intTypePromotion=1

Bài giảng Quản lý dự án: Chương 1 - Nguyễn Vũ Bích Uyên

Chia sẻ: Phạm Hồng Phương | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:9

0
214
lượt xem
19
download

Bài giảng Quản lý dự án: Chương 1 - Nguyễn Vũ Bích Uyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dưới đây là bài giảng Quản lý dự án chương 1: Dự án và quản lý dự án trình bày về khái niệm dự án, các giai đoạn của dự án, phân loại dự án, quản lý dự án, các chức năng của quản lý dự án. Tham khảo tài liệu này để nắm bắt chi tiết môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý dự án: Chương 1 - Nguyễn Vũ Bích Uyên

  1. Nguyễn Vũ Bích Uyên Quản lý dự án NỘI DUNG 1. Dự án và quản lý dự án 2. Phân tích dự án 3. Các chỉ tiêu hiệu quả 4. Dòng tiền của dự án 5. Phân tích tài chính, kinh tế của dự  án 6. Quản lý dự án trong quá trình thực  hiện
  2. Nguyễn Vũ Bích Uyên Dự án và quản lý dự án NỘI DUNG  Khái niệm dự án  Các giai đoạn của dự án  Phân loại dự án  Quản lý dự án  Các chức năng của quản lý dự  án
  3. Nguyễn Vũ Bích Uyên Khái niệm dự án Ngân hàng thế giới Dự án là các hoạt động  của cá nhân hay một tổ  Dự án là tổng thể những chính sách,  chức nhằm vào việc sử  hoạt động và chi phí có liên quan với  dụng có hiệu quả các  nhau được thiết kế nhằm đạt được  nguồn lực đầu vào để đạt  những mục tiêu nhất định được những mục tiêu cụ  thể Luyn Squire Dự án là tổng thể các giải pháp  sử dụng  các nguồn lực hữu hạn vốn có (như đất  đai, nhân công và các nguồn lực tự nhiên  khác và tiền vốn) nhằm đem lại lợi ích  cao nhất cho nhà đầu tư và xã hội.    
  4. Nguyễn Vũ Bích Uyên Khái niệm dự án  Một số yếu tố của dự án  1. Mục tiêu CDQ   2. Các chủ thể đầu tư và thụ hưởng  3. Những giải pháp được thiết kế 4. Cost: Chi phí Các nguồn lực được sử dụng 5. Deadline: Thời gian Các sản phẩm vật chất và dịch vụ các loại  được tạo ra 6. Quality: Chất lượng Thời gian hoàn thành 7. Các hoạt động diễn ra dưới các điều kiện  chính trị xã hội, kinh tế luật pháp cụ thể của  các nước    
  5. Nguyễn Vũ Bích Uyên Khái niệm dự án  Các đặc tính của dự án  Mục đích  Nhằm đáp ứng một nhu cầu đã được nêu ra.Mục tiêu của  các bộ phận thành viên tham gia dự án khó xác định.  Các hoạt động Các quyết định và các công việc có quan hệ với nhau  trong trình tự thực hiện, trong sự ảnh hưởng qua lại , …  hướng tới mục đích  Các ràng buộc Các ràng buộc về thời gian, Các ràng buộc về nguồn lực, …  Rủi ro Môi trường đầu tư biến động, …
  6. Nguyễn Vũ Bích Uyên Các giai đoạn của dự án Xác định dự án Phát hiện những lĩnh vực có tiềm  Thực hiện dự án năng để đầu tư, hình thành sơ bộ  các ý đồ đầu tư Các hoạt động của dự án từ khi bắt  đầu đưa kinh phí vào đến khi dự án  Phân tích và lập dự án chấm dứt hoạt động  Nghiên cứu chi tiết ý đồ đầu tư đã  được đề xuất trên mọi phương diện:  kỹ thuật, tổ chức ­ quản lý, thể chế  Nghiệm thu dự án xã hội, thương mại, tài chính, kinh  • Xác định những thành công và thất  tế bại, • Rút ra những kinh nghiệm và bài  Thẩm định dự án học cho quản lý các dự án khác  Xác minh lại toàn bộ kết luận đã  trong tương lai. được đưa ra trong quá trình chuẩn bị  và phân tích dự án
  7. Nguyễn Vũ Bích Uyên Phân loại dự án Theo qui mô Theo mối quan  Dự án lớn  hệ giữa các dự  Dự án nhỏ án Theo mục đích Dự án đầu tư độc lập Dự án đầu tư thay thế Dự án đầu tư phụ thuộc Dự án đầu tư hiện đại hoá  Dự án đầu tư mở rộng Dự án đầu tư mới
  8. Nguyễn Vũ Bích Uyên Quản lý dự án Khái niệm Quản lý dự án là việc huy động  các nguồn lực và tổ chức các  công việc để thực hiện mục  tiêu đã đề ra
  9. Nguyễn Vũ Bích Uyên Các chức năng quản lý dự án Lập kế hoạch Lãnh đạo Xác định các công việc cần     Hướng dẫn và khuyến khích các  phải làm thành viên trong  công tác,  hướng  Mục tiêu và các giải pháp  vào mục tiêu của dự án để đạt được mục tiêu trong  Kiểm soát phạm vi giới hạn về nguồn  lực môi trường tổ chức Thu thập và xử lý thông tin về chi  phí, tiến độ và các tiêu chuẩn khác  Tổ chức khi thực hiện dự án Huy động một cách hợp lý  các nguồn lực Điều chỉnh Sắp xếp cách tiến hành các  Điều chỉnh kế họach, các hành  công việc động, các tiêu chuẩn cho phù hợp  với những thay đổi so với kế hoạch  đã định
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2