intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 1 - Ngô Đình Tâm

Chia sẻ: Trần Ngọc Lâm | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:43

0
163
lượt xem
38
download

Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 1 - Ngô Đình Tâm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị chất lượng do giảng viên Ngô Đình Tâm biên soạn trình bày nội dung về chất lượng sản phẩm - dịch vụ - khách hàng, hệ thống quản lý chất lượng, tiêu chuẩn hóa và đo lường chất lượng, kiểm tra chất lượng sản phẩm. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 1 - Ngô Đình Tâm

 1. QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG Giảng Viên: Ngô Đình Tâm Điện thoại: 0985051628 Email: tamspkt2002@yahoo.com www.themegallery.com  LOGO LOGO
 2. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Giáo trình Quản trị chất lượng § GS.TS. Nguyễn Đình Phan § TS. Đặng Ngọc Sự 2. Giáo trình Quản trị chất lượng - Đại học kinh tế TPHCM 3. Quản trị chất lượng - TS. Lưu Thanh Tâm 4. Bài giảng Quản trị chất lượng – Ngô Đình Tâm www.themegallery.c LOGO
 3. NỘI DUNG MÔN HỌC 1 Chất lượng sản phẩm, dịch vụ, khách hàng 2 Chi phí – Chất lượng – Năng suất 3 Quản lý chất lượng 4 Hệ thống quản lý chất lượng 5 Tiêu chuẩn hóa và đo lường chất lượng 6 Kiểm tra chất lượng sản phẩm 7 Các công cụ thống kê trong QLCL www.themegallery.c LOGO
 4. CHƯƠNG 1: CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, KHÁCH HÀNG 1.1. CHẤT LƯỢNG VÀ VAI TRÒ CỦA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 1.2. DỊCH VỤ VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM - DỊCH VỤ 1.4. KHÁCH HÀNG VÀ NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG www.themegallery.c LOGO
 5. 1.1. CHẤT LƯỢNG VÀ VAI TRÒ CỦA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 1.1.1. Sản phẩm và phân loại sản phẩm v Khái niệm sản phẩm: Theo TCVN ISO 9000:2007 sản phẩm là “Kết quả của các hoạt động hay quá trình”. Kết luận: Sản phẩm là kết quả tạo ra từ các hoạt động của doanh nghiệp để bán cho khách hàng hay tiêu dùng nội bộ. www.themegallery.c LOGO
 6. 1.1. CHẤT LƯỢNG VÀ VAI TRÒ CỦA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 1.1.1. Sản phẩm và phân loại sản phẩm - Nguyên vật liệu Phần cứng - Bộ phận, chi Yếu tố hữu hình tiết - Sản phẩm hoàn chỉnh Quá trình Đầu ra hoạt động Sản phẩm - Thông tin Phần mềm - Khái niệm Yếu tố vô hình - Hoạt động phục vụ - Cảm nhận www.themegallery.c LOGO
 7. 1.1. CHẤT LƯỢNG VÀ VAI TRÒ CỦA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 1.1.1. Sản phẩm và phân loại sản phẩm v Phân loại sản phẩm: Căn cứ vào những tiêu chí khác nhau, có nhiều cách phân loại sản phẩm khác nhau: Ø Chức năng, công dụng của sản phẩm. Ø Đặc điểm công nghệ sản xuất. Ø Nguồn gốc nguyên liệu sử dụng www.themegallery.c LOGO
 8. 1.1. CHẤT LƯỢNG VÀ VAI TRÒ CỦA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 1.1.2. Chất lượng sản phẩm Quan niệm của các Chất lượng xuất nhà sản xuất phát từ thuộc tính Quan niệm về chất lượng siêu Chất hình Quan niệm từ lượng giá trị sản phẩm Quan niệm từ mục đích làm tăng khả năng cạnh Quan niệm từ tranh. người tiêu dùng LOGO
 9. 1.1. CHẤT LƯỢNG VÀ VAI TRÒ CỦA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 1.1.2. Chất lượng sản phẩm Quan niệm về chất lượng siêu hình cho rằng: “Chất lượng là sự tuyệt hảo của sản phẩm” www.themegallery.c LOGO
 10. 1.1. CHẤT LƯỢNG VÀ VAI TRÒ CỦA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 1.1.2. Chất lượng sản phẩm Quan niệm về chất lượng xuất phát từ thuộc tính của sản phẩm: “Chất lượng là tổng thể những tính chất, thuộc tính cơ bản của sự vật này phân biệt với sự vật khác” www.themegallery.c LOGO
 11. 1.1. CHẤT LƯỢNG VÀ VAI TRÒ CỦA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 1.1.2. Chất lượng sản phẩm Quan niệm của nhà sản xuất thì chất lượng là sự đảm bảo đạt được và duy trì một tập các tiêu chuẩn, quy cách hoặc yêu cầu đã đặt ra từ trước. www.themegallery.c LOGO
 12. 1.1. CHẤT LƯỢNG VÀ VAI TRÒ CỦA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 1.1.2. Chất lượng sản phẩm Quan niệm về chất lượng xuất phát từ người tiêu dùng thì “Chất lượng là sự phù hợp của sản phẩm với mục đích của người tiêu dùng hay thỏa mãn người tiêu dùng”. www.themegallery.c LOGO
 13. 1.1. CHẤT LƯỢNG VÀ VAI TRÒ CỦA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 1.1.2. Chất lượng sản phẩm Quan niệm về chất lượng xuất phát từ giá trị thì “chất lượng là cái mà khách hàng trả đúng với cái họ nhận được” www.themegallery.c LOGO
 14. 1.1. CHẤT LƯỢNG VÀ VAI TRÒ CỦA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 1.1.2. Chất lượng sản phẩm Quan niệm xuất phát từ mục đích làm tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm: chất lượng là việc tạo ra những thuộc tính của sản phẩm mang lại lợi thế cạnh tranh, phân biệt nó với sản phẩm cùng loại trên thị trường. www.themegallery.c LOGO
 15. 1.1. CHẤT LƯỢNG VÀ VAI TRÒ CỦA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 1.1.2. Chất lượng sản phẩm Quan niệm chất lượng tổng hợp: Thỏa mãn nhu cầu § Chất lượng thuộc tính sản phẩm § Chất lượng dịch vụ đi kèm § Chi phí bỏ ra Giá cả Giao hàng Dịch vụ www.themegallery.c LOGO
 16. 1.1. CHẤT LƯỢNG VÀ VAI TRÒ CỦA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 1.1.2. Chất lượng sản phẩm Khái niệm chất lượng của tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa (ISO): “Chất lượng là mức độ mà một tập hợp có tính chất đặc trưng của thực thể có khả năng thỏa mãn những nhu cầu đã nêu ra hay tìm ẩn” www.themegallery.c LOGO
 17. 1.1. CHẤT LƯỢNG VÀ VAI TRÒ CỦA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 1.1.3. Các yếu tố cấu thành chất lượng sản phẩm Các yếu tố cấu thành Yếu tố vô hình - Tên SP. -Tính năng, tác - Nhãn hiệu. dụng của SP. - Danh tiếng. - Tuổi thọ (độ bền) Y ế u tố - Uy tín SP. - Tính thẩm mỹ hữu hình Chất lượng - Độ an toàn của sản phẩm SP. - Tính tiện dụng Yếu tố SP. Dịch vụ - Tính kinh tế kèm theo www.themegallery.c LOGO
 18. 1.1. CHẤT LƯỢNG VÀ VAI TRÒ CỦA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 1.1.4. Vai trò của chất lượng sản phẩm Tăng uy tín, danh tiếng và hình ảnh của DN 2 Cơ sở cho hoạt động duy trì Tạo ra sức hấp dẫn, và mở rộng thị trường, phát thu hút người mua triển và bền vững cho DN 1 3 Cơ sở quan trọng cho Vai trò  Tăng chất lượng SP tương việc thúc đẩy mạnh CLSP đương, tăng năng suất lao quá trình hội nhập và 6 4 động xã hội, giảm phế giao lưu kinh tế phẩm trong sản xuất 5 Tăng chất lượng SP giúp giảm chi phí và sức lực của người tiêu dùng www.themegallery.c LOGO
 19. 1.2. DỊCH VỤ VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 1.2.1. Khái niệm, phân loại và đặc điểm của dịch vụ v Khái niệm: DỊCH VỤ Các quan điểm Truyền Cách hiểu Cách hiểu ISO 8402 thống phổ biến khác www.themegallery.c LOGO
 20. 1.2. DỊCH VỤ VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 1.2.1. Khái niệm, phân loại và đặc điểm của dịch vụ v Khái niệm: Ø Quan điểm truyền thống Là những gì không phải Dịch nuôi trồng và không vụ phải sản xuất. www.themegallery.c LOGO

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản