intTypePromotion=3

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 1 - Ngô Thị Thuận

Chia sẻ: Kiều Vi | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:63

0
13
lượt xem
2
download

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 1 - Ngô Thị Thuận

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm, phương pháp nghiên cứu khoa học, nội dung cần chú ý khi nghiên cứu khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 1 - Ngô Thị Thuận

 1. TRƯ Ờ NG Đ Ạ I HỌC NÔNG NGHIỆP I – HÀ NỘI BỘ MÔN PHÂN TÍCH Đ Ị NH LƯ Ợ NG GIỚI THIỆU PHƯ Ơ NG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ Ngô Thị Thuận thuanktl@yahoo.com Hoặc thuanktl@hua.edu.vn
 2. Thông tin về Giảng viên 1. Giảng viên: (1)Phạm Văn Hùng, GVC TS, pvhung@hua.edu.vn, 04 8769 770 (2) Nguyễn Tuấn Sơn, GVC TS, tuanson2007@gmail.com , 0912352323 (3) Ngô Thị Thuận, PGS TS , Thuanktl@hua.edu.vn , 04 8769 770 (4) Trần Đình Thao, GVC, thaoktl@hua.edu.vn, 04 8769 770 (5) Tô Dũng Tiến, GS TS, (Thỉnh giảng), 04 8276 888 2
 3. Mục tiêu - Cung cấp cho Học viên những kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học, phươ ng pháp nghiên cứu khoa học, tổ chức công tác nghiên cứu khoa học nói chung - Giới thiệu một số phươ ng pháp nghiên cứu kinh tế chủ yếu đang sử dụng hiện nay - Học viên vận dụng các kiến thức và phươ ng pháp nghiên cứu để thực hiện luận văn tốt nghiệp 3 3
 4. Nhiệm vụ của Học viên - Dự lớp: đầ y đủ - Thực hành, bài tập: làm đầ y đủ các bài tập và hoàn thành tiểu luận - Dụng cụ học tập: - Bổ sung kiến thức các môn liên quan để hiểu rõ môn học này (toán kinh tế, kinh tế lượ ng, lý thuyết thống kê, tài chính). 4 4
 5. Tài liệu tham khảo 1. Agnes C. Rola và Lê Thành Nghiệp (2005), Phươ ng pháp nghiên cứu Kinh tế nông nghiệp, ngườ i dịch Nguyễn Quốc Chỉnh, Nguyễn Thị Minh Hiền, Nguyễn Văn Song và Nguyễn Tuấn Sơn, Nhà xuất bản NN. 2. Anaman, Kwabena A., 2003. Research Methods in Applied Economics and Other Social Sciences, Brunei Press Sendirian Berhad, Brunei Darussalam. 3. Blaug, Mark, 1992. The Methodology of Economics: or, How Economists Explain, Second Edition, Cambridge University Press. 4. Bromley, D., 1997. ‘Rethinking markets’, American Journal of Agricultural Economics, Vol. 79, 1383-1393. 4. Hicks, John Richard, 1987. Methods of Dynamic Economics, Oxford: Oxford University Press. 5. Johnson, Glenn Leroy, 1986. Research methodology for economists: philosophy and practice, New York: Macmillan. 6. Nguyễn Thị Cành, 2004. Giáo trình Phươ ng pháp và Phươ ng pháp luận Nghiên cứu khoa học kinh tế, Nhà xuất bản Đạ i học quốc gia, Thành phố Hồ Chí Minh. 5 5
 6. 7. Phạm Văn Hùng và Nguyễn Quốc Chỉnh, 2005. ‘Ứng dụng phần mềm FRONTIER 4.1 và LIMDEP trong phân tích dữ liệu kinh tế nông nghiệp’, trong sách ‘Tin học ứng dụng trong ngành nông nghiệp’, Nguyễn Hải Thanh chủ biên. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, trang 86-114. 8. Pham Van Hung, T. Gordon MacAulay and Sally P. Marsh, 2007; 'The economics of land fragmentation in the north of Vietnam', Australian Journal of Agricultural & Resource Economics; 51(2), 195-211. 9. Phạm Văn Quyết và Nguyễn Quý Thanh, 2001. Phươ ng pháp nghiên cứu xã hội học, Nhà xuất bản Đạ i học Quốc gia Hà Nội . Phạm Viết Vượ ng, 2004. Phươ ng pháp luận nghiên cứu khoa học, Nhà xuất bản Đạ i học Quốc gia Hà Nội. 10. Trung Nguyên, 2005. Phươ ng pháp luận nghiên cứu, Nhà xuất bản Lao độ ng Xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh. 11. Vũ Cao Đàm, 1997. Phươ ng pháp luận Nghiên cứu khoa học, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. 12. Vũ Cao Đàm, 2005. Đánh giá Nghiên cứu khoa học, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. 6 6
 7. Tiêu chuẩn đánh giá Thang điểm đánh giá sinh viên - Dự lớp: Đầ y đủ Thang điểm 10,0 (lấy một - Thực hành/thực tập: đầ y đủ chữ số thập phân) - Thảo luận: Đầ y đủ Chuyên cần: dự lớp, thảo - Tiểu luận/bài tập: Đầ y đủ luận…: và đúng hạn 15% Kiểm tra giữa kỳ, báo cáo - Kiểm tra giữa học kỳ: đáp thực hành/thực tập/tiểu ứng luận…: 30% - Thi cuối học kỳ: Hoàn thành Điểm thi cuối kỳ: 55% 7 7
 8. Nội dung chính của môn học Chươ n g Nội dung của chươ ng Số tiết 1 Phươ ng pháp luận nghiên cứu khoa học 5 (2) 2 Tổng quan về quá trình nghiên cứu khoa học 8 (3) 3 Phươ ng pháp thu thập số liệu/thông tin 8 (3) 4 Xử lý & phân tích thông tin- một số phươ ng 12 (4) pháp chính sử dụng trong nghiên cứu kinh tế NN 5 Trình bày nghiên cứu khoa học 7 (2) 6 Luận văn thạc sỹ, luận án Tiến sỹ 5 (1) 8
 9. Câu hỏi
 10. Chươ ng 1: PHƯƠ NG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 10
 11. Làm nghiên cứu khoa học nói chung và nghiên cứu khoa học kinh tế-xã hội bắt đ ầ u từ đâu? 11 11
 12. Bắt đầ u từ 1 câu hỏi - 1 Câu hỏi quan trọng nhất của đề tài là gì? 12 12
 13. 1 câu hỏi quan trọng nhất của đề tài? • Tác giả đị nh giải quyết vấn đề gì của đề tài? Nghĩa là: • Tác giả phải trả lời câu hỏi nào trong nghiên cứu? – Ví dụ: Con hư tại ai? Không an toàn thực phẩm do đâu? Vì sao nghèo đói? 13 13
 14. Các câu hỏi khác cũng quan trọng là gì ? 14 14
 15. 5 câu hỏi quan trọng nhất: 0. Tên đề tài của tôi? và 4 câu hỏi: 1. Tôi đị nh làm (nghiên cứu) cái gì? 2. Tôi phải trả lời câu hỏi nào? 3. Quan điểm của tôi ra sao? 4. Tôi sẽ chứng minh quan điểm của tôi băng phươ ng pháp nào? 5. Với phươ ng pháp ấy, tôi đư a ra đượ c bằng cứ nào để chứng minh luận điểm? 15
 16. Nội dung 1. Một số khái niệm 1.1. Khoa học 1.2. Nghiên cứu khoa học 1.3. Kỹ thuật và công nghệ 2. Phươ ng pháp nghiên cứu khoa học 3. Nội dung cần chú ý khi nghiên cứu khoa học 16
 17. 1.1. Khoa học a). Khoa học là hệ thống các trí thức, các hiểu biết về thế giới khách quan, về quy luật vận độ ng và phát triển của thế giới khách quan b). Quy luật hình thành và phát triển của khoa học – Do sự phát kiến ra các tiên đề – Do sự phân lập các bộ môn khoa học – Do sự tích hợp các khoa học 17
 18. 1.1. Khoa học c). Phân loại khoa học – Theo phươ ng pháp hình thành • Khoa học tiền nghiệm • Khoa học hậu nghiệm • Khoa học phân lập • Khoa học tích hợp – Theo đố i tượ ng nghiên cứu của khoa học • Khoa học tự nhiên • Khoa học xã hội • Khoa học kỹ thuật - Theo cơ cấu kiến thức • Khoa học nhân văn Khoa học cơ bản Khoa học cơ sở Khoa học chuyên môn 18
 19. 1.2. Nghiên cứu khoa học a). Khái niệm: có rất nhiều đị nh nghĩa khác nhau về nghiên cứu khoa học (hay nghiên cứu): 1) NCKH có thể đượ c đị nh nghĩa đơ n giản là những cái gì chúng ta làm khi chúng ta có một câu hỏi cần trả lời hoặc một vấn đề cần giải quyết; 2) NCKH là một cách có tổ chức và hệ thống nhằm  tìm kiếm câu trả lời cho các câu hỏi đặt ra; 3) NCKH là phương pháp tìm tòi hay phương pháp suy nghĩ; 4) NCKH là sự tìm kiếm những điều mà khoa học  chưa biết; 5) NCKH  là quá trình hoạt động nhằm hình thành các  hiểu biết khoa học để nhận thức thế giới khách quan; 19
 20. 1.2. Nghiên cứu khoa học? • Là cách tổ chức quản lý các hoạt động nghiên cứu (tìm kiếm) • Để.. Tìm các câu trả lời cho các câu hỏi về bản chất và QLuật • Nhằm.. Phục vụ nhu cầu ngày càng cao của con người

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản