intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản lý nhà nước về hành chính, tư pháp ở cơ sở - TS. Bùi Quang Xuân

Chia sẻ: Bùi Quang Xuân | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:47

372
lượt xem
68
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản lý nhà nước về hành chính là hoạt động tư pháp thường được hiểu là hoạt động xét xử của tòa án, ở một góc độ tiếp cận khác, các hoạt động tư pháp, các hoạt động tư pháp được hiểu bao gồm các hoạt động: Xét xử của tòa án và các cơ quan tư pháp khác của nhà nước. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng "Quản lý nhà nước về hành chính, tư pháp ở cơ sở". Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý nhà nước về hành chính, tư pháp ở cơ sở - TS. Bùi Quang Xuân

 1. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HÀNH CHÍNH – TƯ PHÁP Ở CƠ SỞ TS. BÙI QUANG XUÂN HV CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH QUỐC GIA buiquangxuandn@gmail.com ĐT 0913 183 168
 2. QUAN  NIỆM  CHUNG  VỀ  QUẢN  LÝ  NHÀ  NƯỚC VỀ HÀNH CHÍNH – TƯ PHÁP n Quan niệm về hoạt động tư pháp n ­  Theo  nghĩa  hẹp,  hoạt  động  tư  pháp  thường được hiểu là hoạt động xét xử của  tòa án. n ­  Ở  một  góc  độ  tiếp  cận  khác,  các  hoạt  động  tư  pháp,  các  hoạt  động  tư  pháp  được hiểu bao gồm các hoạt động: xét xử  của  tòa  án  và  các  cơ  quan  tư  pháp  khác  của nhà nước.
 3. QUAN  NIỆM  CHUNG  VỀ  QUẢN  LÝ  NHÀ  NƯỚC VỀ HÀNH CHÍNH – TƯ PHÁP n Là một hoạt động nhằm thực hiện quyền tư  pháp  của  nhà  nước  bao  gồm  hoạt  động  xét  xử  của  tòa  án  và  các  hoạt  động  bổ  trợ  tư  pháp khác như:  n Hoạt  động  giám  định,  điều  tra,  kiểm sát,  thi  hành án, công chứng, luật sư… n Nhằm  làm  cho  hoạt  động  xét  xử  của  tòa  án  được tiến hành một cách nhanh chóng, khách  quan, chính xác và đúng pháp luật.
 4. QUAN  NIỆM  CHUNG  VỀ  QUẢN  LÝ  NHÀ  NƯỚC VỀ HÀNH CHÍNH – TƯ PHÁP n Quan niệm về hoạt động tư pháp n ­ Theo một nghĩa rộng hơn, hoạt động tư  pháp còn bao gồm các hoạt động: xét xử  của  tòa  án  và  các  cơ  quan  tư  pháp  khác  của nhà nước và các cơ quan tư pháp tư  nhân khác.
 5. QUAN  NIỆM  CHUNG  VỀ  QUẢN  LÝ  NHÀ  NƯỚC VỀ HÀNH CHÍNH – TƯ PHÁP n Kết  luận:  Là  một  hoạt  động  nhằm  thực  hiện  quyền  tư  pháp  của  nhà  nước  bao  gồm hoạt  động xét xử của tòa  án và các  hoạt  động  bổ trợ tư pháp khác như: hoạt  động  giám  định,  điều  tra,  kiểm  sát,  thi  hành án, công chứng, luật sư…nhằm làm  cho  hoạt  động  xét  xử  của  tòa  án  được  tiến  hành  một  cách  nhanh  chóng,  khách  quan, chính xác và đúng pháp luật.
 6. KHÁI  NIỆM  QUẢN  LÝ  NHÀ  NƯỚC  VỀ  HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP § Để  cho  hệ  thống  tổ  chức  của  các  cơ  quan  tư  pháp  và  hỗ  trợ  tư  pháp  hoạt  động  một  cách  đúng  đắn  thì  tất  yếu  phải có hoạt động quản lý đối với hệ  thống quản lý này.  § Căn cứ vào mối quan hệ giữa chủ thể  quản  lý  và  đối  tượng  bị  quản  lý  thì  gồm hai loại:
 7. KHÁI  NIỆM  QUẢN  LÝ  NHÀ  NƯỚC  VỀ  HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP  Một là,  hoạt động quản lý của các cơ  quan  hành  chính  nhà  nước  đối  với  hệ  thống  tổ  chức  các  cơ  quan  tư  pháp  và  hỗ trợ tư pháp.  v Ví dụ: Hoạt động quản lý của Bộ Tư  pháp  đối  với  các  tổ  chức  luật  sư,  giám  định  y  pháp,  hoạt  động  của  Ủy  ban nhân dân tỉnh đối với phòng công  chứng…
 8. KHÁI  NIỆM  QUẢN  LÝ  NHÀ  NƯỚC  VỀ  HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP Hai  là,  hoạt  động  quản  lý  nội  bộ của chính hệ thống tổ chức  các  cơ  quan  tư  pháp  và  hỗ  trợ  tư pháp.  v Ví dụ: Những hoạt động quản  lý của Tòa án nhân dân tối cao  đối với Tòa án địa phương.
 9. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA HOẠT  ĐỘNG  QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP n Quản lý về tổ chức, nhân sự, khen  thưởng, kỷ luật, điều động, biệt phái các  cán bộ, công chức, viên chức nhà nước  làm việc trong cơ quan tư pháp và hỗ trợ  tư pháp; n Quản lý đối với hoạt động công chứng,  giám định, luật sư, tư vấn pháp luật, trợ  giúp pháp lý;
 10. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA HOẠT  ĐỘNG  QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP n Quản lý về quốc tịch, hộ tịch, cư  trú, lý lịch tư pháp; n Quản lý đối với trại giam, tạm  giam; n Quản lý về thi hành án; n Quản lý các công tác tư pháp  khác.
 11. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA HOẠT  ĐỘNG  QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP n Là  hoạt  động  của  các  cơ  quan,  cá  nhân,  tổ chức có thẩm quyền tiến hành các hoạt  động  liên  quan  đến  các  công  tác  về  tổ  chức  nhân  sự,  ngân  sách,  khen  thưởng,  kỷ luật, điều động, biệt phái… n để  làm  cho  hoạt  động  của  tòa  án  cũng  như  các  cơ  quan,  tổ  chức  bổ  trợ  tư  pháp  khác được diễn ra một cách nhanh chóng,  hiệu quả, chính xác và đúng pháp luật.
 12. HỆ  THỐNG  CÁC  CƠ  QUAN  QUẢN  LÝ  NHÀ  NƯỚC VỀ HÀNH CHÍNH – TƯ PHÁP ­ Căn cứ vào Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ  chức Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân  dân, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy  ban nhân dân. ­ Căn cứ vào Luật thi hành án dân sự và Luật  thi hành án hình sự. ­ Căn cứ vào Nghị định số 93/CP/2007 quy  định về chức năng và nhiệm vụ của Bộ Tư  pháp.
 13. HỆ  THỐNG  CÁC  CƠ  QUAN  QUẢN  LÝ  NHÀ  NƯỚC VỀ HÀNH CHÍNH – TƯ PHÁP Theo các quy định trên ở Việt Nam hiện nay  các cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước  về hành chính tư pháp bao gồm: ­ Ở Trung ương: Chính phủ, Bộ Tư pháp, Tòa  án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân  tối cao. Ngoài ra, còn có một số cơ quan khác như: Bộ  Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Bộ Y  tế, Bộ Tài chính…
 14. HỆ  THỐNG  CÁC  CƠ  QUAN  QUẢN  LÝ  NHÀ  NƯỚC VỀ HÀNH CHÍNH – TƯ PHÁP Ở địa phương: + Đối với cấp tỉnh: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh,  Sở Tư pháp. + Đối với cấp huyện: Ủy ban nhân dân cấp  huyện, Phòng Tư pháp + Đối với cấp xã: Ủy ban nhân dân cấp xã và  Ban tư pháp xã Ngoài ra, còn một số cơ quan khác như: Sở  Công an, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Tài chính…
 15. II. NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HÀNH CHÍNH – TƯ PHÁP TS. BÙI QUANG XUÂN HV CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH QUỐC GIA buiquangxuandn@gmail.com ĐT 0913 183 168
 16. QUẢN LÝ CÔNG TÁC XÉT XỬ  CỦA TÒA n Chức năng của tòa án n Tòa án nhân dân tối cao, các Tòa án nhân dân  địa phương, các Tòa án quân sự và các Tòa án  khác  do  luật  định  là  các  cơ  quan  xét  xử  của  nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. n Tòa  án  xét  xử  những  vụ  án  hình  sự,  dân  sự,  hôn nhân và gia đình, lao động, kinh tế, hành  chính và giải quyết những việc khác theo quy  định của pháp luật.
 17. QUẢN LÝ CÔNG TÁC XÉT XỬ CỦA TÒA
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2