Bài giảng Quản lý dự án: Chương 8 - ĐH Công nghiệp

Chia sẻ: Võ đình Thiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

0
19
lượt xem
2
download

Bài giảng Quản lý dự án: Chương 8 - ĐH Công nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 8 trình bày về "Quản lý rủi ro". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Rủi ro là gì, quy trình quản lý rủi ro, lập kế hoạch quản lý rủi ro, nhận dạng rủi ro, phân tích định tính rủi ro, phân tích định lượng rủi ro, lập kế hoạch ứng phó rủi ro, giám sát và kiểm soát rủi ro,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý dự án: Chương 8 - ĐH Công nghiệp

Quản lý rủi ro<br /> <br /> Chương IIX<br /> <br /> Nội dung<br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> 5.<br /> 6.<br /> 7.<br /> 8.<br /> <br /> Rủi ro là gì?<br /> Quy trình Quản lý Rủi ro<br /> Lập Kế hoạch Quản lý Rủi ro<br /> Nhận dạng Rủi ro<br /> Phân tích Định tính Rủi ro<br /> Phân tích Định lượng Rủi ro<br /> Lập Kế hoạch Ứng phó Rủi ro<br /> Giám sát và Kiểm soát Rủi ro<br /> <br /> QLDA<br /> <br /> 2<br /> <br /> Một số nghiên cứu<br />  Nhóm nghiên cứu KLCI đã điều tra 260 tổ chức phần<br /> mềm trên toàn thế giới năm 2001 để nghiên cứu<br /> thực tế quản lý rủi ro phần mềm.<br />  97% đã có thủ tục để nhận biết và đánh giá rủi ro.<br />  80% đã dự đoán và tránh được các vấn đề cơ bản của<br /> quản lý rủi ro.<br />  70% đã có các qui trình phát triển phần mềm.<br />  64% đã có PMO ( Project Management Office).<br /> <br /> QLDA<br /> <br /> 3<br /> <br /> Lợi ích của Quản lý Rủi ro Phần mềm<br /> <br /> QLDA<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1. Rủi ro là gì?<br />  Risk is “ the possibility of loss or injury” (Rủi ro<br /> là khả năng bị mất mát hay bị tổn hại)<br />  Quản lý Rủi ro Dự án liên quan đến việc hiểu các<br /> vấn đề có nguy cơ xảy ra cho dự án và tìm hiểu xem<br /> chúng sẽ cản trở sự thành công của dự án như thế<br /> nào.<br />  Tuy nhiên cũng có những Rủi ro Tích cực (Positive<br /> Risks). Nó có thể tạo ra những thuận lợi cho dự án.<br /> <br /> QLDA<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản