intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 6, 7 - ĐH Thương mại

Chia sẻ: BiNG CiNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
44
lượt xem
9
download

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 6, 7 - ĐH Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị bán hàng - Chương 6, 7: Kiểm soát bán hàng, chăm sóc khách hàng và dịch vụ sau bán hàng. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm và vai trò của kiểm soát bán hàng, quy trình kiểm soát bán hàng, các công cụ kiểm soát bán hàng, khái quát về chăm sóc khách hàng, cung cấp dịch vụ sau bán hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 6, 7 - ĐH Thương mại

U<br /> <br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_ 6<br /> M_<br /> CHƢƠNG<br /> HT<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> MSOÁT BÁN_TMU<br /> T<br /> TM<br /> KIỂM<br /> HÀNG<br /> M_<br /> M<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> NỘITDUNG<br /> M_<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D<br /> MU<br /> _T<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> 6.1 Khái niệm và vai trò của kiểm soát bán hàng<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> 6.2 Quy trình kiểm soát bán hàng<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> M<br /> M_<br /> M_<br /> HTCác công cụ kiểmHT bán hàng DHT<br /> D soát<br /> D 6.3<br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> MU kiểm soátTbán hàng<br /> MU<br /> Tniệm<br /> TM<br /> Khái<br /> M_<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D<br /> Kiểm soát hoạt động bán hàng là một quá trình bao gồm xây<br /> <br /> MU kiểm soát_hoạt động bán hàng, _TM<br /> MU<br /> dựng các T<br /> đo<br /> _ tiêu chuẩn TM T<br /> TM so sánh cácDHtiêu của hoạt động bánHTM<br /> lường<br /> chỉ<br /> DH và<br /> D hàng, xác<br /> định các nguyên nhân và đưa ra các điều chỉnh nhằm đưa<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> <br /> kết quả của các hoạt động bán hàng đạt tới các mục tiêu bán<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> hàng đề ra.<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> Mcủa kiểm soát bán hàng<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> Vai trò<br /> M_<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D<br /> <br /> - Kịp thời phát hiện các vấn đề của bán hàng và<br /> MU<br /> MU<br /> quản trị bán hàng<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> _<br /> Mcác mục tiêu của M_ trị bán hàng TM_<br /> -HT<br /> Đưa<br /> HT quản<br /> H tới<br /> D đích mong muốnD<br /> D<br /> - Tạo áp lực đối với hoạt động bán hàng<br /> MU quả ngânTMUbán hàng _TM<br /> - Sử dụng có hiệu<br /> _T<br /> _ sách<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> Quy T<br /> trình kiểm soát bán hàng<br /> M_<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D<br /> 1<br /> <br /> • Xây dựng các tiêu chuẩn<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> T•M lường và so sánh các chỉ tiêu<br /> TM<br /> DH Đo<br /> DH<br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> <br /> • Xác định các nguyên nhân<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> 4<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> • Điều chỉnh<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản