intTypePromotion=3

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 1 - TS. Trần Tiến Khai

Chia sẻ: Kiều Vi | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:51

0
53
lượt xem
18
download

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 1 - TS. Trần Tiến Khai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 1 trình bày về "Giới thiệu về phương pháp nghiên cứu và quy trình nghiên cứu". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Các khái niệm cơ bản và vai trò của phương pháp nghiên cứu, các loại hình nghiên cứu khoa học, các phương pháp tư duy khoa học, các hình thức tổ chức nghiên cứu, quy trình nghiên cứu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 1 - TS. Trần Tiến Khai

 1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  KINH TẾ TS. Trần Tiến Khai Khoa Kinh Tế  Đại học Kinh Tế TP.HCM
 2. CẤU TRÚC MÔN HỌC 1. Giới thiệu về Phương pháp nghiên cứu 2. Xác định và mô tả vấn đề nghiên cứu TS. Trần Tiến Khai, UEH 3. Tổng quan tài liệu 4. Phát triển khung khái niệm và khung phân tích 5. Đo lường và thang đo 6. Phương pháp chọn mẫu và xác định cỡ mẫu 7. Các phương pháp thu thập dữ liệu 8. Nhập và xử lý dữ liệu 9. Viết báo cáo nghiên cứu 2
 3. TS. Trần Tiến Khai, UEH BÀI 1. GIỚI THIỆU VỀ  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  VÀ  QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 3
 4. GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Các khái niệm cơ bản và vai trò của PPNC 2. Các loại hình nghiên cứu khoa học TS. Trần Tiến Khai, UEH 3. Các phương pháp tư duy khoa học 4. Các hình thức tổ chức nghiên cứu 5. Quy trình nghiên cứu 4
 5. TS. Trần Tiến Khai, UEH 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN &  VAI TRÒ CỦA NGHIÊN CỨU  KHOA HỌC 5
 6. 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ VAI TRÒ  CỦA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  1. Nghiên cứu là gì? đặt ra nhưng câu hỏi cho những vấn đề mà ta  TS. Trần Tiến Khai, UEH chưa hiểu  tìm cách trả lời nhờ vào thông tin sẵn có, kinh nghiệm của  người khác quan sát, chiêm nghiệm của bản thân thực thi các hoạt động để tìm được câu trả lời 6
 7. 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ VAI TRÒ  CỦA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  2. Khoa học kinh tế nghiên cứu gì? một bộ phận của khoa học xã hội, chuyên  TS. Trần Tiến Khai, UEH nghiên cứu và giải thích hành vi của con người  hành vi của con người trong bối cảnh dung hòa  các mâu thuẫn giữa mong muốn cá nhân về  chiếm hữu hàng hóa, dịch vụ và sự khan hiếm  các nguồn lực để sản xuất các hàng hóa, dịch vụ  này (David Begg, 2005). 7
 8. 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ VAI TRÒ  CỦA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC   Kinh tế vĩ mô nghiên cứu gì? hoạt động, cấu trúc, hành vi và quá trình ra quyết  TS. Trần Tiến Khai, UEH định của cả nền kinh tế ở các cấp độ quốc gia, khu  vực hoặc toàn cầu  Kinh tế vi mô nghiên cứu gì? hành vi của các cá nhân trong xã hội về việc ra quyết  định phân bổ các nguồn lực khan hiếm  và cung, cầu đối với hàng hóa và dịch vụ trong quan  hệ với giá của hàng hóa và dịch vụ đó 8
 9. 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ VAI TRÒ  CỦA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC   Kinh tế phát triển nghiên cứu gì? tăng trưởng và phát triển,  TS. Trần Tiến Khai, UEH chuyển dịch cơ cấu kinh tế,  lao động và phúc lợi cho con người bao gồm  nghèo đói và bất bình đẳng,  gắn chặt với việc sử dụng hợp lý các nguồn lực  tự nhiên và tri thức của con người 9
 10. 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ VAI TRÒ  CỦA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  3. Khoa học quản trị nghiên cứu gì?  D.R.Cooper và P.S.Schindler (2006) cho rằng: “Nghiên  TS. Trần Tiến Khai, UEH cứu kinh doanh là một điều tra mang tính hệ thống  nhằm cung cấp thông tin để hướng dẫn cho các quyết  định quản lý.”  “Nghiên cứu kinh doanh là một quá trình lập kế hoạch,  thu thập, phân tích và phổ biến các thông tin, dữ liệu  phù hợp và sự hiểu biết sâu sắc cho các nhà hoạch  định chính sách theo cách thức mà nó huy động tổ chức  để thực thi các hành động thích hợp, nhằm tối đa hóa  10 các kết quả hoạt động kinh doanh”.
 11. 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ VAI TRÒ  CỦA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC   Một vài băn khoăn dưới góc nhìn kinh tế  Tại sao ở Việt Nam, ta phải mua xe ô­tô với giá rất cao so  TS. Trần Tiến Khai, UEH với nhiều nước khác trên thế giới?  Chính sách thuế nhập khẩu hiện nay đối với xe ô­tô tác  động như thế nào đến hành vi của người tiêu dùng và cầu  đối với xe ô­tô nhập khẩu?  Tại sao trong những năm gần đây, lạm phát có xu hướng  nghiêm trọng hơn ở Việt Nam?  Liệu xu hướng phát triển kinh tế hiện nay có tác động tiêu  cực đến tính bền vững về môi trường tự nhiên và bền  11 vững về xã hội hay không?
 12. 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ VAI TRÒ  CỦA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC   Ví dụ  Ngành nông nghiệp Việt Nam phải được điều chỉnh như  TS. Trần Tiến Khai, UEH thế nào để có thể tự vệ tốt hơn và tăng cường khả năng  cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới?  Vì sao Đồng Bằng Sông Cửu Long, nơi có nhiều điều  kiện thiên nhiên ưu đãi, lại có trình độ dân trí thấp và tỷ  lệ hộ gia đình nghèo khá cao so với mức trung bình của  cả nước? 12
 13. 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ VAI TRÒ  CỦA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  4. Nghiên cứu khoa học là gì?  Là quá trình áp dụng các ý tưởng, nguyên lý và phương  TS. Trần Tiến Khai, UEH pháp khoa học để tìm ra  các kiến thức mới nhằm mô  tả, giải thích hay dự báo các sự vật, hiện tượng trong thế  giới khách quan.  Nghiên cứu (research) là sự tìm kiếm kiến thức, hoặc  như là sự điều tra mang tính hệ thống, với suy nghĩ rộng  mở, không thành kiến, để xây dựng các sự kiện thực tế  mới lạ, thường sử dụng một phương pháp khoa học  (Wikipedia, 2010).  “Nghiên cứu là một trong những cách để tìm ra các câu  trả lời cho những câu hỏi.” (Kumar, 2005) 13
 14. 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ VAI TRÒ  CỦA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  4. Nghiên cứu khoa học là gì?  Mục tiêu: nhằm vào việc tìm kiếm kiến thức, sự hiểu  TS. Trần Tiến Khai, UEH biết về một sự vật, hiện tượng nào đó; để trả lời cho  các câu hỏi chưa được giải đáp; để khám phá, giải thích  về bản chất của sự vật, hiện tượng cần nghiên cứu.  Hành động: là một quá trình thu thập thông tin, dữ liệu  phù hợp và phân tích, đánh giá chúng.  Kết quả phải đạt: có được kiến thức, nhận thức và  năng lực hiểu biết về sự vật, hiện tượng nghiên cứu và  đề xuất các hành động phù hợp. 14
 15. 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ VAI TRÒ  CỦA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  5. Các đặc điểm của nghiên cứu?  Được kiểm soát TS. Trần Tiến Khai, UEH  Có tính nghiêm ngặt  Có tính hệ thống  Có tính hiệu lực và kiểm chứng được  Có tính thực nghiệm  Có tính phê phán 15
 16. 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ VAI TRÒ  CỦA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  6. Vai trò của nghiên cứu?  làm thay đổi cách nhìn nhận vấn đề của người  TS. Trần Tiến Khai, UEH đọc,  thuyết phục người đọc tin vào bản chất khoa  học và kết quả thực nghiệm,  đưa người đọc đến quyết định và hành động  phù hợp để   cải thiện tình hình của các vấn đề đặt ra theo  16 chiều hướng tốt hơn. 
 17. TS. Trần Tiến Khai, UEH 2. CÁC LOẠI HÌNH  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 17
 18. 2. CÁC LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU KHOA  HỌC  Phân loại theo tính ứng dụng Phân loại theo phương thức nghiên cứu TS. Trần Tiến Khai, UEH Phân loại theo mục tiêu nghiên cứu Phân loại theo hình thức thu thập dữ liệu 18
 19. 2. CÁC LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU KHOA  HỌC  2.1 Phân loại theo tính ứng dụng  Nghiên cứu cơ bản là các công việc mang tính lý  TS. Trần Tiến Khai, UEH thuyết hoặc thực nghiệm được thực hiện chủ yếu  để đạt được các kiến thức mới mang tính nền tảng  của các hiện tượng và các sự kiện thực tế quan sát  được, mà không nhằm đến bất kỳ ứng dụng cụ thể  nào hoặc sử dụng theo dự định nào.   Nghiên cứu cơ bản   phát triển, thử nghiệm, kiểm  chứng các phương pháp, quy trình, kỹ thuật và công  cụ nghiên cứu nhằm cải thiện bản thân phương  pháp luận nghiên cứu 19
 20. 2. CÁC LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU KHOA  HỌC  2.1 Phân loại theo tính ứng dụng TS. Trần Tiến Khai, UEH  Nghiên cứu ứng dụng nhằm đạt các kiến thức  mới, nhưng nó định hướng đến một mục tiêu  thực tế cụ thể nào đó  Nghiên cứu ứng dụng  hình thành chính sách,  cách thức quản lý mới hoặc cải thiện sự hiểu  biết 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản