intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Quản trị chất lượng thực phẩm: Chương 3 - Bùi Hồng Quân

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
103
lượt xem
24
download

Bài giảng Quản trị chất lượng thực phẩm: Chương 3 - Bùi Hồng Quân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị chất lượng thực phẩm chương 3 giới thiệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000:2000. Chương này giúp người học có những hiểu biết về: Lịch sử hình thành tổ chức ISO, tổ chức ISO, lịch sử ISO 9000, cấu trúc của bộ tiêu chuẩn ISO 9000-1994,...và một số nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị chất lượng thực phẩm: Chương 3 - Bùi Hồng Quân

 1. 1234674894 4 94
 2. 34 3  :-)., &/! ! 0 1)2 ! !" , 34 #$ 5&"%& #6 '! ) 7&() ()89*+, 012356789 5
 3. 3 CBA,6*$,A;,&!)! .)&O)`3cd`& ,&*M*6N,/)!D )6!&0OK1 ),&*)EF?`A 7,89/9: !0'; !!=?/@%&5"#$A/@8> !!/=#5#B98 C.?/.,DDDB'/ !E'F BG HF/,'/ !E'F I!JB.J'B% K'/ !E'F I'/B.J'B% 0 124564789 124564789
 4. 
 5. 
 6. 
 7. 
 8. 
 9. 
 10. 
 11.  !"#!$%&'(%)*!%+#,-%.   
 12. 
 13. . /
 14. 
 15. 0 1
 16. 2
 17. 3)4
 18. 
 19. ! 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản