Chương 2 (phần 2) - Phân tích tài chính. Trong chương này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 2 cách phân tích tài chính, đó là phân tích các tỷ số tài chính: đánh giá các tài khoản khác nhau trong BCTC có mối quan hệ với nhau như thế nào trong việc đo lường hiệu quả hoạt động; và phân tích dòng tiền: đánh giá tính thanh khoản và quản lý các hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư, và hoạt động tài trợ.

  pdf8p tangtuy09 04-05-2016 31 8   Download

 • Chương 2 (phần 1) - Phân tích cơ bản. Các nội dung chủ yếu trong chương này gồm có: Tổng quan về phân tích cơ bản, phân tích tác động và cạnh tranh ngành, phân tích doanh nghiệp và xác định giá trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf25p tangtuy09 04-05-2016 37 7   Download

 • Chương 3 - Tỷ suất sinh lợi. Chương này cung cấp cho người học những hiểu biết về tỷ suất sinh lợi. Thông qua chương này người học sẽ tìm hiểu về: Vai trò của tỷ suất sinh lợi, các khái niệm tỷ suất sinh lợi, phần bù rủi ro, mô hình Gordon,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p tangtuy09 04-05-2016 30 9   Download

 • Chương 5 - Định giá dòng tiền tự do. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Dòng tiền tự do, FCFF vs. FCFE, mô hình chiết khấu dòng tiền tự do một giai đoạn, tính toán FCFF từ lợi nhuận ròng, các khoản điều chỉnh không bằng tiền,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p tangtuy09 04-05-2016 38 7   Download

 • Chương 4 - Định giá chiết khấu dòng cổ tức. Các nội dung chính trong chương này gồm: Các mô hình chiết khấu dòng tiền, lựa chọn các mô hình chiết khấu dòng tiền, chiết khấu dòng cổ tức, mô hình tăng trưởng Gordon, định giá cổ phiếu ưu đãi,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p tangtuy09 04-05-2016 30 8   Download

 • Chương 6 - Định giá thu nhập thặng dư. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Thu nhập thặng dư, ứng dụng thu nhập thặng dư, dự báo thu nhập thặng dư, dịnh giá sử dụng thu nhập thặng dư,...và một số nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p tangtuy09 04-05-2016 21 7   Download

 • Chương 7 - Định giá sử dụng các hệ số bội. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Các chỉ số định giá, hệ số P/E, thu nhập cơ bản, thu nhập được chuẩn hóa, P/E dự báo điều chỉnh,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf17p tangtuy09 04-05-2016 20 7   Download

 • Bài giảng "Phân tích và đầu tư chứng khoán: Lý thuyết danh mục, CAPM và các mô hình khác" trình bày các kiến thức: Lý thuyết danh mục hiện đại – Markowitz, mô hình định giá tài sản vốn (Capital assets pricing model) – Treynor, Sharp, Litner; mô hình một nhân tố & các mô hình khác,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf63p nguoibakhong05 05-03-2018 16 3   Download

 • Nội dung trình bày trong bài giảng Phân tích cơ bản nhằm nêu phân tích bảng tổng kết tài sản, bảng tổng kết tài sản thể hiện toàn bộ tình hình tài chính của công ty vào một ngày nhất định bao gồm: phần tài sản, phần nợ và phần vốn của cổ đông.

  pdf25p orange_12 05-06-2014 79 11   Download

 • Nội dung trong Bài giảng Thị trường chứng khoán nhằm trình bày về thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, chứng khoán, kinh doanh chứng khoán. Bài giảng trình bày khoa học, súc tích có ví dụ minh họa giúp sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  pdf97p red_12 19-05-2014 41 9   Download

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 4.2 cung cấp cho người học các kiên thức về chỉ tiêu thanh khoản như: Chỉ tiêu vốn hoạt động thuần, chỉ số khả năng thanh toán hiện hành (Rc), chỉ số khả năng thanh toán nhanh (Rq), chỉ số về hệ số thanh khoản, lưu chuyển tiền tệ (dòng lưu kim),...và một số nội dung khác.

  pdf18p namthangtinhlang_02 04-11-2015 52 4   Download

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 5: Phân tích chứng khoán trình bày cân bằng thị trường vốn – mô hình định giá tài sản vốn, phân tích chứng khoán, phân tích và lựa chọn cổ phiếu. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Chứng khoán, Tài chính.

  pdf81p taobien 28-05-2014 61 3   Download

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 4: Phân tích và đầu tư chứng khoán (Phần 2) cung cấp cho người học các kiến thức về chỉ tiêu thanh khoản, chỉ số về khả năng tạo vốn, chỉ số bảo chứng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf6p thangnamvoiva19 13-09-2016 30 2   Download

 • Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán: Chương 5 do TS. Phan Văn Thường biên soạn với các nội dung chính được trình bày như sau: Phân biệt các loại công ty và cổ phiếu, định giá cổ phiếu,...

  pdf11p dolalatien 27-11-2017 51 2   Download

 • Nội dung cơ bản trong Bài giảng Chứng khoán vốn nhằm trình bày về đặc điểm, phân loại và hình thức của cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi, chứng chỉ quỹ đầu tư.

  pdf50p red_12 19-05-2014 55 11   Download

 • Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán có cấu trúc gồm 5 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan đầu tư chứng khoán, phân tích và định giá trái phiếu, phân tích và định giá cổ phiếu, lý thuyết xây dựng danh mục đầu tư, mô hình cân bằng trên thị trường vốn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf283p bautroibinhyen11 25-12-2016 107 25   Download

 • Giới thiệu chung, Ước lượng ngân lưu của dự án, Ước lượng chi phí sử dụng vốn của dự án, Lựa chọn các chỉ tiêu quyết định đầu tư dự án, Phân tích rủi ro của dự án

  pdf38p ziwan 10-03-2009 893 329   Download

 • Giới thiệu chung Mô hình định giá tài sản vốn (Capital asset pricing model – CAPM) là mô hình mô tả mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng. Trong mô hình này, lợi nhuận kỳ vọng của một chứng khoán bằng lợi nhuận không rủi ro (risk-free) cộng với một khoản bù đắp rủi ro dựa trên cơ sở rủi ro toàn hệ thống của chứng khoán đó. Còn rủi ro không toàn hệ thống không được xem xét trong mô hình này do nhà đầu tư có thể xây dựng danh mục đầu tư...

  pdf13p maikitucxa135a 29-07-2011 201 64   Download

 • Bài giảng Lý thuyết mô hình định giá tài sản nhằm trình bày về các lý thuyết về mô hình định giá tài sản vốn (CAPM), những giả thuyết về tâm lý của các nhà đầu tư, một nguyên tắc trong việc lựa chọn các phương án đầu tư, giả thuyết về thị trường vốn, giả thuyết kỳ vọng đồng nhất.

  pdf25p orange_12 05-06-2014 343 54   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Bài giảng Phân tích chứng khoán vốn
p_strCode=baigiangphantichchungkhoanvon

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản