intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị chiến lược trong khu vực công: Chương 1 - ThS. Lê Hồng Hạnh

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:0

266
lượt xem
36
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị chiến lược trong khu vực công: Chương 1 - Quản trị chiến lược trình bày một số khái niệm cơ bản, quản trị chiến lược, các loại chiến lược, các trường phái lý thuyết về quản trị chiến lược.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị chiến lược trong khu vực công: Chương 1 - ThS. Lê Hồng Hạnh

 1. Quản trị chiến lược trong khu vực công Ths.Lê H ồng Hạnh
 2. 1.MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN • Chiến lược • Một số khái niệm liên quan tới chiến lược: – Sứ mệnh – Tầm nhìn – Mục tiêu • Quản trị chiến lược Quản trị chiến lược trong khu vực công Ths.Lê H ồng Hạnh
 3. 1.1.Chiến lược 1.1.1. Nguồn gốc của chiến lược • Bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp cổ “Strategos”, có nguồn gốc từ quân sự, nghĩa là vai trò của vị tướng trong quân đội. • Đến thời Alexander Đại đế, chiến lược chỉ kỹ năng chỉ đạo để khai thác các lực lượng, đè bẹp đối phương và tạo dựng hệ thống thống trị toàn cầu. • Từ điển Larous: chiến lược là nghệ thuật chỉ huy các phương tiện để giành chiến thắng. Quản trị chiến lược trong khu vực công Ths.Lê H ồng Hạnh
 4. • Thế kỉ XX, ứng dụng vào lĩnh vực kinh doanh. • Trả lời câu hỏi: Tại sao doanh nghiệp A thì thành công còn doanh nghiệp B thì thất bại? • Do việc lựa chọn và thực hiện chiến lược quyết định • Chiến lược = chiến lược kinh doanh Quản trị chiến lược trong khu vực công Ths.Lê H ồng Hạnh
 5. • Chandler-người đầu tiên khởi xướng lý thuyết về quản trị chiến lược: • Chiến lược là quá trình: • xác định mục tiêu, mục đích cơ bản dài hạn của doanh nghiệp • áp dụng một chuỗi các hành động • phân bổ các nguồn lực cần thiết để thực hiện mục tiêu (1962) Quản trị chiến lược trong khu vực công Ths.Lê H ồng Hạnh
 6. • Đến 1980, hình thành môn học Quản trị chiến lược trong các trường đại học, Quinn đã đưa ra định nghĩa: – Chiến lược là mô thức hay kế hoạch tích hợp các mục tiêu chính yếu, các chính sách và chuỗi hành động vào một tổng thể được cố kết một cách chặt chẽ Quản trị chiến lược trong khu vực công Ths.Lê H ồng Hạnh
 7. • Mintzberg đưa ra khái niệm chiến lược với 5P: – Plan (kế hoạch): chuỗi các hành động đã dự định một cách nhất quán – Partern (mô thức): sự kiên định về hành vi theo thời gian – Position (vị trí): phù hợp giữa tổ chức và môi trường của nó – Perspective (quan niệm): cách thức để nhận thức sâu sắc về thế giới – Ploy (thủ thuật): cách thức cụ thể để đánh lừa đối thủ Quản trị chiến lược trong khu vực công Ths.Lê H ồng Hạnh
 8. 1.1.2. CHIẾN LƯỢC LÀ… • những gì mà một tổ chức phải làm dựa trên những điểm mạnh và yếu của mình trong bối cảnh có những cơ hội và cả những mối đe dọa. (Kenneth Andrews) – Yếu tố cần quan tâm trong chiến lược? • Điểm mạnh • Điểm yếu • Cơ hội • Thách thức Quản trị chiến lược trong khu vực công Ths.Lê H ồng Hạnh
 9. CHIẾN LƯỢC CÒN LÀ… • kế hoạch dài hạn, định hướng cho các hoạt động của 1 tổ chức, cơ quan, bao gồm các mục tiêu và cách thức đi đến những mục tiêu đó trong bối cảnh xã hội đang thay đổi. – Cấu trúc của chiến lược? • Mục tiêu • Cách thức đi đến mục tiêu = giải pháp Quản trị chiến lược trong khu vực công Ths.Lê H ồng Hạnh
 10. 1.1.3. ĐẶC TRƯNG CỦA CHIẾN LƯỢC • Trên cơ sở khái niệm chiến lược, thử tìm ra một vài đặc trưng của chiến lược? Quản trị chiến lược trong khu vực công Ths.Lê H ồng Hạnh
 11. 1.1.3. ĐẶC TRƯNG CỦA CHIẾN LƯỢC • Là sản phẩm của quá trình hoạch định hợp lý Quản trị chiến lược trong khu vực công Ths.Lê H ồng Hạnh
 12. • Chủ thể xây dựng chiến lược? – Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ doanh nghiệp, ban giám đốc công ty, hội đồng quản trị doanh nghiệp… Quản trị chiến lược trong khu vực công Ths.Lê H ồng Hạnh
 13. • Chủ thể thực hiện chiến lược? – Tất cả các thành viên của tổ chức Quản trị chiến lược trong khu vực công Ths.Lê H ồng Hạnh
 14. • Xác định những mục tiêu cơ bản mà tổ chức cần đạt được • Luôn gắn với thời gian thực hiện • Xác định việc sử dụng những nguồn lực hiện có của tổ chức để thực hiện mục tiêu đã định • Xác định con đường để có thể đạt được mục tiêu đã đề ra bằng cách sử dụng nguồn lực có hiệu quả. • Chiến lược được xây dựng trên cơ sở tiềm lực của tổ chức nhằm thích ứng với sự thay đổi. • Là một quá trình liên tục từ xây dựng chiến lược đến tổ chức thực hiện và đánh giá chiến lược Quản trị chiến lược trong khu vực công Ths.Lê H ồng Hạnh
 15. 1.1.4. Phân biệt sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu Quản trị chiến lược trong khu vực công Ths.Lê H ồng Hạnh
 16. TẦM NHÌN (Vission) • Thể hiện mong muốn, khát vọng mang tính khái quát của một tổ chức • “Tấm bản đồ chỉ đường” thể hiện đích đến trong tương lai của tổ chức • Những mục đích chính mà tổ chức muốn đạt được trong thời gian dài hạn Quản trị chiến lược trong khu vực công Ths.Lê H ồng Hạnh
 17. SỨ MỆNH (Mission) • Là một tuyên bố của tổ chức, thể hiện triết lý hoạt động, mục đích ra đời và tồn tại của tổ chức • Cho biết chức năng, nhiệm vụ chính của tổ chức • Trả lời câu hỏi tại sao tổ chức tồn tại? • Để phân biệt các tổ chức với nhau Quản trị chiến lược trong khu vực công Ths.Lê H ồng Hạnh
 18. MỤC TIÊU (Objective) • Là những thành quả xác định mà tổ chức muốn đạt được khi theo đuổi sứ mệnh (chức năng, nhiệm vụ) của mình. • Là phương tiện để đạt được sứ mệnh • Là cơ sở để phân bổ nguồn lực Quản trị chiến lược trong khu vực công Ths.Lê H ồng Hạnh
 19. 1.2.QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Quản trị chiến lược trong khu vực công Ths.Lê H ồng Hạnh
 20. 1.2.1. KHÁI NIỆM • Trong kinh doanh: – Quản trị chiến lược là tập hợp các quyết định và hành động quản trị quyết định sự thành công lâu dài của doanh nghiệp Quản trị chiến lược trong khu vực công Ths.Lê H ồng Hạnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2