intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Quản trị marketing 1 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
47
lượt xem
4
download

Bài giảng Quản trị marketing 1 - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị marketing 1 với các nội dung chính được trình bày như sau: Tổng quan quản trị marketing, sáng tạo giá trị, sự thỏa mãn và gìn giữ khách hàng, quản trị thông tin, phân tích và dự báo marketing, phân tích và lựa chọn chiến lược cạnh tranh,..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị marketing 1 - ĐH Thương Mại

H<br /> <br /> D<br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> Marketing Management<br /> <br /> 1<br /> <br /> Tài liệu tham khảo<br /> <br /> D<br /> <br /> Bắt buộc.<br /> <br /> H<br /> <br /> [1] Philip Kotler (2006), Quản trị Marketing<br /> dịch), NXB Thống Kê<br /> <br /> (tài liệu<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> [2] Philip Kotler (2008), Marketing Management (The<br /> Millennium Edition), Prentice-Hall, N.Jersey<br /> <br /> M<br /> <br /> [3] Ph.Kotler, K.Keller (2013), Quản trị Marketing (tài liệu<br /> dịch), NXB Lao động - Xã hội<br /> <br /> U<br /> <br /> [4] Philip Kotler, Gary Amrstrong (2012), Nguyên lý<br /> Marketing (tài liệu dịch), NXB Lao động - Xã hội<br /> <br /> Marketing Management<br /> <br /> 2<br /> <br /> Tài liệu tham khảo<br /> Khuyến khích.<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> [5] S.C. Jain (1999), Marketing Planning & Stratergy, 6th<br /> Edition, S.WC Pub, Ohio<br /> <br /> TM<br /> <br /> [6] Philip Kotler, Kevin Lane Keller (2012), Marketing<br /> Management, 14th Edition, Prentice-Hall, N.Jersey<br /> <br /> [9] Journal of Marketing Research<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> [8] Journal of Marketing<br /> <br /> _T<br /> <br /> [7] Aaker (2001), Strategic Market Management, 4th<br /> Edition, Prentice-Hall, N.Jersey<br /> <br /> [10] Journal of Consumer Research<br /> Marketing Management<br /> <br /> 3<br /> <br /> Kết cấu chương trình<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> Tổng quan quản trị marketing<br /> <br /> TM<br /> <br /> Sáng tạo giá trị, sự thoả mãn và gìn giữ<br /> khách hàng<br /> <br /> _T<br /> <br /> Quản trị thông tin, phân tích và dự báo<br /> marketing<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> Phân tích và lựa chọn chiến lược cạnh tranh<br /> Phát triển các chiến lược marketing<br /> <br /> Marketing Management<br /> <br /> 4<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> <br /> TM<br /> <br /> Tổng quan quản trị marketing<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> Marketing Management<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản