intTypePromotion=1

Bài giảng Quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn: Chương IV - ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
162
lượt xem
42
download

Bài giảng Quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn: Chương IV - ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn: Chương IV - Quản lý nhà nước điểm dân cư nông thôn trình bày khái quát chung về điểm dân cư nông thôn, quản lý nhà nước điểm dân cư nông thôn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn: Chương IV - ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

 1. Chương IV QLNN ĐI M DÂN CƯ NT I Khái quát chung v đi m dân cư NT II QLNN đi m dân cư nông thôn
 2. I. Khái quát chung v ĐDCNT 1. Khái ni m đi m DCNT 2. Quá trình hình thành và phát tri n đi m DCNT Vi t Nam 3. Đ c đi m phân b dân cư NT Vi t Nam 4. Xu hư ng phát tri n c a đi m DCNT Vi t Nam
 3. 1. Khái ni m làng xóm b n thôn phum p sóc
 4. 1. Khái ni m Là nơi cư trú t p trung c a nhi u h gia đình g n k t v i nhau trong s n xu t, sinh ho t và các ho t đ ng xã h i khác trong ph m vi m t khu v c nh t đ nh đư c hình thành do đi u ki n t nhiên, đi u ki n kinh t - xã h i, văn hoá, phong t c, t p quán và các y u t khác.
 5. 2. Quá trình hình thành và phát tri n đi m DCNT VN • Hình thành t lâu đ i g n v i n n SX lúa nư c • 1945- c p HC nh nh t là c p xã đư c thành l p d a trên m t s đi m DCNT • 1960s – 1980s: xây d ng các HTX t p th hóa t b c th p lên b c cao, các đi m DCNT sáp nh p l i • Th c hi n NQ 10: chia nh các đi m DCNT tr v quy mô truy n th ng
 6. 3. Đ c đi m c a đi m DCNT các vùng Vi t Nam a. Vùng đ ng b ng - Đ ng b ng sông H ng: - T p trung dân cư nông nghi p v i m t đ cao nh t, quy mô đi m DC l n - Các đi m DCNT đư c hình thành lâu đ i cùng v i l ch s c a đ t nư c - Các đi m DC n đ nh và đư c liên h v i nhau thông qua m ng lư i đư ng GT r ng kh p
 7. Đ ng b ng SCL - Đ t đai phì nhiêu do phù sa b i đ p thư ng xuyên hàng năm trong mùa nư c ng p - Đ a hình b chia c t b i h th ng kênh r ch ch ng ch t - M t đ dân cư không cao, quy mô không l n - Dân cư phân tán men theo kênh r ch - Giao thông đư ng th y r t phát tri n
 8. Đ ng b ng nh mi n Trung - Đ phì nhiêu c a đ t đai th p, SX lương th c ít - Các làng xóm ven bi n có thêm ngh đánh cá và làm mu i - Dân cư phân tán
 9. b. Vùng cao - Không thu n l i cho tr ng lúa - Có th phát tri n các lo i cây ăn qu và cây CN, chăn nuôi - Dân cư phân tán, m t đ th p,quy mô nh - Khó khăn trong phát tri n k t c u h t ng
 10. 4. Xu hư ng phát tri n đi m DCNT Vi t Nam • Sáp nh p thành các đi m dân cư l n • Phát tri n thành đô th
 11. II. QLNN đi m DCNT 1. M c đích QLNN đi m DCNT 2. M t s n i dung QLNN đi m DCNT
 12. 1. M c đích QLNN đi m DCNT • S d ng h p lý đ t đai vào xây d ng đi m DC, tránh s d ng qu đ t canh tác vào XD • Phân b h p lý các đi m DC • Phát tri n KCHT ph c v SX và ĐS • T o d ng b m t NT khang trang, hi n đ i
 13. 2. M t s n i dung QLNN đi m DCNT a. QL quy ho ch xây d ng b. QL đ t , xây d ng và môi trư ng c. B o đ m an ninh, tr t t NT
 14. a. QL quy ho ch xây d ng • Khái ni m: Là vi c t ch c không gian các khu ch c năng, h th ng công trình h t ng k thu t và xã h i trên đ a bàn xã ho c liên xã
 15. a. QL quy ho ch xây d ng Các lo i QHXDNT QHC XDNT: QHCT khu là QHXD m ng trung tâm, lư i đi m dân thôn,làng: là cư NT trên đ a QHXD đi m dân bàn xã ho c liên cư NT xã
 16. a. QL quy ho ch xây d ng • N i dung qu n lý: Ban hành văn b n v QHXD và qu n lý QHXD đi m DCNT L p và xét duy t QHXD đi m DCNT Ki m soát vi c xây d ng các công trình trong đi m DCNT Thanh tra, ki m tra và x lý vi ph m v QHXD
 17. b. QL đ t , xây d ng và môi trư ng
 18. c.B o đ m an ninh, tr t t NT Nguyên nhân gây m t ANTT NT: đói nghèo Cách đ m b o ANTT b n v ng nh t là th c hi n XĐGN
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2