intTypePromotion=1

Bài giảng Quản lý dự án: Chương giới thiệu

Chia sẻ: You You | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:13

0
41
lượt xem
3
download

Bài giảng Quản lý dự án: Chương giới thiệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản lý dự án cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản trong quản lý dự án như: phân tích và lựa chọn dự án, hoạch định và lập tiến độ dự án, giám sát và kiểm soát dự án, cách tiếp cận giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý dự án. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý dự án: Chương giới thiệu

 1. MÔN HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN
 2. NỘI DUNG 1 Mục tiêu môn học 2 Nội dung môn học 3 Tài liệu môn học 4 Đánh giá môn học 5 Làm việc nhóm 6 Liên hệ giảng viên
 3. MỤC TIÊU MÔN HỌC  Cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản trong quản lý dự án – Phân tích và lựa chọn dự án – Hoạch định và lập tiến độ dự án – Giám sát và kiểm soát dự án – Cách tiếp cận giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý dự án  Giới thiệu phần mềm MS. Project
 4. NỘI DUNG MÔN HỌC  Mở đầu  Khởi đầu dự án  Tổ chức dự án  Hoạch định và lập tiến độ dự án  Kiểm soát dự án  Kết thúc dự án
 5. TÀI LIỆU MÔN HỌC  QUẢN LÝ DỰ ÁN – Cao Hào Thi, Nguyễn Thúy Quỳnh Loan (2008)  PROJECT MANAGEMENT: ENGINEERING, TECHNOLOGY AND IMPLEMENTATION – Shtub, A., Bard J.F, and Globerson, S.Prentice Hall, 1994  LẬP KẾ HOẠCH VÀ QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN BẰNG PHẦN MỀM MS PROJECT – Nguyễn Thúy Quỳnh Loan (2008)
 6. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC  Điểm thứ 1 – Kiểm tra giữa kỳ (30%): trắc nghiệm + viết – Bài tập nhóm (20%)  Điểm thứ 2 – Thi cuối kỳ (50%): trắc nghiệm + viết
 7. LÀM VIỆC NHÓM  Thành phần nhóm – Mỗi nhóm: 7 – 11 SV – Tổng số nhóm: 12 nhóm – Thời hạn nộp DS nhóm: tuần 3  Hạn chót hiệu chỉnh: tuần 4  Nội dung – Lựa chọn 1: phân tích và lập tiến độ cho một dự án cụ thể – Lựa chọn 2: dịch một chương tiếng Anh trong một cuốn sách về Quản lý dự án
 8. LÀM VIỆC NHÓM  Lựa chọn 1: – Cơ sở hình thành dự án và mục tiêu dự án – Xác định các công tác và cấu trúc tổ chức của dự án – Lập tiến độ thực hiện dự án bằng phần mềm MS. Project – Kết luận  Lựa chọn 2: – Giảng viên sẽ chọn các chương tiếng Anh cho nhóm dịch – Format như bản gốc – Larson, W., Erik & Gray, F., Clifford (2011) Project Management – The managerial process. McGraw Hill, Singapore – PMI (2008) Project Management Body of Knowledge (4th Edition). PMI, USA
 9. LÀM VIỆC NHÓM  Nộp báo cáo cuối kỳ: lúc báo cáo tại lớp – Tuần 14: N1, N2, N3, N4 – Tuần 15: N5, N6, N7, N8 – Tuần 16: N9, N10, N11, N12
 10. LÀM VIỆC NHÓM – BÁO CÁO  Mỗi nhóm trình bày 01 lần duy nhất  Các nhóm trình bày bằng Power Point  Tất cả các nhóm phải nộp bài báo cáo chi tiết và bài trình bày bằng Power Point  GV sẽ gọi tên ngẫu nhiên 1 thành viên để đại diện nhóm trình bày  Mỗi nhóm có tối đa 30 phút: 15 ph trình bày và 15 ph trả lời câu hỏi  Thành viên nào vắng mặt trong buổi báo cáo nhận điểm 0 phần trình bày  Đánh giá thành viên
 11. THỰC HÀNH – MS PROJECT  Thời gian: tuần thứ 11 (tuần thứ 2 sau thi giữa kỳ)  Địa điểm: phòng mô phỏng  Cả lớp chia thành 2 nhóm, mỗi nhóm thực hành 1h30m – Nhóm 1: N1-N5 – Nhóm 2: N6-N10 Company Logo
 12. LIÊN HỆ GIẢNG VIÊN  Email: – nttrang@sim.hcmut.edu.vn  Liên hệ trực tiếp – Theo lịch tiếp sinh viên – BM. Quản lý sản xuất & điều hành, 106B10
 13. TAM GIÁC DỰ ÁN Nhà quản lý dự án phải biết cân bằng các ràng buộc
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2