intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 1 - ThS. Lê Văn Hòa

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

75
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Quản trị kinh doanh - Chương 1: Khái lược về quản trị kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Doanh nghiệp, môi trường kinh doanh, quản trị kinh doanh, các trường phái lí thuyết quản trị kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 1 - ThS. Lê Văn Hòa

1-1<br /> <br /> Chương 1: Khái lược về quản trị<br /> kinh doanh<br /> <br /> 1-2<br /> <br /> MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG<br /> Sau khi kết thúc chương này, người học có thể:<br /> ● Hiểu được các nội dung của quản trị kinh doanh<br /> ● Phân loại được các loại hình doanh nghiệp<br /> ● Nắm được các đặc trưng cơ bản của môi trường kinh<br /> doanh<br /> ● Phân biệt được các trường phái lý thuyết quản trị kinh<br /> doanh chủ yếu<br /> <br /> 1-3<br /> <br /> Các nội dung chính<br /> 1. DOANH NGHIỆP<br /> 2. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH<br /> 3. QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> 4. CÁC TRƯỜNG PHÁI LÍ THUYẾT QUẢN TRỊ KINH<br /> DOANH<br /> <br /> 1-4<br /> <br /> 1. Doanh nghiệp<br /> 1.1 Khái niệm<br /> • Xí nghiệp là một đơn vị kinh tế được tổ chức một cách có<br /> kế hoạch để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm (dịch vụ)<br /> • Các đặc trưng cơ bản của xí nghiệp: (Hình 1.1 trang 9)<br /> • Các nhân tố không phụ thuộc vào cơ chế kinh tế:<br /> •Sự kết hợp các yếu tố sản xuất<br /> •Nguyên tắc cân bằng tài chính<br /> •Nguyên tắc hiệu quả<br /> •Các nhân tố phụ thuộc vào cơ chế kinh tế:<br /> •Kế hoạch hóa tập trung: Xí nghiệp là một đơn vị<br /> kinh tế<br /> •Cơ chế kinh tế thị trường: Xí nghiệp là doanh nghiệp<br /> <br /> 1-5<br /> <br /> 1.2 Phân loại doanh nghiệp<br /> 1.2.1 Căn cứ vào hình thức pháp lý<br /> 1.2.1.1 HTX<br /> 1.2.1.2 Doanh nghiệp nhà nước<br /> 1.2.1.3 Doanh nghiệp tư nhân (DNTN)<br /> 1.2.1.4 Công ty TNHH<br /> 1.2.1.5 Công ty cổ phần<br /> 1.2.1.6 Công ty hợp danh<br /> 1.2.1.7 Nhóm công ty<br /> 1.2.1.8 Doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp nước ngoài<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2