intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị chất lượng - GV. Tạ Thị Bích Thủy

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
285
lượt xem
106
download

Bài giảng Quản trị chất lượng - GV. Tạ Thị Bích Thủy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị chất lượng trình bày chất lượng và chiến lược, xác định chất lượng, tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, quản lý chất lượng toàn diện, công cụ của TQM, vai trò kiểm soát của TQM trong dịch vụ. Đây là tài liệu học tập dành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị chất lượng - GV. Tạ Thị Bích Thủy

 1. QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG Tạ Thị Bích Thủy MSc. SOAS, University of London Giảng viên chính – Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Email: tathuy60@gmail.com / tathuy60@yahoo.com
 2. •Vai trò kiểm soát của TQM trong dịch vụ. NỘI DUNG 9/5/2013 Chất lượng và chiến lược Xác định chất lượng. Tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Quản lý chất lượng toàn diện (TQM). Công cụ của TQM. Vai trò kiểm soát của TQM trong dịch vụ 2 Tạ Thị Bích Thủy
 3. MỤC TIÊU 9/5/2013  Hiểu được khái niệm về chất lượng và quản lý chất lượng tòan diện.  Mô tả những tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO.  Giải thích được 6 sigma là gì.  Giải thích được làm thế nào benchmarking được sử dụng.  Giải thích được sản phẩm robust chất lượng và khái niệm Taguchi.  Sử dụng được 7 công cụ của quản lý chất lượng tòan diện. 3 Tạ Thị Bích Thủy
 4. CHẤT LƯỢNG LÀ GÌ?
 5. CHẤT LƯỢNG LÀ GÌ? 9/5/2013  Theo tiêu chuẩn ANSI/ASQS A3-1987  Theo David L. Goetsch Khái niệm chất lượng được hiểu qua ba khía cạnh sau: + Chất lượng là ……. + Chất lượng áp dụng ……………………… + Chất lượng có tính …………………………………. 5 Tạ Thị Bích Thủy
 6. CHẤT LƯỢNG LÀ GÌ? 9/5/2013  Theo tiêu chuẩn ISO 9000 Chất lượng là ……………………………………………….. Các thuộc tính phản ánh chất lượng sản phẩm: 1. Các yếu tố kỹ thuật: …………………………………… 2. Các yếu tố thẩm mỹ, độ tin cậy, độ ……………., tính ……………….., tính …………………. tuổi thọ…. của sản phẩm. 6 Tạ Thị Bích Thủy
 7. QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG LÀ GÌ?
 8. QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG LÀ GÌ? 9/5/2013 Là một hệ thống …………………………………………………… …………………………………………………… ………………………………………………….. với yêu cầu của …………………………….một cách kinh tế nhất. 8 Tạ Thị Bích Thủy
 9. KIỂM SÓAT CHẤT LƯỢNG LÀ GÌ?
 10. KIỂM SÓAT CHẤT LƯỢNG 9/5/2013 Mục tiêu: xác định …………………………………………………………………… ………………………………………………………………….. Thống kê: …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… … 10 Tạ Thị Bích Thủy
 11. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG LÀ GÌ?
 12. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 9/5/2013 Đảm bảo chất lượng nhằm:  Triển khai  và …………………………………………………. Kiểm tra chất lượng …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………. 12 Tạ Thị Bích Thủy
 13. Các mối liên hệ trong công tác quản trị chất lượng 9/5/2013 QA QC ? QLSX 13 Tạ Thị Bích Thủy
 14. Đặc điểm QLCL hiện nay 9/5/2013 QLCL hiện đại làm theo biện pháp mang tính thống kê. QLCL được thực thi trong tất cả các giai đọan họat động của doanh nghiệp. Mọi thành viên của doanh nghiệp đều cần phải tham gia và hợp tác trong quá trình QLCL 14 Tạ Thị Bích Thủy
 15. Suy nghĩ mang tính thống kê 9/5/2013 1. Suy nghĩ dựa trên số liệu thực tế  Phải dựa trên sự thật, không chỉ trên lý luận hoặc kinh nghiệm 2. Suy nghĩ về nguyên nhân và kết quả  Xem xét sự việc trong mối quan hệ nhân quả 3. Suy nghĩ trên cơ sở đặt điểm trọng tâm 4. Tiêu chuẩn hóa  Đó là duy trì dưới một điều kiện nhất định; nguyên nhân gây ra sự chênh lệch trong kết quả. 5. Lấy sự chênh lệch (so với chuẩn) làm thước đo 15 Tạ Thị Bích Thủy
 16. CHI PHÍ CHO CHẤT LƯỢNG LÀ GÌ?
 17. Chi phí chất lượng 9/5/2013 Là khỏan ……………………giữa chi phí …………………và chi phí doanh nghiệp phải chịu, nếu mọi thành viên của doanh nghiệp thực hiện công việc ………………………………………………………………. Chi phí chất lượng giúp nhà quản lý nhận biết các……………………………………………., thực hiện các họat động quả họat động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 17 Tạ Thị Bích Thủy
 18. CHI PHÍ NÀO?
 19. Mối quan hệ giữa các lọai chi phí chất lượng 9/5/2013 19 Tạ Thị Bích Thủy
 20. Quan điểm cổ điển 9/5/2013 20 Tạ Thị Bích Thủy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản